Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R080003
Značka Obchodného registra : R188064
Podané : Okresný súd Trenčín
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10259/R
OBCHODNÉ MENO: MANOMER SK, a.s.
SÍDLO: Názov obce: Častkovce 350, PSČ: 916 27
IČO: 36 319 210
DEŇ ZÁPISU: 17.07.2001
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a služieb
4. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
5. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
6. prieskum trhu
7. reklamná a propagačná činnosť
8. kovoobrábanie
9. skúšanie vlastností výrobkov, overovanie ich kvality a meranie
10. zámočníctvo
11. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok
12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
13. prenájom hnuteľných vecí
14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Peter Moravčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 3/16, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01, Vznik funkcie: 13.12.2016
člen, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Tokoš, Bydlisko: Názov obce: Popudinské Močidľany 314, PSČ: 908 61, Vznik funkcie: 13.12.2016
člen, Meno a priezvisko: Darek Stöhr, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reissigova 318/5, Názov obce: Brno, Ponava, PSČ: 612 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 13.12.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejovom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
DOZORNÁ RADA:
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Milan Špak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Martina 1716/9, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51, Vznik funkcie: 13.12.2016
Meno a priezvisko: Juraj Jandl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 892/65, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51, Vznik funkcie: 13.12.2016
Meno a priezvisko: Ing. Martin Stöhr, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magistrů 921/9A, Názov obce: Praha 4, Michle, PSČ: 14000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 13.12.2016
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 058 028,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 058 028,000000 EUR
AKCIE:
Počet: 124, Druh: na meno, kmeňové, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: PREMATLAK, a.s., Sídlo: Názov obce: Častkovce 350, PSČ: 916 27, IČO: 36 300 781
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 164/2001, NZ 147/2001 zo dňa 25.6.2001 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. o platnom znení (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov a.s.
2. Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 2.8.2001 bola schválená zmena stanov spoločnosti a schválený dodatok č.1 k stanovám (notárska zápisnica N 302/2001, Nz 282/2001 zo dňa 22.8.2001).
3. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 320/02, NZ 298/02 zo dňa 25.6.2002) schválilo rozšírenie predmetu činnosti a nové úplné znenie stanov.
4. Riadne valné zhromaždenie dňa 9.6.2003 (notárska zápisnica N 247/2003, NZ 45552/2003 zo dňa 9.6.2003) odvolalo a zvolilo členov dozornej rady, schválilo zmenu stanov.
Na zasadnutí dozornej rady dňa 9.6.2003 bol zvolený predseda.