Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R079896
Značka Obchodného registra : R188046
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 4222/B
OBCHODNÉ MENO: PPC Power, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnetová 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04
IČO: 36 822 621
DEŇ ZÁPISU: 24.08.2007
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. marketing a prieskum trhu,
5. automatizované spracovanie dát,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
9. dodávka elektriny,
10. dodávka plynu,
11. vedenie účtovníctva,
12. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
13. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích),
14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností,
15. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Rovenský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turbínova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 15.07.2016
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Vaščák, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvačalova 1236/19, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04, Vznik funkcie: 01.09.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak má spoločnosť len jedného člena predstavenstva, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých členov predstavenstva, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
DOZORNÁ RADA:
Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M., Bydlisko: Názov obce: Osík 185, PSČ: 56967, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 17.06.2016
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Hrušovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tučkova 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 15.07.2016
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Katarína Kurucová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rezedova 1449/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 15.07.2016
AKCIONÁR:
Obchodné meno: PPC Investments, a. s. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnetová 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
AKCIE:
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená podľa stanov spoločnosti.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
PREDAJ
Predaj časti podniku: Predaj časti podniku - samostatnej organizačnej zložky vytvorenej vo forme odštepného závodu PPC Power, a.s., o.z. kupujúcemu - spoločnosti PPC Energy Group, a.s., so sídlom Magnetová 12, 831 04 Bratislava, IČO: 35 696 168, na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 28.12.2009.
Predaj podniku: Predaj podniku na základe Zmluvy o predaji podniku uzatvorenej podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 26.11.2013 medzi spoločnosťou PPC Power, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava, IČO: 36 822 621 ako predávajúcim a spoločnosťou PPC Investments, a.s., so sídlom Magnetová 12, 831 04 Bratislava, IČO: 44 044 739, ako kupujúcim.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 10.08.2007 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 605/2007, Nz 31623/2007, NCRls 31436/2007 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 724/2007, Nz 38423/2007 zo dňa 27.09.2007.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.10.2007.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2007. Notárska zápisnica č. N 297/2007, Nz 45631/2007, NCRls 45326/2007 zo dňa 09.11.2007.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2008.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.03.2009.
7. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 14.04.2009.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.09.2009.
9. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 28.12.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2011.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.11.2013.
12. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1184/2014 Nz 27506/2014 NCRls 28018/2014 dňa 22.07.2014.
13. Notárska zápisnica č. N 405/2015, Nz 20960/2015, NCRls 21417/2015 zo dňa 16.06.2015.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2016.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2016.