Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • R170417
Značka Obchodného registra : R345517
Podané : Okresný súd Košice I
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 240/V
OBCHODNÉ MENO: COLAS Slovakia, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 6, Názov obce: Košice, PSČ: 042 45
IČO: 31 651 402
DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
2. defektoskopia
3. výroba stavebných prefabrikátov a betónových zmesí
4. poradenská činnosť vo výstavbe
5. inžinierska činnosť vo výstavbe
6. vŕtanie, brúsenie a búranie betónu
7. fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií
8. prenájom nehnuteľností
9. vykonávanie geodetických a kartografických prác
10. prevádzkovanie dráhy
11. činnosť vykonávaná banským spôsobom
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. výroba obaľovaných živičných zmesí
14. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a žušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
15. nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií
16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
18. opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva
19. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
20. vedenie účtovníctva
21. prenájom hnuteľných vecí
22. administratívne služby
23. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
24. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
25. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Cyril Claude Bernard Pinault, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Julu Lu, BAT C - APPT 102 598, Názov obce: Shanghai, PSČ: 200031, Štát: Čínska republika, Vznik funkcie: 01.06.2018
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mariusz Smulczyński, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynska 14/1, Názov obce: Komorniki, PSČ: 62052, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 01.09.2020
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Papala, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďurčiná 219, Názov obce: Ďurčiná, PSČ: 015 01, Vznik funkcie: 24.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
DOZORNÁ RADA:
Meno a priezvisko: Jean Renaud Roussel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue de Saint Quentin 31, Názov obce: Dunkerque, PSČ: 59140, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 21.05.2018
Meno a priezvisko: Tomáš Komárek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 122/5, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 43, Vznik funkcie: 03.02.2020
Meno a priezvisko: Jean Paul Vidal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue de la Distillerie 56, Názov obce: Nantes, PSČ: 44000, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 01.09.2020
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 88 219 725,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 88 219 725,000000 EUR
AKCIE:
Počet: 13890, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,000000 EUR
Počet: 2659435, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: CESTY NITRA, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 6, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 78, IČO: 34 128 344
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 8.4.1992 podľa § 28 ods.l zák.č. 92/ /91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
2. Zmeny stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.1992.
3. Zmeny stanov schválené dňa 22.6.1993 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 54/93, Nz 53/93 zo dňa 22.6.1993 spísanou JUDr. Evou Pršebice, notárkou v Košiciach.
4. Na základe zlúčenia so zrušenou organizáciou PIS, spol. s r.o. so sídlom v Košiciach, Letná 45 preberá akciová spoločnosť dňom 1.1.1994 všetok majetok, práva a záväzky tejto spoločnosti zrušenej bez likvidácie.
5. Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1994, zápisnica č. 8 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.1994, príkaz generálneho riaditeľa č. 2/94 o zrušení odštepného závodu 07 zo dňa 29.9.1994.
6. Zmeny v zápise vykonané na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. 13 Cb 8981/94-124 zo dňa 2.6.1995.
7. Príkaz generálneho riaditeľa č. 7/96 o zmene obchodného mena akciovej spoločnosti zo dňa 11.7.1996.
8. Zápisnica z MVZ zo dňa 17.12.1997.
9. Rozhodnutie č. 9/6/99 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 5. 1999 o zrušení odštepných závodov.


10. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 9. 4. 1998.
Zápisnica z MVZ zo dňa 14. 7. 1999.
Zápisnica z rokovania DR zo dňa 14. 7. 1999.
11. Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 4. 11. 2000.
12. Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 15.1.2001.
13. Zmena stanov zo dňa 29. 6. 2000.
14. Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 7.12.2001 o zmene stanov a.s.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia o zmene stanov akciovej spoločnosti zo dňa 15. 3. 2002.
16. Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia osvedčené v notárskej zápisnici č. N 719/02, Nz 709/02 zo dňa 26.7.2002.
17. Zmena stanov a.s. zo dňa 21.7.2003.