Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Zbierka listín
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R080184
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
Spoločnosť CTY GROUP, a.s., reg. vo vložke Sa 212/V-Zbl, so sídlom: Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 00 154 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť AGRO - MOLD akciová spoločnosť, reg. vo vložke Sa 641/V-Zbl, so sídlom: Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 31 712 738, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice, reg. vo vložke Sa 786/V-Zbl, so sídlom: Alžbetina 3, 040 01 Košice, IČO: 31 728 588, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť CI - servis a.s., reg. vo vložke Sa 929/V-Zbl, so sídlom: Werferova 1, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 36 180 459, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 09/2015 - 08/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť AKRON a.s., reg. vo vložke Sa 1033/V-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 495, 053 15 Hrabušice, IČO: 36 188 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.12.2016
Spoločnosť ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D´ ARBITRAGE a.s., reg. vo vložke Sa 1224/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 36 216 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť CTR business center III. a.s., reg. vo vložke Sa 1270/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 31 718 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
Spoločnosť BSZ, a.s., reg. vo vložke Sa 1473/V-Zbl, so sídlom: Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 44 411 987, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.10.2016
Spoločnosť CTR Development SK a.s., reg. vo vložke Sa 1557/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 36 703 532, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
Spoločnosť Best9 CK, a.s., reg. vo vložke Sa 1565/V-Zbl, so sídlom: Zeleninárska 1/1828, 040 12 Košice, IČO: 46 649 085, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.10.2016
Spoločnosť Elektromobily, a.s., reg. vo vložke Sa 1546/V-Zbl, so sídlom: Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 46 203 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.10.2016
Spoločnosť Gepstav Michalovce, a.s., reg. vo vložke Sa 1600/V-Zbl, so sídlom: L.N. Tolstého 2273/1, 071 01 Michalovce, IČO: 47 154 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť DOMOV ZDRAVIA, a. s., reg. vo vložke Sa 1601/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 46 275 495, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
Spoločnosť KASA ZÁLOŽNÁ akciová spoločnosť, reg. vo vložke Sa 1165/V-Zbl, so sídlom: Hradbová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 204 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť InterSoft, a.s., reg. vo vložke Sa 1188/V-Zbl, so sídlom: Florianska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 208 299, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.12.2016
Spoločnosť GERUST a.s. Košice, reg. vo vložke Sa 387/V-Zbl, so sídlom: vstupný areál U.S. Steel , 044 54 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 31 669 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.12.2016
Spoločnosť ICOS, a.s. Košice, reg. vo vložke Sa 87/V-Zbl, so sídlom: Južná tr. 44, 040 01 Košice, IČO: 00 696 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.11.2016
Spoločnosť DOZDRA, a.s., reg. vo vložke Sa 1617/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 47 399 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
Spoločnosť JPT Investment a.s. investičný fond s premenlivým základným imaním, reg. vo vložke Sa 1627/V-Zbl, so sídlom: Mánesova 11, 040 01 Košice, IČO: 47 715 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť DB Biotech, a.s., reg. vo vložke Sa 1684/V-Zbl, so sídlom: Popradská 80, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 36 606 936, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
Spoločnosť KP Investment SK, a.s., reg. vo vložke Sa 1661/V-Zbl, so sídlom: Skladná 9, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 31 684 106, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2015 - 08/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť Košická Futbalová Aréna a. s., reg. vo vložke Sa 1636/V-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 47 845 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
Spoločnosť KRATKY GLOBAL: ADVISORS, a.s., reg. vo vložke Sa 1050/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 36 189 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť KOŠICKÁ OBCHODNÁ a.s., v likvidácii, reg. vo vložke Sa 1205/V-Zbl, so sídlom: Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 36 211 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.12.2016
Spoločnosť Lindab a.s., reg. vo vložke Sa 1318/V-Zbl, so sídlom: Jamník 278, 053 22 Jamník, IČO: 36 214 604, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
Spoločnosť Košická realitná, a.s., reg. vo vložke Sa 1357/V-Zbl, so sídlom: Komenského 3, 040 01 Košice, IČO: 36 200 999, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s., reg. vo vložke Sa 1553/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 46 382 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s., reg. vo vložke Sa 1440/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 43 890 270, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť KOVOSTROJ a.s. Dobšiná, reg. vo vložke Sa 1503/V-Zbl, so sídlom: Cipová ul. , 049 25 Dobšiná, IČO: 31 659 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť M.I. Lands a.s., reg. vo vložke Sa 1526/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 40/270, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 36 854 590, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť PSR Finance, a.s., reg. vo vložke Sa 1515/V-Zbl, so sídlom: Havlíčková 18/1740, 040 01 Košice, IČO: 45 422 788, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
Spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., reg. vo vložke Sa 1501/V-Zbl, so sídlom: ul. Špitálska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 44 927 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2016.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.07.2017
Spoločnosť REGION INVEST, a.s., reg. vo vložke Sa 1384/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36 609 668, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť MEERKS, a.s. Košice, reg. vo vložke Sa 1389/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 46, 040 01 Košice, IČO: 36 613 177, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2016
Spoločnosť MAXIMA BROKER, a.s., reg. vo vložke Sa 1178/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 10/2273, 040 11 Košice, IČO: 36 206 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.12.2016
Spoločnosť Prakon trade a.s., reg. vo vložke Sa 990/V-Zbl, so sídlom: Prakovce 13, 055 62 Prakovce, IČO: 36 186 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť MPC CESSI a.s., reg. vo vložke Sa 247/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 445, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.11.2016
Spoločnosť POTRUBIE, a.s., reg. vo vložke Sa 885/V-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 2, 040 15 Košice, IČO: 36 175 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť PREMAKO a.s., reg. vo vložke Sa 421/V-Zbl, so sídlom: 079 01 Maťovce, IČO: 31 677 819, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.10.2016
Spoločnosť POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA a.s., reg. vo vložke Sa 1665/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 49, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 202 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
Spoločnosť STRIP, a.s. Košice, reg. vo vložke Sa 588/V-Zbl, so sídlom: Pri Krásnej 4, 040 12 Košice, IČO: 31 705 723, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť Železničné stavby, a.s. Košice, reg. vo vložke Sa 650/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 31 714 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.08.2017
Spoločnosť Valcovňa profilov a.s., reg. vo vložke Sa 933/V-Zbl, so sídlom: Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 181 714, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť SLADOVŇA, a.s. Michalovce, reg. vo vložke Sa 959/V-Zbl, so sídlom: Močarianska 14, 071 01 Michalovce, IČO: 36 184 187, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2016.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.08.2017
Spoločnosť STELMO a.s. Košice, reg. vo vložke Sa 349/V-Zbl, so sídlom: Smaragdová 1, 040 11 Košice, IČO: 31 659 942, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť Relax, a.s., reg. vo vložke Sa 413/V-Zbl, so sídlom: Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO: 31 675 620, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.12.2016
Spoločnosť SLOVRES a.s., reg. vo vložke Sa 1126/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 100, 040 01 Košice, IČO: 36 022 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.12.2016
Spoločnosť Slovenergie SK, a.s., reg. vo vložke Sa 1552/V-Zbl, so sídlom: Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 44 089 406, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.12.2016
Spoločnosť VSH development a.s., reg. vo vložke Sa 1574/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 31 360 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
Spoločnosť "BOBOR" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10982/V-Zbl, so sídlom: Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36 191 345, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.odt
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
Spoločnosť 4 P - Consulting s.r.o., reg. vo vložke Sro 30117/V-Zbl, so sídlom: Šuhajova 40, 040 18 Košice-Krásna, IČO: 46 733 108, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.12.2016
Spoločnosť 3R Group, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31779/V-Zbl, so sídlom: Pajorova 1161/6, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 47 005 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.11.2016
Spoločnosť 2% reality s.r.o., reg. vo vložke Sro 29420/V-Zbl, so sídlom: Muráňska 2585/37, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 578 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť AA REAL ESTATE s.r.o., reg. vo vložke Sro 28876/V-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 37, 040 17 Košice-Barca, IČO: 46 471 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.10.2016
Spoločnosť 1907 s.r.o., reg. vo vložke Sro 24714/V-Zbl, so sídlom: Komenského 47, 040 01 Košice, IČO: 45 303 487, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.10.2016
Spoločnosť 3Ex Event s.r.o., reg. vo vložke Sro 24744/V-Zbl, so sídlom: Nerudová 14, 040 01 Košice, IČO: 45 324 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.11.2016
Spoločnosť A. L. ANTONY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7267/V-Zbl, so sídlom: Turzovská 17, 056 02 Gelnica, IČO: 31 720 404, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť A.V.TRADE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10494/V-Zbl, so sídlom: Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 185 817, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.10.2016
Spoločnosť 2KEYS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13019/V-Zbl, so sídlom: Mliečna 67, 040 14 Košice, IČO: 36 211 800, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.12.2016
Spoločnosť 1907 Bratislava s.r.o., reg. vo vložke Sro 37672/V-Zbl, so sídlom: Komenského 47, 040 01 Košice, IČO: 48 241 768, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.10.2016
Spoločnosť ABOV Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 37843/V-Zbl, so sídlom: Rudník 188, 044 23 Rudník, IČO: 48 297 143, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť Across Logistics s. r. o., reg. vo vložke Sro 39086/V-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 45 363 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
Spoločnosť abc-zoo s.r.o., reg. vo vložke Sro 34183/V-Zbl, so sídlom: Starozagorská 6, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 47 508 795, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť AAA Audit, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20001/V-Zbl, so sídlom: Brusník 9/1361, 053 11 Smižany, IČO: 36 795 496, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.01.2017
Spoločnosť ABO TRADE s.r.o., reg. vo vložke Sro 20596/V-Zbl, so sídlom: Napájadlá 6, 040 12 Košice, IČO: 36 850 055, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 07/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.10.2016
Spoločnosť ABG Želovce, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17424/V-Zbl, so sídlom: Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 34 131 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.08.2017
Spoločnosť ADOS VIA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 17454/V-Zbl, so sídlom: Slovinky 166, 053 40 Slovinky, IČO: 36 601 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.11.2016
Spoločnosť ABG Trebišov, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16736/V-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 2393, 075 01 Trebišov, IČO: 31 597 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.08.2017
Spoločnosť AERO LOGISTICS s.r.o., reg. vo vložke Sro 21768/V-Zbl, so sídlom: Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 151 667, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.01.2017
Spoločnosť ADAMAR s.r.o., reg. vo vložke Sro 28782/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 2413/49, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 46 447 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť AGROCON s.r.o., reg. vo vložke Sro 22891/V-Zbl, so sídlom: Chalupkova 3607/1, 040 01 Košice - Sever, IČO: 44 510 314, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť AGRO - MOLD GROUP s.r.o., reg. vo vložke Sro 24778/V-Zbl, so sídlom: Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 45 282 188, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť AGRIMONIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25511/V-Zbl, so sídlom: Starosaská 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 462 399, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.11.2016
Spoločnosť AFI-Real s.r.o., reg. vo vložke Sro 26090/V-Zbl, so sídlom: Palárikova 9/1505, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 45 672 253, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
Spoločnosť Agritor s.r.o., reg. vo vložke Sro 26554/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 107, 076 43 Čierna, IČO: 45 917 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť AGA priemyselný park s.r.o., reg. vo vložke Sro 15146/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 581 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.01.2017
Spoločnosť AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 12249/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 36 204 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.12.2016
-Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.12.2016
Spoločnosť AGROMOD s.r.o., reg. vo vložke Sro 10001/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 42, 040 01 Košice, IČO: 36 180 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť AGRO - PERFECT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 36004/V-Zbl, so sídlom: Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 47 833 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť AhoyAI s.r.o., reg. vo vložke Sro 41867/V-Zbl, so sídlom: Strojárenská 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 234 749, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
Spoločnosť Andpet s.r.o., reg. vo vložke Sro 36905/V-Zbl, so sídlom: Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice, IČO: 48 050 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 02/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.11.2016
Spoločnosť AkriS SK s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 33520/V-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 8, 040 01 Košice, IČO: 47 438 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 01/2017 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
Spoločnosť ALFA DOM, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2320/V-Zbl, so sídlom: Atletická 14, 040 01 Košice, IČO: 31 662 838, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2016
Spoločnosť ALERGOMED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17207/V-Zbl, so sídlom: Povrazová 15, 040 16 Košice, IČO: 36 598 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.11.2016
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.11.2016
Spoločnosť AK HAŠČÁKOVÁ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26077/V-Zbl, so sídlom: Mojmírova 8, 040 01 Košice, IČO: 36 869 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť Albea s.r.o., reg. vo vložke Sro 25024/V-Zbl, so sídlom: Popradská 57, 040 11 Košice, IČO: 45 389 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.12.2016
Spoločnosť ALKON REAL s.r.o., reg. vo vložke Sro 23719/V-Zbl, so sídlom: Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 44 777 922, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.11.2016
Spoločnosť ALFAMILIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 22011/V-Zbl, so sídlom: Kupeckého 33/1865, 040 01 Košice, IČO: 44 239 530, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť AME SYSTEM s.r.o., reg. vo vložke Sro 21675/V-Zbl, so sídlom: Wuppertálska 2, 040 23 Košice, IČO: 44 109 768, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť ALASKA FOODS s.r.o., reg. vo vložke Sro 32076/V-Zbl, so sídlom: Vajkovce 143, 044 43 Vajkovce, IČO: 47 118 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť Animation Arts Studio, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32695/V-Zbl, so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 47 183 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
Spoločnosť AQL s.r.o., reg. vo vložke Sro 29737/V-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 21, 071 01 Michalovce, IČO: 46 643 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 20.08.2017
Spoločnosť ARECOR s.r.o. "v likvidácii", reg. vo vložke Sro 28056/V-Zbl, so sídlom: Čsl. armády 973/29, 075 01 Trebišov, IČO: 46 275 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2014 - 12/2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.08.2017
Spoločnosť ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR OBUŠEK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21006/V-Zbl, so sídlom: Trnavská 53, 040 11 Košice, IČO: 43 883 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť Arcos FM SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17114/V-Zbl, so sídlom: Toryská 5, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 35 770 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 07/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.11.2016
Spoločnosť ARCADIA SPIŠ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20007/V-Zbl, so sídlom: J. Wolkera 2146/23, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 795 895, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť ARNIKA Rožňava s.r.o., reg. vo vložke Sro 16068/V-Zbl, so sídlom: Špitálska 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36 588 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť AQUASEED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6354/V-Zbl, so sídlom: Medzevská 8, 040 11 Košice-Pereš, IČO: 31 709 508, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.08.2017
Spoločnosť APOTHEKA KOŠICE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35096/V-Zbl, so sídlom: Staničné námestie 11, 040 01 Košice, IČO: 47 619 945, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 20.12.2016
Spoločnosť Arles Trade s.r.o., reg. vo vložke Sro 35838/V-Zbl, so sídlom: Jesenná 22, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 762 659, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.09.2016
Spoločnosť ARTEVIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 35476/V-Zbl, so sídlom: Pri prachárni 2989/5, 040 11 Košice, IČO: 36 184 977, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť ASTORIA GROUP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 36201/V-Zbl, so sídlom: Zimná 172/37, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 874 104, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 08/2014 - 12/2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.11.2016
Spoločnosť ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy, reg. vo vložke Sro 5249/V-Zbl, so sídlom: Kúpeľná 20, 053 42 Krompachy, IČO: 31 697 119, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
-Výročná správa za rok 2016.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
Spoločnosť ASI KOŠICE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11652/V-Zbl, so sídlom: Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 198 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2017
Spoločnosť ARTES Design, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 14735/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 36 577 880, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť A-TRIO, spoločenský servis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14831/V-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 83, 040 11 Košice 2, IČO: 36 578 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.07.2017
Spoločnosť ASS Košice s.r.o., reg. vo vložke Sro 23392/V-Zbl, so sídlom: Ždiarska 24, 040 12 Košice, IČO: 44 665 229, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.12.2016
Spoločnosť ARTMI s.r.o., reg. vo vložke Sro 23944/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 6, 040 01 Košice, IČO: 44 839 499, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť ASAP SK, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25588/V-Zbl, so sídlom: Vajkovce 167, 044 43 Vajkovce, IČO: 45 530 076, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 08/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.12.2016
