Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • R169872
Značka Obchodného registra : R345446
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 6827/B
OBCHODNÉ MENO: IMPERIAL Gold a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03
IČO: 51 842 416
DEŇ ZÁPISU: 11.08.2018
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
6. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
7. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
8. Faktoring a forfaiting
9. Administratívne služby
10. Kuriérske služby
11. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
12. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
14. Prenájom hnuteľných vecí
15. Skladovanie a uskladňovanie
16. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
17. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
18. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Marián Nemeš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko I 997, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01, Vznik funkcie: 11.08.2018
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Patrik Bjelončík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zímná 414/16, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01, Vznik funkcie: 11.08.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo všetkých veciach samostatne, člen predstavenstva koná vo všetkých veciach vždy spoločne s predsedom predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
DOZORNÁ RADA:
Meno a priezvisko: Gabriela Nemešová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 999/172, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01, Vznik funkcie: 11.08.2018
Meno a priezvisko: Monika Šelepová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 153/60, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01, Vznik funkcie: 11.08.2018
Meno a priezvisko: Marcel Obrin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juh 1064/49, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01, Vznik funkcie: 10.02.2020
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
AKCIE:
Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 04.07.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 1013/2018, Nz 21992/2018, NCRls 22049/2018 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.