Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R079967
Značka Obchodného registra : R188063
Podané : Okresný súd Trnava
Celé znenie :
ODDIEL: Dr
VLOŽKA ČÍSLO: 152/T
OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Veľká Paka
SÍDLO: Názov obce: Veľká Paka , PSČ: 930 51
IČO: 00 613 622
DEŇ ZÁPISU: 28.03.1991
PRÁVNA FORMA: Družstvo
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. výroba a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov;
2. pestovanie a predaj zeleniny a kvetín;
3. chov a predaj kožušinových zvierat;
4. zámočnícke práce, výroba a predaj strojných a ručných sekáčov Slovenským a zahraničným partnerom;
5. oprava nákladných automobilov a poľnohospodárskych strojov tak pre členov družstva, ako aj cudzích;
6. poskytovanie prác a služieb členom družstva;
7. spracovanie majetkových vkladov členov;
8. podpora podnikateľskej činnosti členov poskytovaním obchodných, ekonomických a informačných služieb;
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Seňan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 26, Názov obce: Bojnice
podpredseda, Meno a priezvisko: Ladislav Mikóczy, Bydlisko: Názov obce: Veľká Paka č. 310
Meno a priezvisko: Karol Spechtenhauser, Bydlisko: Názov obce: Veľká Paka č. 241, Skončenie funkcie: 20.02.2011
Meno a priezvisko: František Varga, Bydlisko: Názov obce: Veľká Paka č.80
Meno a priezvisko: Gregor Varga, Bydlisko: Názov obce: Veľká Paka , Skončenie funkcie: 25.10.2004
Meno a priezvisko: Alexander Varga, Bydlisko: Názov obce: Veľká Paka
Meno a priezvisko: Mária Valkóová, Bydlisko: Názov obce: Veľká Paka č. 204
Spôsob konania v mene družstva: V mene družstva koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
VÝŠKA ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 139 000 Sk
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV: 5 000 Sk
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VYHLÁSENIE KONKURZU
Dátum vyhlásenia konkurzu: 01.10.1996
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 1.3.1991 podľa zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

Stary spis: Dr 473
2. Stanovy družstva boli prispôsobené úprave zákona č. 513/1991 Zb. Na členskej schôdzi družstva konanej dňa 21.1.1993.

Stary spis: Dr 473
3. "Dohodovanie" v zmysle § 4a odst. 3 ZKV č. 328/1991 Zb. Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 01.10.1996 sp. zn. 1 K 327/95 bol na majetok Poľnohospodárskeho družstva Veľká Paka vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Eva Skačányiová, Obchodná ul. 788/1, Dunajská Streda.

Stary spis: Dr 473