Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R079850
Značka Obchodného registra : R188048
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 103975/B
OBCHODNÉ MENO: Decem s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 845 01
IČO: 48 052 728
DEŇ ZÁPISU: 24.02.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. reklamné a marketingové služby
6. počítačové služby
7. administratívne služby
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. vedenie účtovníctva
10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
11. vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
12. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
13. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
14. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
15. Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
16. Chov vybraných druhov zvierat
17. Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
18. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
19. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
20. Poskytovanie služieb v rybárstve
21. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
22. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
23. Kopanie studní
24. Údenárska výroba
25. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
26. Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
27. Výroba mlynských výrobkov
28. Výroba a spracovanie cukru
29. Výroba kakaa a výrobkov z kakaa
30. Výroba chuťových prísad a korenín
31. Spracovanie a úprava čaju a kávy
32. Spracovanie prírodného medu
33. Výroba nápojov
34. Výroba kŕmnych zmesí
35. Textilná výroba
36. Odevná výroba
37. Spracovanie kože
38. Výroba kožených a kožušinových výrobkov
39. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
40. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
41. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
42. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
43. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
44. Výroba celulózy a papiera
45. Výroba výrobkov z papiera
46. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
47. Výroba koksu a rafinovaných produktov
48. Výroba technických plynov
49. Výroba farbív a pigmentov
50. Výroba organických chemikálií
51. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
52. Výroba plastov v primárnej forme
53. Výroba kaučuku
54. Výroba farieb, lakov a náterov
55. Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
56. Výroba lepidiel a želatíny
57. Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov
58. Výroba chemických vlákien
59. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
60. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
61. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
62. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
63. Keramická výroba
64. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
65. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
66. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
67. Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
68. Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
69. Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
70. Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
71. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
72. Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
73. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
74. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
75. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
76. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
77. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
78. Výroba hračiek a hier
79. Výroba bižutérie a suvenírov
80. Výroba hudobných nástrojov
81. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
82. Výroba matracov
83. Výroba sviečok
84. Výroba a montáž tieniacej techniky
85. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
86. Čistenie kanalizačných systémov
87. Diagnostika kanalizačných potrubí
88. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
89. Prípravné práce k realizácii stavby
90. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
91. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
92. Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov
93. Stavebné cenárstvo
94. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
95. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
96. Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru
97. Oprava odevov, textilu a bytového textilu
98. Oprava kožených a kožušinových výrobkov
99. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
100. Vykonávanie odťahovej služby
101. Sťahovacie služby
102. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
103. Služby traťového kormidelníka
104. Služby verejných nosičov a poslov
105. Kuriérske služby
106. Predaj leteckých prepravných služieb
107. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
108. Prevádzka malých plavidiel
109. Preprava zbraní a streliva
110. Skladovanie
111. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
112. Úschova zbraní a streliva
113. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
114. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
115. Prevádzkovanie výdajne stravy
116. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
117. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
118. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
119. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
120. Vydavateľská činnosť
121. Finančný leasing
122. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
123. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
124. Faktoring a forfaiting
125. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
126. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
127. Prenájom hnuteľných vecí
128. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
129. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
130. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
131. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
132. Dopravná zdravotná služba
133. Prevádzkovanie jaslí
134. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
135. Poskytovanie sociálnych služieb
136. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
137. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
138. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
139. Prevádzkovanie športových zariadení
140. Prevádzkovanie erotického salónu
141. Prevádzkovanie strelnice
142. Čistiace a upratovacie služby
143. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
144. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
145. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
146. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
147. Prieskum trhu a verejnej mienky
148. Fotografické služby
149. Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
150. Prevádzkovanie verejných WC
151. Donášková služba
152. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
153. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
154. Spracovávanie rodokmeňov
155. Diskotekárska činnosť
156. Činnosť astrológov a numerológov
157. Veštenie z karát a iných podkladov
158. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
159. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
160. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
161. Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
162. Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
163. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
164. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
165. Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
166. Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
167. Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
168. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
169. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
170. Prevádzkovanie úschovní batožín
171. Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
172. Poskytovanie služieb informátora
173. Služby požičovní
174. Zadávanie klinického skúšania liečiv
175. Verejné obstarávanie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Marian Neradný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetinová 5751/17, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04, Vznik funkcie: 27.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Igor Janok, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 845 01, Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Marian Neradný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetinová 5751/17, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04, Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR