Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R079905
Značka Obchodného registra : R188053
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 94817/B
OBCHODNÉ MENO: SANVIA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 2468/15, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31
IČO: 47 516 305
DEŇ ZÁPISU: 29.11.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. výkon odborných činností vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. a autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v kategórii Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. reklamné a marketingové služby
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. vedenie účtovníctva
9. počítačové služby
10. administratívne služby
11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
12. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
13. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
14. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
15. Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii: Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing Michal Harčarik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 2468/15, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 29.11.2013
Meno a priezvisko: Ing Daniela Harčariková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 2468/15, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 29.11.2013
Meno a priezvisko: Vladimír Harčarik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Stráňou 879/48, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01, Vznik funkcie: 01.12.2015
Meno a priezvisko: Dalibor Korček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hladovka 245, Názov obce: Suchá Hora, PSČ: 027 13, Vznik funkcie: 21.08.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konateľ Vladimír Harčarik a konateľ Dalibor Korček koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje spoločne s niektorým z konateľov Ing. Michal Harčarik alebo Ing. Daniela Harčariková tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing Michal Harčarik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 2468/15, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing Daniela Harčariková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 2468/15, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Zakladateľská listina zo dňa 26.09.2013.