Spoločnosť AUDIT MASKOVÁ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28984/V-Zbl, so sídlom: Palárikova 1, 040 01 Košice, IČO: 46 478 817, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.10.2016
Spoločnosť BALDY s. r. o., reg. vo vložke Sro 29867/V-Zbl, so sídlom: Rudňany 193, 053 23 Rudňany, IČO: 46 259 082, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.08.2017
Spoločnosť BALDUS s. r. o., reg. vo vložke Sro 30761/V-Zbl, so sídlom: Arnutovce 77, 053 13 Arnutovce, IČO: 46 867 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 06.10.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 06.10.2016
Spoločnosť AUTO-MOTOR S.K. s.r.o., reg. vo vložke Sro 24189/V-Zbl, so sídlom: Kúpeľská 99/1064, 073 01 Sobrance, IČO: 44 854 994, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť AUTO - BOX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22030/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 78, 040 01 Košice - Juh, IČO: 44 242 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.11.2016
Spoločnosť Autodiely Horváth, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10737/V-Zbl, so sídlom: Stolárska 1/30, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 188 662, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť AXA Košice s.r.o., reg. vo vložke Sro 9420/V-Zbl, so sídlom: Alžbetina 12, 040 01 Košice, IČO: 36 174 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
Spoločnosť AUTO-VALAS s.r.o., reg. vo vložke Sro 3885/V-Zbl, so sídlom: Pri prachárni 7, 040 11 Košice-Juh, IČO: 31 681 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť Automotive Logistic Solution - ALS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35998/V-Zbl, so sídlom: Rudník 41, 044 23 Rudník, IČO: 47 789 549, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 06/2014 - 12/2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
Spoločnosť Auto Wash eco s.r.o., reg. vo vložke Sro 37509/V-Zbl, so sídlom: Rákoš 60, 044 16 Rákoš, IČO: 48 197 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť AUR-VET s.r.o., reg. vo vložke Sro 38023/V-Zbl, so sídlom: Janík 251, 044 05 Janík, IČO: 48 331 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť B-HEALTH s.r.o., reg. vo vložke Sro 37517/V-Zbl, so sídlom: Kežmarská cesta 710/6, 054 01 Levoča, IČO: 48 170 259, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.07.2017
Spoločnosť BERIK s.r.o., reg. vo vložke Sro 33544/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 1120/6, 053 42 Krompachy, IČO: 47 395 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.11.2016
Spoločnosť BBF elektro s.r.o., reg. vo vložke Sro 9699/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 177 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2015.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
Spoločnosť BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, reg. vo vložke Sro 1287/V-Zbl, so sídlom: Clementisova 1/721, 040 22 Košice, IČO: 31 650 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť BB - TRADE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7685/V-Zbl, so sídlom: Areál prekladisko Haniska , 040 66 Košice, IČO: 31 725 376, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť BK-Tel, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17566/V-Zbl, so sídlom: Urbánkova 1594/70, 040 01 Košice, IČO: 36 602 116, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.11.2016
Spoločnosť BELLS SLOVAKIA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22552/V-Zbl, so sídlom: Stierová 5, 040 23 Košice, IČO: 44 420 889, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť BERTA INDUSTRIE s.r.o., reg. vo vložke Sro 20712/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 36 853 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.12.2016
Spoločnosť BBA Ekonomic s.r.o., reg. vo vložke Sro 24734/V-Zbl, so sídlom: Štefánikovo nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 315 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.10.2016
Spoločnosť Benchpress s.r.o., reg. vo vložke Sro 28483/V-Zbl, so sídlom: Bielocerkevská 829/2, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 46 374 957, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.08.2017
Spoločnosť Borcom, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28456/V-Zbl, so sídlom: Jarmočná 916/15, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 46 343 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.11.2016
Spoločnosť BUILDINGS CITY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24561/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 117, 040 01 Košice, IČO: 45 254 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť BOGI Plus, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26439/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 45 870 888, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť BLUE SKY MINING s.r.o., reg. vo vložke Sro 20865/V-Zbl, so sídlom: Werferova 3, 040 11 Košice, IČO: 43 877 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť Bublinka, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20956/V-Zbl, so sídlom: Kukučínova 16, 053 11 Smižany, IČO: 43 876 277, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.12.2016
Spoločnosť Brugy Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 22657/V-Zbl, so sídlom: Trnková 23, 040 14 Košice, IČO: 44 419 643, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.12.2016
Spoločnosť BPM Consulting, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15158/V-Zbl, so sídlom: Timonova 27, 040 01 Košice, IČO: 34 146 237, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.12.2016
Spoločnosť BLAUMONT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14526/V-Zbl, so sídlom: Brunské 471, 053 21 Markušovce, IČO: 36 575 836, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.11.2016
Spoločnosť BRUCHA SLOVAKIA spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 12520/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 36 207 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2016
Spoločnosť Broers, s. r. o., reg. vo vložke Sro 36911/V-Zbl, so sídlom: Obchodná 25/61, 078 01 Sečovce, IČO: 48 045 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 02/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.10.2016
Spoločnosť Carmeuse Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11657/V-Zbl, so sídlom: Slavec 179, 049 11 Slavec, IČO: 36 198 749, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.08.2017
-Výročná správa za rok 2016.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.08.2017
Spoločnosť C & C Košice s.r.o., reg. vo vložke Sro 4744/V-Zbl, so sídlom: Ľanová 9, 040 17 Košice, IČO: 31 691 269, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.11.2016
Spoločnosť BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 2362/V-Zbl, so sídlom: Gemerská 3, 040 01 Košice, IČO: 31 663 303, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.10.2016
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.08.2017
Spoločnosť CALLENDULA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 17919/V-Zbl, so sídlom: Starosaská 528/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 605 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.11.2016
Spoločnosť C.L.N. Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 19790/V-Zbl, so sídlom: Vstupný areál U.S. Steel , 044 54 Košice - Šáca, IČO: 36 652 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2016.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.08.2017
Spoločnosť C & K Limousines s.r.o., reg. vo vložke Sro 24427/V-Zbl, so sídlom: SNP 87, 053 42 Krompachy, IČO: 44 991 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.08.2017
Spoločnosť Cassopharm, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28034/V-Zbl, so sídlom: Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 46 252 479, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.11.2016
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
Spoločnosť Car & Wash s. r. o., reg. vo vložke Sro 30429/V-Zbl, so sídlom: Cínová 1268/7, 040 17 Košice, IČO: 46 468 102, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť CAR WASH DEVELOPMENT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30190/V-Zbl, so sídlom: Mudroňova 31, 040 01 Košice, IČO: 46 660 739, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.08.2017
Spoločnosť cargo M&M spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 30891/V-Zbl, so sídlom: Ing. Straku 2179/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 797 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
Spoločnosť CEVING s.r.o., reg. vo vložke Sro 31754/V-Zbl, so sídlom: Krivá 18, 040 01 Košice, IČO: 47 024 887, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2013 - 12/2013 - Súvaha.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť Centrum zdravia Gabriel, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29251/V-Zbl, so sídlom: Krivá 1043/18, 040 01 Košice-Juh, IČO: 46 516 794, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.07.2017
Spoločnosť CEEB Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24509/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 6, 040 01 Košice, IČO: 44 970 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť CI-servis SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19216/V-Zbl, so sídlom: Werferova 1, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 36 725 846, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.11.2016
Spoločnosť CCC. services, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20598/V-Zbl, so sídlom: Matuškova 2, 040 11 Košice, IČO: 43 793 819, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť CASSOVIA INTEGRAL s.r.o., reg. vo vložke Sro 20589/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 42, 040 01 Košice, IČO: 43 787 568, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť CELESTIAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15358/V-Zbl, so sídlom: Kisdyho 5, 040 01 Košice, IČO: 36 583 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2016
Spoločnosť CENTROGLOB, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1516/V-Zbl, so sídlom: Stará prešovská 10, 040 01 Košice, IČO: 31 653 413, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
Spoločnosť CK JUNIOR TOUR, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 12267/V-Zbl, so sídlom: Charkovská 690/8, 040 22 Košice, IČO: 36 204 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
Spoločnosť CASYST s.r.o., reg. vo vložke Sro 12202/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36 203 998, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť COLYMPEX spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Kapušany v likvidácii, reg. vo vložke Sro 1310/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 27, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 31 650 252, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 12/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.12.2016
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.12.2016
Spoločnosť CLEANMET, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14307/V-Zbl, so sídlom: Hincovce 372, 053 63 Hincovce, IČO: 31 703 062, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2016
Spoločnosť CONTI - MOTO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18029/V-Zbl, so sídlom: Tatranská 21, 040 01 Košice, IČO: 36 606 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
Spoločnosť COBISE s.r.o., reg. vo vložke Sro 23943/V-Zbl, so sídlom: Dargovská 3, 040 01 Košice, IČO: 44 853 173, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.10.2016
Spoločnosť Contrat SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20650/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 104, 040 01 Košice, IČO: 43 784 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť CODE2B, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21235/V-Zbl, so sídlom: Čajakova 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 43 966 675, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.08.2017
Spoločnosť Convivencia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28064/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 46 274 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť ComConsult s.r.o., reg. vo vložke Sro 32376/V-Zbl, so sídlom: Ku Potoku 4, 040 16 Košice, IČO: 47 157 844, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť CON4MED s.r.o., reg. vo vložke Sro 33156/V-Zbl, so sídlom: Vihorlatská 15, 040 01 Košice-Západ, IČO: 47 366 834, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 06.10.2016
Spoločnosť ColorTec Co. s.r.o., reg. vo vložke Sro 34828/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 611 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.12.2016
Spoločnosť Crown Commercial Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 35569/V-Zbl, so sídlom: Kechnec 293, 044 58 Kechnec, IČO: 36 869 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Pisomne vyhlasenie o schvaleni UZ 2016.zep
Dátum doručenia: 30.08.2017
-Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 30.08.2017
Spoločnosť copyexpress, s.r.o., reg. vo vložke Sro 38140/V-Zbl, so sídlom: Staničné námestie 11, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 039 989, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť CZECHPOINT s.r.o., reg. vo vložke Sro 32477/V-Zbl, so sídlom: Zápalenica 314, 053 23 Rudňany, IČO: 47 184 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť DadinaDobrota s.r.o., reg. vo vložke Sro 30264/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 42, 040 01 Košice, IČO: 46 766 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť Creative Medical Solutions, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25504/V-Zbl, so sídlom: Berlínska 26, 040 13 Košice, IČO: 45 454 906, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.11.2016
Spoločnosť DAFARM s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 17848/V-Zbl, so sídlom: Palárikova 11, 040 01 Košice, IČO: 36 604 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 08/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť COREWIRE SURFACE TECHNOLOGY s.r.o., reg. vo vložke Sro 20089/V-Zbl, so sídlom: Cesta do Hanisky 5, 040 15 Košice, IČO: 36 805 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť CS TOP COMPUTER SERVIS, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 13564/V-Zbl, so sídlom: Uherova 14/12, 040 11 Košice, IČO: 36 217 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 08/2017 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.08.2017
Spoločnosť CRW Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15038/V-Zbl, so sídlom: Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 580 635, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.12.2016
Spoločnosť D.O.S.D.B. spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10480/V-Zbl, so sídlom: Podhorská 1, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36 185 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť DATAS - VT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11578/V-Zbl, so sídlom: Toryská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 197 963, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť DALTON, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 3254/V-Zbl, so sídlom: Napájadlá 1/A, 042 47 Košice, IČO: 31 674 453, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť DANČMED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16288/V-Zbl, so sídlom: Košická 1182/54, 075 01 Trebišov, IČO: 36 590 584, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.07.2017
Spoločnosť DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14788/V-Zbl, so sídlom: Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 578 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.12.2016
Spoločnosť DAHA s.r.o., reg. vo vložke Sro 21274/V-Zbl, so sídlom: Kalinovská 5, 040 22 Košice, IČO: 43 976 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť DIDENT s.r.o., reg. vo vložke Sro 23404/V-Zbl, so sídlom: Letecká 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 655 789, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.10.2016
Spoločnosť DGR s.r.o., reg. vo vložke Sro 27233/V-Zbl, so sídlom: Moyzesova 46, 040 01 Košice, IČO: 46 058 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
Spoločnosť Diamondsmile s.r.o., reg. vo vložke Sro 32906/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta II 49, 040 11 Košice-Západ, IČO: 47 336 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.10.2016
Spoločnosť DALE s.r.o., reg. vo vložke Sro 33584/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 2, 053 42 Krompachy, IČO: 47 472 138, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť DEMAX internet, s.r.o., reg. vo vložke Sro 33873/V-Zbl, so sídlom: Košiarny briežok 3429/10, 053 11 Smižany, IČO: 47 494 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.10.2016
Spoločnosť DOCTOR ORL s.r.o., reg. vo vložke Sro 34333/V-Zbl, so sídlom: Ždiarska 11, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 47 525 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.12.2016
Spoločnosť DOUBLE STONE s.r.o., reg. vo vložke Sro 35518/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 373 427, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť domi trade international s.r.o., reg. vo vložke Sro 39977/V-Zbl, so sídlom: Pajorova 12, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 523 937, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
Spoločnosť digital.limo s.r.o., reg. vo vložke Sro 36231/V-Zbl, so sídlom: Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice, IČO: 47 861 037, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
Spoločnosť Doraz s.r.o., reg. vo vložke Sro 27785/V-Zbl, so sídlom: Opatovská cesta 99, 040 01 Košice, IČO: 46 169 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť DOMOVNÍK s.r.o., reg. vo vložke Sro 29886/V-Zbl, so sídlom: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 681 795, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 20.12.2016
Spoločnosť Dr.Max 40 s.r.o., reg. vo vložke Sro 33243/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 47 386 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
Spoločnosť Dr.Max 38 s.r.o., reg. vo vložke Sro 33297/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 47 386 827, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
Spoločnosť DR Servis, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 21087/V-Zbl, so sídlom: Komenského 3/1085, 040 01 Košice, IČO: 43 910 068, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť DOMITRI, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 8398/V-Zbl, so sídlom: Gemerská Hôrka 421, 049 12 Gemerská Hôrka, IČO: 31 733 484, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť DYHA TIROLA s.r.o., reg. vo vložke Sro 9351/V-Zbl, so sídlom: Belanská 8, 040 01 Košice, IČO: 36 173 533, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť Drevovýroba LUDRUT s.r.o., reg. vo vložke Sro 18986/V-Zbl, so sídlom: Mníšek nad Hnilcom 551, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, IČO: 36 702 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.10.2016
Spoločnosť Duo - DENT s.r.o., reg. vo vložke Sro 17337/V-Zbl, so sídlom: Barčianska 20, 040 17 Košice, IČO: 36 600 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
Spoločnosť DS Smith Packaging Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 23107/V-Zbl, so sídlom: Námestie baníkov 8/31, 048 01 Rožňava, IČO: 31 719 406, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 05/2015 - 04/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2016
Spoločnosť DURESTAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 23761/V-Zbl, so sídlom: Slovinky 2, 053 40 Slovinky, IČO: 44 771 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.10.2016
Spoločnosť DRUG PHARMA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28677/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 35 692 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2016
Spoločnosť Dr.Max 91 s.r.o., reg. vo vložke Sro 37276/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 959, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
Spoločnosť e.connect s.r.o., reg. vo vložke Sro 39326/V-Zbl, so sídlom: Skladná 38, 040 01 Košice, IČO: 45 893 152, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.08.2017
Spoločnosť Dr.Max 89 s.r.o., reg. vo vložke Sro 36232/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 47 875 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
Spoločnosť Dr.Max 74 s.r.o., reg. vo vložke Sro 35963/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 47 781 106, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
Spoločnosť Ecars Group s.r.o., reg. vo vložke Sro 34830/V-Zbl, so sídlom: Gerlachovská 30, 040 01 Košice-Sever, IČO: 47 614 684, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.11.2016
Spoločnosť EastWorks s.r.o., reg. vo vložke Sro 27543/V-Zbl, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 46 124 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.11.2016
Spoločnosť ECO Technologies, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30956/V-Zbl, so sídlom: Klinčekova 1583/4, 078 01 Sečovce, IČO: 46 877 517, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť ECUACORP, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 24953/V-Zbl, so sídlom: Tomášikova 24, 040 01 Košice, IČO: 45 386 200, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 07/2017 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.08.2017
Spoločnosť EB CHIPTUNING s.r.o., reg. vo vložke Sro 17769/V-Zbl, so sídlom: Sokolovská 16, 040 11 Košice, IČO: 36 603 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.12.2016
Spoločnosť EDAP s.r.o., reg. vo vložke Sro 20427/V-Zbl, so sídlom: Blatná 2, 040 11 Košice, IČO: 36 836 044, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 9246/V-Zbl, so sídlom: Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 172 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť ECM MONITORY, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 3758/V-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 57, 040 01 Košice, IČO: 31 680 372, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.10.2016
Spoločnosť EDEMI, s.r.o. Rešica, reg. vo vložke Sro 11297/V-Zbl, so sídlom: Rešica 149, 044 73 Rešica, IČO: 36 195 014, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.08.2017
Spoločnosť EGO SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7680/V-Zbl, so sídlom: 076 36 Veľký Kamenec, IČO: 31 725 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.11.2016
Spoločnosť ENERGO CONTROL s.r.o., reg. vo vložke Sro 12385/V-Zbl, so sídlom: Pri plynárni 2, 040 01 Košice, IČO: 36 205 788, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.12.2016
Spoločnosť EKOTHERM Košice spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1543/V-Zbl, so sídlom: Popradská 58, 040 11 Košice, IČO: 31 653 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.11.2016
Spoločnosť EKY spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 18996/V-Zbl, so sídlom: Kysucká 16, 040 11 Košice-Západ, IČO: 36 703 338, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť ELIT SYSTEMS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25148/V-Zbl, so sídlom: Mäsiarska 14, 040 01 Košice, IČO: 45 357 919, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
Spoločnosť Ekovolt s.r.o., reg. vo vložke Sro 25732/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany, IČO: 45 507 287, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.11.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť Element trade s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 26364/V-Zbl, so sídlom: Dénešova 19, 040 23 Košice, IČO: 45 848 653, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.09.2017
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.09.2017
Spoločnosť EMMA VERIANUS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21035/V-Zbl, so sídlom: Nemecká 135, 044 15 Vyšná Myšľa, IČO: 36 294 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť ENTRY, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 20756/V-Zbl, so sídlom: Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice, IČO: 36 514 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.11.2016
Spoločnosť Elpy s.r.o., reg. vo vložke Sro 33450/V-Zbl, so sídlom: Levočská 20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 426 390, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť ELCOS s.r.o., reg. vo vložke Sro 34299/V-Zbl, so sídlom: Dubová 2022/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 524 189, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť Estate & Law, s.r.o, reg. vo vložke Sro 33972/V-Zbl, so sídlom: Šafárikova 8, 048 01 Rožňava, IČO: 47 431 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť Eraled s.r.o., reg. vo vložke Sro 38281/V-Zbl, so sídlom: Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50 053 817, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť ETIX s.r.o., reg. vo vložke Sro 26112/V-Zbl, so sídlom: Tomašíkova 10, 040 01 Košice, IČO: 45 685 436, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
Spoločnosť e-STARS s.r.o., reg. vo vložke Sro 25025/V-Zbl, so sídlom: Kupeckého 33, 040 01 Košice, IČO: 45 370 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť EP Projekt s.r.o., reg. vo vložke Sro 25246/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 432 694, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť ESTMED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25288/V-Zbl, so sídlom: Dominikánske námestie 7, 040 01 Košice, IČO: 45 447 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť EU-LOGISPED s.r.o., reg. vo vložke Sro 24023/V-Zbl, so sídlom: Kisdyho 182/6, 040 01 Košice, IČO: 44 877 668, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 20.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 20.08.2017
Spoločnosť ERkorp, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24396/V-Zbl, so sídlom: Havlíčková 18/1740, 040 01 Košice, IČO: 44 939 027, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
Spoločnosť ETERNITY, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 18087/V-Zbl, so sídlom: Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 36 606 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť ESCOMP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14890/V-Zbl, so sídlom: Laborecká 16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 579 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2014 - 07/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.10.2016
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2014 - 07/2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.10.2016
Spoločnosť EUROSUPPORT s.r.o., reg. vo vložke Sro 13571/V-Zbl, so sídlom: Cesta Pod Hradovou 39, 040 01 Košice, IČO: 36 217 077, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť Europrojekt Jota 9 SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17010/V-Zbl, so sídlom: Toryská 5, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 35 862 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.07.2017
Spoločnosť EUROINTERIÉR PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 19718/V-Zbl, so sídlom: Buzica 27, 044 73 Buzica, IČO: 36 767 344, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.12.2016
Spoločnosť e-volution, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20154/V-Zbl, so sídlom: Tomašíkova 10, 040 01 Košice, IČO: 36 811 246, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
Spoločnosť EXCOP s.r.o., reg. vo vložke Sro 9972/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 180 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.10.2016
Spoločnosť EUROMONTA s.r.o., reg. vo vložke Sro 11180/V-Zbl, so sídlom: Holubyho 23, 040 01 Košice, IČO: 36 193 836, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 08/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.11.2016
Spoločnosť EUROKAP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24096/V-Zbl, so sídlom: Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 863 195, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2016
Spoločnosť EV Engineering, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24631/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 9, 040 01 Košice, IČO: 45 290 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.01.2017
Spoločnosť EVEREST real estate, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25354/V-Zbl, so sídlom: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 471 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 20.12.2016
Spoločnosť EXCLUZIV s.r.o., reg. vo vložke Sro 34117/V-Zbl, so sídlom: Lorencova 2, 053 42 Krompachy, IČO: 47 441 186, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.09.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.09.2016
Spoločnosť Fanap s.r.o., reg. vo vložke Sro 34483/V-Zbl, so sídlom: Pytliacka 176/15, 040 11 Košice-Lorinčík, IČO: 47 527 226, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť EXPRESS STAFFING s. r. o., reg. vo vložke Sro 34782/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 47 624 795, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.12.2016
Spoločnosť Family Company - Services for you, s.r.o., reg. vo vložke Sro 37865/V-Zbl, so sídlom: Vojkovce 65, 053 61 Vojkovce, IČO: 48 301 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.07.2017
Spoločnosť FARMACO s.r.o., reg. vo vložke Sro 37231/V-Zbl, so sídlom: Janík 66, 044 05 Janík, IČO: 48 139 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.08.2017
Spoločnosť EXPRESS PEOPLE s. r. o., reg. vo vložke Sro 33344/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 47 425 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.12.2016
Spoločnosť EXPLICA s.r.o., reg. vo vložke Sro 28999/V-Zbl, so sídlom: Berlínska 2471/29, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 46 493 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
Spoločnosť EXCOP s.r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 11064/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 192 210, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.10.2016
Spoločnosť EXIQA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12484/V-Zbl, so sídlom: Jiskrova 4, 040 01 Košice, IČO: 36 206 768, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.08.2017
Spoločnosť EXPERIOR Košice s.r.o., reg. vo vložke Sro 18738/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 36 681 067, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť FABINY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16289/V-Zbl, so sídlom: Zimné 178, 053 23 Rudňany, IČO: 36 590 592, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť FORWOOD, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13690/V-Zbl, so sídlom: Areál prekladisko Haniska , 040 66 Košice, IČO: 36 568 180, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť Fintex, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14155/V-Zbl, so sídlom: Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 572 535, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2016
Spoločnosť FELICEM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17019/V-Zbl, so sídlom: P.O.Hviezdoslava 6651/3, 071 01 Michalovce, IČO: 36 597 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.11.2016
Spoločnosť FJ-Ekon Plus, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 20077/V-Zbl, so sídlom: Dolina 10/194, 053 42 Krompachy, IČO: 36 803 014, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
Spoločnosť FINESOFT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7126/V-Zbl, so sídlom: Popradská cesta 68, 040 11 Košice, IČO: 31 718 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 20.07.2017
Spoločnosť FINAUDIT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8686/V-Zbl, so sídlom: Dargovská 3, 040 01 Košice, IČO: 31 736 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
Spoločnosť FIRMEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29493/V-Zbl, so sídlom: Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 577 904, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2016
Spoločnosť FILIP Security SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30872/V-Zbl, so sídlom: Garbiarska 5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 885 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.11.2016
Spoločnosť FINTIP s.r.o., reg. vo vložke Sro 34558/V-Zbl, so sídlom: Ovručská 698/15, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 47 489 723, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť FrankoMark s.r.o., reg. vo vložke Sro 33884/V-Zbl, so sídlom: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 481 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 20.12.2016
Spoločnosť GERIAMED s. r. o., reg. vo vložke Sro 34187/V-Zbl, so sídlom: Kvetná 1903/22, 048 01 Rožňava, IČO: 47 503 548, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.12.2016
Spoločnosť Freedom Group spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 37062/V-Zbl, so sídlom: Tašuľa 50, 072 52 Tašuľa, IČO: 48 094 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 03/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť Fun Flow s.r.o., reg. vo vložke Sro 39289/V-Zbl, so sídlom: Zimná 16, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 302 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 06/2016 - 12/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.08.2017
Spoločnosť GEAL s.r.o., reg. vo vložke Sro 30249/V-Zbl, so sídlom: Rumunská 10, 040 01 Košice, IČO: 46 751 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť FUSION Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 21617/V-Zbl, so sídlom: Masarykova 2, 040 01 Košice, IČO: 44 086 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť GANZSTAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 22292/V-Zbl, so sídlom: Dolná 72/34, 076 83 Svätuše, IČO: 44 257 279, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, reg. vo vložke Sro 6933/V-Zbl, so sídlom: námestie Osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 716 296, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť GBO s.r.o., reg. vo vložke Sro 12316/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 36 205 052, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť G M P Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 11948/V-Zbl, so sídlom: ul. Staničná č. 109, 076 51 Pribeník, IČO: 36 201 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2015.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť Games Farm, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20280/V-Zbl, so sídlom: Mikovíniho 31, 040 11 Košice, IČO: 36 822 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.12.2016
Spoločnosť Gilbos Slovensko s.r.o., reg. vo vložke Sro 12935/V-Zbl, so sídlom: Kechnec 270, 044 58 Kechnec, IČO: 36 211 036, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.10.2016
Spoločnosť GLP Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 15880/V-Zbl, so sídlom: Kežmarská cesta 61, 054 01 Levoča, IČO: 31 710 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť GMT Plus, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11527/V-Zbl, so sídlom: Popradská 57, 040 01 Košice, IČO: 36 197 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
-Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť GONSER spol. s r.o., Trebišov, reg. vo vložke Sro 10561/V-Zbl, so sídlom: Orechová 200, 075 01 Trebišov, IČO: 36 186 554, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.12.2016
Spoločnosť GINKA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10431/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 82, 040 17 Košice, IČO: 36 185 108, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
-Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť GK-plus, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30892/V-Zbl, so sídlom: Fabíniho 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35 760 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť GoLiberty s.r.o., reg. vo vložke Sro 32775/V-Zbl, so sídlom: Kojšov 104, 055 52 Kojšov, IČO: 47 314 915, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 07/2013 - 12/2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2016
Spoločnosť GERONIMO s.r.o., reg. vo vložke Sro 28636/V-Zbl, so sídlom: Popradská 82, 040 11 Košice, IČO: 46 392 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
Spoločnosť Goodwill & Staff Services s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 40146/V-Zbl, so sídlom: Popradská 250/66, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 48 298 964, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
Spoločnosť GlobalLogic s.r.o., reg. vo vložke Sro 35803/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 47 782 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 01/2015 - 03/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť GRUNI s.r.o., reg. vo vložke Sro 34036/V-Zbl, so sídlom: Kalinovská 14/861, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 47 461 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2016
Spoločnosť GREGA s.r.o., reg. vo vložke Sro 33592/V-Zbl, so sídlom: Kopaničná 8, 044 15 Nižná Myšľa, IČO: 47 431 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť H&H Construction s. r. o., reg. vo vložke Sro 40565/V-Zbl, so sídlom: Alejová 5, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 46 653 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.07.2017
Spoločnosť HALY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27460/V-Zbl, so sídlom: Budimír 7, 044 43 Budimír, IČO: 46 109 544, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť HARMONY LIFE s.r.o., reg. vo vložke Sro 29370/V-Zbl, so sídlom: Jaltská 771/5, 040 22 Košice, IČO: 46 561 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.12.2016
Spoločnosť GRIFFIN HOLDING s.r.o. "v likvidácii", reg. vo vložke Sro 21338/V-Zbl, so sídlom: Malý Kamenec 24, 076 36 Malý Kamenec, IČO: 43 966 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 08/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 08/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.08.2017
Spoločnosť GRATAX spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1065/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 17 146 518, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť HB CONSULT, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 4246/V-Zbl, so sídlom: Mánesova 26, 040 01 Košice, IČO: 31 685 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.08.2017
Spoločnosť Gutmann s.r.o., reg. vo vložke Sro 16307/V-Zbl, so sídlom: Textilná 4, 040 01 Košice, IČO: 36 590 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.12.2016
Spoločnosť GYK s.r.o., reg. vo vložke Sro 14642/V-Zbl, so sídlom: Jiskrova 16, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 36 576 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť HOR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14548/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 2041/22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 576 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.12.2016
Spoločnosť HFstav, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18833/V-Zbl, so sídlom: J.Wolkera 2198/14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 687 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť HELA - VAC, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 5778/V-Zbl, so sídlom: Kavečianska cesta 4, 040 01 Košice, IČO: 31 703 020, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť Hi-Reklama, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11733/V-Zbl, so sídlom: Komenského 11/A, 040 01 Košice, IČO: 36 199 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
-Výročná správa za rok 2015 - časť 4.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť HC Košice s.r.o., reg. vo vložke Sro 11589/V-Zbl, so sídlom: Nerudova 12, 040 01 Košice, IČO: 36 198 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2015 - 04/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť HOMER SPIŠ s.r.o., reg. vo vložke Sro 8984/V-Zbl, so sídlom: Nová 25, 053 15 Hrabušice, IČO: 36 169 803, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť HEVI s.r.o., reg. vo vložke Sro 28951/V-Zbl, so sídlom: Ruskov 385, 044 19 Ruskov, IČO: 46 479 538, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.08.2017
Spoločnosť HORIZONT – žalúzie, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31365/V-Zbl, so sídlom: Rožňavská 16, 040 11 Košice-Západ, IČO: 46 965 785, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť HK Trans s. r. o., reg. vo vložke Sro 37259/V-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 88, 040 11 Košice - západ, IČO: 46 102 540, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
Spoločnosť HELLO-TAXI, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35147/V-Zbl, so sídlom: Moldavská 8, 040 11 Košice-Juh, IČO: 47 650 524, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť ICONES, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35243/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36 490 989, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.12.2016
Spoločnosť Housing & Living, s.r.o., reg. vo vložke Sro 37565/V-Zbl, so sídlom: Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48 117 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
Spoločnosť HOYTA s.r.o., reg. vo vložke Sro 42179/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 44 998 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť Hovee s.r.o., reg. vo vložke Sro 31307/V-Zbl, so sídlom: Dargovská 12, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 46 954 805, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.10.2016
Spoločnosť HR servis s.r.o., reg. vo vložke Sro 21121/V-Zbl, so sídlom: Veľká Ida 339, 044 55 Veľká Ida, IČO: 43 940 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.12.2016
Spoločnosť HTP Group, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24972/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 6, 040 01 Košice, IČO: 45 363 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť HS HSV s.r.o., reg. vo vložke Sro 12159/V-Zbl, so sídlom: Hroncova 2, 040 33 Košice, IČO: 36 203 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.07.2017
Spoločnosť HORTI s.r.o., reg. vo vložke Sro 20626/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 43 792 782, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.08.2017
Spoločnosť ChocoSuc Partner, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18398/V-Zbl, so sídlom: Cukrovarská 502, 075 01 Trebišov, IČO: 36 617 016, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 06.12.2016
Spoločnosť CHEN CHEN, spol. s.r.o., reg. vo vložke Sro 13622/V-Zbl, so sídlom: Šafárikova 1, 048 01 Rožňava, IČO: 35 840 382, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.11.2016
Spoločnosť INGINAILS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19470/V-Zbl, so sídlom: Starozagorská 6, 040 23 Košice, IČO: 36 748 994, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.11.2016
Spoločnosť INEX, s.r.o. Spišská Nová Ves, reg. vo vložke Sro 10597/V-Zbl, so sídlom: Tatranská 36/226, 053 11 Smižany, IČO: 36 186 953, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.11.2016
Spoločnosť ILD SK, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 8127/V-Zbl, so sídlom: Považská 38, 040 11 Košice, IČO: 31 730 566, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť INPROMA spol. s r. o., Košice, reg. vo vložke Sro 425/V-Zbl, so sídlom: Podtatranského 7, 040 01 Košice, IČO: 17 077 737, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.11.2016
Spoločnosť IGLI media s.r.o., reg. vo vložke Sro 26165/V-Zbl, so sídlom: Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45 679 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.11.2016
Spoločnosť IMMUTATIO s.r.o., reg. vo vložke Sro 26326/V-Zbl, so sídlom: Komenského 18, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 45 841 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.08.2017
Spoločnosť INDISHOP.SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 32350/V-Zbl, so sídlom: Novozámocká 206/49, 941 23 Andovce, IČO: 46 833 544, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 25.07.2017
Spoločnosť IMMUNO-STAR s.r.o., reg. vo vložke Sro 29608/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 44 146 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.11.2016
Spoločnosť Impulz Real - Build, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26916/V-Zbl, so sídlom: Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 45 982 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.11.2016
Spoločnosť INEX, s.r.o. Smižany, reg. vo vložke Sro 27828/V-Zbl, so sídlom: Tatranská 226/36, 053 11 Smižany, IČO: 46 219 625, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.11.2016
Spoločnosť IVA look, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27003/V-Zbl, so sídlom: Baničova 179/25, 040 18 Košice, IČO: 46 010 475, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2016
Spoločnosť ITAKA floors s.r.o., reg. vo vložke Sro 28927/V-Zbl, so sídlom: Magurská 9, 040 01 Košice, IČO: 46 474 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.08.2017
Spoločnosť Inštitút hokejových štúdií, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31537/V-Zbl, so sídlom: Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 999 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť Iron Company group, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31776/V-Zbl, so sídlom: Pod Furčou 7, 040 01 Košice, IČO: 47 035 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
Spoločnosť IVANSTAV GROUP s.r.o., reg. vo vložke Sro 26407/V-Zbl, so sídlom: Budapeštianska 32, 040 13 Košice, IČO: 45 873 895, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.11.2016
Spoločnosť International Invest, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21951/V-Zbl, so sídlom: Rakovec nad Ondavou 7, 072 03 Rakovec nad Ondavou, IČO: 44 060 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.10.2016
Spoločnosť ISaP s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 9542/V-Zbl, so sídlom: Hlinkova 8, 040 01 Košice, IČO: 36 175 587, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2014 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť INTERPORT SERVIS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11987/V-Zbl, so sídlom: Areál prekladisko Haniska , 040 66 Košice, IČO: 36 202 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť INTERPORT TRANS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12199/V-Zbl, so sídlom: Areál prekladisko Haniska , 040 66 Košice, IČO: 36 391 182, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť ISA Hardware, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 15698/V-Zbl, so sídlom: Alešovo nábrežie 2, 040 01 Košice, IČO: 36 587 044, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť IXCHEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 16048/V-Zbl, so sídlom: Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36 588 482, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
Spoločnosť J & M Corporation s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 18211/V-Zbl, so sídlom: Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 608 122, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť JOAN, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 8610/V-Zbl, so sídlom: Starozagorská 2, 040 01 Košice, IČO: 31 735 673, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.11.2016
Spoločnosť JMP Plast, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21466/V-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce, IČO: 44 052 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
-Výročná správa za rok 2015.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť JESPROJEKTA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20955/V-Zbl, so sídlom: Rovníková 7/1457, 040 01 Košice, IČO: 43 883 478, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
Spoločnosť JARANELA s.r.o., reg. vo vložke Sro 33302/V-Zbl, so sídlom: Palárikova 2259/34, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 407 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.11.2016
Spoločnosť JS< s.r.o., reg. vo vložke Sro 27522/V-Zbl, so sídlom: Lomená 10, 040 01 Košice, IČO: 46 119 213, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.10.2016
Spoločnosť IVEK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 41215/V-Zbl, so sídlom: Palín 52, 072 13 Palín, IČO: 36 221 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.12.2016
Spoločnosť JMA Consulting s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 37406/V-Zbl, so sídlom: Bašťovanského 5, 040 22 Košice, IČO: 48 169 323, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť JKSport s.r.o., reg. vo vložke Sro 35642/V-Zbl, so sídlom: Bratislavská 2280/25, 040 11 Košice, IČO: 47 734 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť K@K BUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 34478/V-Zbl, so sídlom: Prešovská 68, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 47 551 992, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
Spoločnosť KALICH, s.r.o., reg. vo vložke Sro 41941/V-Zbl, so sídlom: Dravce 54, 053 14 Dravce, IČO: 36 496 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.11.2016
Spoločnosť JTee2, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31856/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta č. 32, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 47 049 197, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.10.2016
Spoločnosť Kabana, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21503/V-Zbl, so sídlom: Belehradská 2514/3, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, IČO: 44 049 790, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.12.2016
Spoločnosť KALPE TRADING s.r.o., reg. vo vložke Sro 4091/V-Zbl, so sídlom: Buzulucká 15, 040 22 Košice, IČO: 31 683 975, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.08.2017
Spoločnosť K. P. KOV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10862/V-Zbl, so sídlom: Timonova 17, 040 01 Košice, IČO: 36 190 128, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
Spoločnosť Kalanin, s. r. o., reg. vo vložke Sro 17799/V-Zbl, so sídlom: Zoborská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 604 275, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 06.12.2016
Spoločnosť JULIETA s.r.o., reg. vo vložke Sro 15724/V-Zbl, so sídlom: Pri Studničke 151/10, 040 18 Nižná Hutka, IČO: 35 911 310, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
Spoločnosť KALEIDOSKOP spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 15489/V-Zbl, so sídlom: Krivá 23, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 584 860, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť K_CORP s.r.o., reg. vo vložke Sro 13437/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 20/2231, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 215 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.12.2016
Spoločnosť KATARÍNA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 15445/V-Zbl, so sídlom: Námestie Pajdušáka 272, 053 11 Smižany, IČO: 36 584 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.11.2016
Spoločnosť Kerimet s.r.o., reg. vo vložke Sro 15484/V-Zbl, so sídlom: Zimná 59, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 584 819, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť KELT s.r.o., reg. vo vložke Sro 17059/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 80, 040 01 Košice, IČO: 36 597 554, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť KEREX s.r.o., reg. vo vložke Sro 2060/V-Zbl, so sídlom: Stavbárov 5845, 071 01 Michalovce, IČO: 31 659 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.12.2016
Spoločnosť KCP service s.r.o., reg. vo vložke Sro 22217/V-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 9/441, 040 11 Košice, IČO: 44 296 606, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť Khronos s.r.o., reg. vo vložke Sro 32318/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 26, 040 01 Košice-Juh, IČO: 47 154 136, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 13.11.2016
Spoločnosť KILLY s.r.o., reg. vo vložke Sro 28350/V-Zbl, so sídlom: Budapeštianska 7, 040 13 Košice, IČO: 46 335 609, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.08.2017
Spoločnosť KATI Stav s.r.o., reg. vo vložke Sro 29826/V-Zbl, so sídlom: Bajzova 1435/4, 040 01 Košice, IČO: 46 658 483, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť KFV trans s. r. o., reg. vo vložke Sro 40108/V-Zbl, so sídlom: Krásnovce 154, 072 01 Krásnovce, IČO: 46 190 287, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.11.2016
Spoločnosť Kizomba, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35502/V-Zbl, so sídlom: Tolstého 170/22, 040 01 Košice, IČO: 47 703 962, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.11.2016
Spoločnosť KOL - stavservis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 34647/V-Zbl, so sídlom: Moyzesova 36, 040 01 Košice, IČO: 47 576 839, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť KLUS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 33440/V-Zbl, so sídlom: Učňovská 573/4, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 47 378 468, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť KOLBACH, s. r. o., reg. vo vložke Sro 30864/V-Zbl, so sídlom: Studenec 186, 053 04 Studenec, IČO: 47 239 816, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť KOBA STEEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 21293/V-Zbl, so sídlom: Tešedíkova 60, 040 17 Košice, IČO: 44 014 546, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.12.2016
Spoločnosť Kössler Renewable Energy s.r.o., reg. vo vložke Sro 21623/V-Zbl, so sídlom: Tabaková 1, 075 01 Trebišov, IČO: 36 775 444, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.11.2016
Spoločnosť KOBAK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20964/V-Zbl, so sídlom: Krivá 23, 040 01 Košice, IČO: 43 882 714, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 07/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť Komfort Kredit, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26865/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 40, 040 01 Košice, IČO: 45 959 285, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.11.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.11.2016
Spoločnosť Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, reg. vo vložke Sro 8438/V-Zbl, so sídlom: Popradská 68, 040 11 Košice, IČO: 31 733 956, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
