Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • X037559
Súdny exekútor: JUDr. Michala Birková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Lazovná
Orientačné/súpisné číslo: 20
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0917590030
Orientačné/súpisné číslo: michala.birkova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Blanka Jolkovicsová
IČO/Dátum narodenia: 40734005/16.06.1968
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Štefánikova
Orientačné/súpisné číslo: 23/179
Názov obce: Jelšava
PSČ: 049 16
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 404 EX 469/2018
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie