Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Výzvy likvidátorov
  • Podanie:
  • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • L001706
Likvidátor/Likvidátori
Druh Osoby: Fyzická osoba
Meno: Daniela Lukáčová
Bydlisko: Nám. Hraničiarov 2997/2, 85103 Bratislava
podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že: obchodná spoločnosť
Štátny Podnik:
Obchodné meno: eb invest, s.r.o. v likvidácií
Sídlo: Radová 8, 94901 Nitra
IČO: 35947756
SID:
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro
Vložka č.: 16936/N
Zapísaný v inom registri.:
Registrovaná.:
Registračné číslo.:
na základe rozhodnutia: valného zhromaždenia
zo dňa : 17. 09. 2020
vstúpila do likvidácie: 17. 09. 2020
a súčastne vyzýva/vyzývaju veriteľov:
iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva
v lehote: 3 mesiacov
od zverejnenia tejto výzvy na adrese: