Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Údaje z registra registrových úradov
  • Podanie:
  • Údaje z Registra registrových úradov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • J000489
Okresný úrad Košice
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 
Názov: Nádej pre Rómov n.o.
IČO: 45735212
Typ Pohybu: Zmena
Dátum vzniku: 31.01.2011
Aktuálny stav zapísaných skutočností k dátumu: 31.08.2017
Sídlo: 57, 04445 Rankovce
Riaditeľ: Miroslav Galdun, Rankovce 17, 04445 Rankovce
Zakladateľ: Kristen Wollam, 914 Cessna St. , 97351 Independence, Oregon
Penažný vklad zriaďovateľov:
Nepenažný vklad zriaďovateľov:
Prioritný majetok:
Druh všeobecne prospešných služieb: a) humanitná starostlivosť a. práca s rómskou komunitou b. výchova a vzdelávanie rómskych žien a dievčat c. rozvoj pracovných návykov d. rozvoj praktických zručností na zlepšenie kvality života b) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a. vzdelávanie a aplikácia kresťanských duchovných princípov b. rozvoj etických a morálnych princípov.
Dátum platnosti:
Splatený vklad:
Dátum zápisu: 31.08.2017
Zmeny: Zmena sídla