Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R079915
Značka Obchodného registra : R188047
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5121/B
OBCHODNÉ MENO: WALL & Partners a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09
IČO: 36 869 813
DEŇ ZÁPISU: 08.10.2010
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. strážna služba podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,
2. detektívna služba podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Baťovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B. Němcovej 2293/32, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 01.04.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva.
DOZORNÁ RADA:
Meno a priezvisko: Jozef Strezenický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za koníčkom 1/E, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 09.10.2015
Meno a priezvisko: Ing. Daniel Jackuliak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 408/26, Názov obce: Sliač, PSČ: 962 31, Vznik funkcie: 09.10.2015
Meno a priezvisko: Mgr. Vincent Hegedüš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovná 21, Názov obce: Dulovce, PSČ: 946 56, Vznik funkcie: 09.10.2015
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
AKCIE:
Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 22 500,000000 EUR
Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 873/2010, Nz 26350/2010, spísanej dňa 26.07.2010 a Dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 1154/2010, Nz 34842/2010, spísanej dňa 29.09.2010 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2011. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 428/2011, Nz 7673/2011, NCRls 7673/2011 zo dňa 03.03.2011.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2011 vo forme notárskej zápisnica N 1841/2011 Nz 51373/2011.
4. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.12.2011 sp. zn. 34 Exre/339/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.1.2012.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 3194/2012, Nz 39472/2012, NCRls 40250/2012 zo dňa 25.10.2012.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2015.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2015.