Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R080053
Značka Obchodného registra : R188070
Podané : Okresný súd Nitra
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17425/N
OBCHODNÉ MENO: ROTANEO s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 528/24, Názov obce: Ludanice, PSČ: 956 11
IČO: 35 968 532
DEŇ ZÁPISU: 01.01.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. výroba výrobkov z technickej keramiky
2. vývoj a výskum materiálov a výrobkov z technickej keramiky
3. veľkoobchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
4. poradenská činnosť v rámci voľnej živnosti
5. sprostredkovanie obchodu a služieb
6. kovoobrábanie
7. výskum, vývoj a výroba rotačných častí čerpadiel a strojných zariadení
8. repasie čerpadiel a mechanických upchávok
9. projekcia a konštrukcia strojárenských výrobkov
10. veľkoobchodná činnosť s klznými súčiastkami rotačných strojov
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Eva Ondrová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 1838/40, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 01.01.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
PROKÚRA:
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bujna, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Clementisova 1981/1, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 01.01.2015
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti v obchodných veciach v sume do 20 000 EUR samostatne a v ostatných veciach koná a podpisuje prokurista vždy spoločne s konateľom.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bujna, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Clementisova 1981/1, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gaži, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mariánska ulica 238, Názov obce: Horné Lefantovce, PSČ: 951 45, Výška vkladu: 1 195,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 195,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Krcho, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Hlinku 32, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Výška vkladu: 9 762,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 762,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 281,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 281,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2014 o zrušení spoločnosti :
ROTARET, s.r.o., so sídlom Družstevná ulica 529/25, 956 11, Ludanice, IČO: 34 151 397, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č. 2684/N bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Retineo s.r.o.
(nové obchodné meno ROTANEO s.r.o.) so sídlom Družstevná ulica 528/24, 956 11, Ludanice, IČO: 35 968 532, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č. 17425/N na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 643/2014 NZ 38675/2014 NCRIs 39457/2014, ktorá preberá všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločností ku dňu 01.01.2015 .
Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.10.2014 sa obchodná spoločnosť Retineo s.r.o. (nové obchodné meno ROTANEO s.r.o.) so sídlom Družstevná ulica 528/24, 956 11, Ludanice, IČO: 35 968 532, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č. 17425/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ROTARET, s.r.o., so sídlom Družstevná ulica 529/25, 956 11, Ludanice, IČO: 34 151 397, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č. 2684/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ROTARET, s.r.o. dňom 01.01.2015.