Spoločnosť KORAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8973/V-Zbl, so sídlom: Nad Medzou 1992/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 169 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.10.2016
Spoločnosť KONZEKO spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 9531/V-Zbl, so sídlom: Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce, IČO: 31 659 772, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.12.2016
Spoločnosť L and L TRADING spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2495/V-Zbl, so sídlom: Rozvojová 2/B, 040 11 Košice, IČO: 31 664 890, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2015.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.12.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.12.2016
Spoločnosť LAMET, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2351/V-Zbl, so sídlom: Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 663 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť KRS trade, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20601/V-Zbl, so sídlom: Čingovská 16, 040 12 Košice, IČO: 36 850 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť KRATKY GLOBAL: OutClaim, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16584/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 36 593 338, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23667/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 44 697 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť LawFactory advokátska kancelária, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23649/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 44 698 054, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť Krauthammer Slovakia, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 29927/V-Zbl, so sídlom: Nálepkova 47, 053 11 Smižany, IČO: 35 908 548, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 13.12.2016
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť Lanugo s.r.o., reg. vo vložke Sro 34894/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 63, 040 12 Košice, IČO: 47 614 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.10.2016
Spoločnosť LAURA TRADE SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 36188/V-Zbl, so sídlom: Trieda 1. mája 63, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 864 753, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.09.2016
Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 37701/V-Zbl, so sídlom: Tomášikova 35, 043 22 Košice, IČO: 36 036 455, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2016.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.08.2017
Spoločnosť Lipax s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 38339/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 29, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50 115 634, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 07/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.07.2017
Spoločnosť localhost s.r.o., reg. vo vložke Sro 34427/V-Zbl, so sídlom: Kežmarská 20, 040 11 Košice, IČO: 47 549 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.10.2016
Spoločnosť LED-Studio s.r.o., reg. vo vložke Sro 29642/V-Zbl, so sídlom: Exnárova 13, 040  2 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 46 604 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť LES - TRA s. r. o., reg. vo vložke Sro 22078/V-Zbl, so sídlom: Lorencova 8, 053 42 Krompachy, IČO: 44 246 102, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.08.2017
Spoločnosť LEKAND, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22187/V-Zbl, so sídlom: Fabinyho 521/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 264 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť LINGUA CENTRUM s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 16220/V-Zbl, so sídlom: Szakkayho 1, 040 01 Košice, IČO: 36 590 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.08.2017
-Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 05/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.08.2017
Spoločnosť Lekáreň POLI-PHARMA Rožňava s.r.o., reg. vo vložke Sro 16187/V-Zbl, so sídlom: Špitalská 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36 589 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.08.2017
Spoločnosť LEANZ spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 13784/V-Zbl, so sídlom: Šafárikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 569 062, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.10.2016
Spoločnosť LEMI, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14480/V-Zbl, so sídlom: Tajovského 12, 040 01 Košice, IČO: 36 575 364, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.11.2016
Spoločnosť LINQ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18286/V-Zbl, so sídlom: Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 36 609 196, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.08.2017
Spoločnosť LOOK DESIGN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20358/V-Zbl, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 829 919, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť Lptex, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14581/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 119, 040 01 Košice, IČO: 36 576 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť LUSKO s.r.o., reg. vo vložke Sro 16452/V-Zbl, so sídlom: Slanské Nové Mesto 158, 044 18 Slanské Nové Mesto, IČO: 36 592 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.11.2016
Spoločnosť MADO s.r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 5834/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 42, 040 01 Košice, IČO: 31 703 682, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť LT IMPORT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6464/V-Zbl, so sídlom: Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 710 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2017
Spoločnosť M.V. Nábytok s.r.o., reg. vo vložke Sro 21408/V-Zbl, so sídlom: Brusník 899/12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 030 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť MajsterDom s.r.o., reg. vo vložke Sro 31335/V-Zbl, so sídlom: Budimír 114, 044 43 Budimír, IČO: 46 952 292, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.07.2017
Spoločnosť M13 s.r.o., reg. vo vložke Sro 33140/V-Zbl, so sídlom: Húskova 3, 040 23 Košice, IČO: 47 396 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť Luthier, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32265/V-Zbl, so sídlom: Paňovce 52, 044 71 Paňovce, IČO: 47 150 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
Spoločnosť LTM events s.r.o., reg. vo vložke Sro 39971/V-Zbl, so sídlom: Pajorova 12, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 522 086, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
Spoločnosť MATELCO-VO s.r.o., reg. vo vložke Sro 39860/V-Zbl, so sídlom: Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 187 727, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť MAT COMPANY s.r.o., reg. vo vložke Sro 31384/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 746/3, 040 01 Košice-Juh, IČO: 46 966 862, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.10.2016
Spoločnosť MAROTO s.r.o., reg. vo vložke Sro 31383/V-Zbl, so sídlom: Levočská 141/21, 053 01 Harichovce, IČO: 46 964 657, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.11.2016
Spoločnosť MALESS s.r.o., reg. vo vložke Sro 30675/V-Zbl, so sídlom: Švedlár 79, 053 34 Švedlár, IČO: 46 830 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť MARERY s.r.o., reg. vo vložke Sro 27463/V-Zbl, so sídlom: Školská 353/8, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 46 119 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť mars pro, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21032/V-Zbl, so sídlom: Kysucká 16, 040 10 Košice, IČO: 43 911 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť MARNETT s.r.o., reg. vo vložke Sro 24038/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 74, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 44 853 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť MATEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3377/V-Zbl, so sídlom: Veškovce 1194, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 31 675 999, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.11.2016
Spoločnosť MARS ELEKTRO s.r.o., reg. vo vložke Sro 20569/V-Zbl, so sídlom: Kysucká 16, 040 11 Košice, IČO: 36 847 852, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť MAKE SOFT s.r.o., reg. vo vložke Sro 17125/V-Zbl, so sídlom: Slovenského raja 143/2, 053 11 Smižany, IČO: 36 598 135, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť MEDIDENTAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19022/V-Zbl, so sídlom: Watsonova 27, 040 01 Košice, IČO: 36 705 489, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 06.11.2016
Spoločnosť MATRICARIA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 16489/V-Zbl, so sídlom: Starosaská 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 592 498, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.11.2016
Spoločnosť MEDIPARTNERS s.r.o., reg. vo vložke Sro 15649/V-Zbl, so sídlom: Záhradná 12, 044 24 Poproč, IČO: 36 586 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 15327/V-Zbl, so sídlom: Popradská 64/D, 040 11 Košice, IČO: 36 583 359, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť MEDIS Košice, spoločnosť s ručením obmedzeným, reg. vo vložke Sro 3135/V-Zbl, so sídlom: Nerudova 14, 040 01 Košice, IČO: 31 673 082, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.12.2016
Spoločnosť MELKO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12097/V-Zbl, so sídlom: Areál prekladisko Haniska , 040 66 Košice, IČO: 36 203 009, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť MEDICAL GROUP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11893/V-Zbl, so sídlom: Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 36 201 120, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť MCX s. r. o., reg. vo vložke Sro 29475/V-Zbl, so sídlom: Cimborkova 11, 040 01 Košice, IČO: 46 555 838, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť MEDEKA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28816/V-Zbl, so sídlom: Smetanova 773/2, 040 01 Košice, IČO: 47 236 639, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.11.2016
Spoločnosť MBL investment s.r.o., reg. vo vložke Sro 34804/V-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47 555 467, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 13.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 13.08.2017
Spoločnosť Mges s.r.o., reg. vo vložke Sro 38965/V-Zbl, so sídlom: Rampová 2420/8, 040 01 Košice - mestská časť Džungľa, IČO: 50 274 155, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
Spoločnosť MILL PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 28910/V-Zbl, so sídlom: Sadová 475/2, 044 24 Poproč, IČO: 46 478 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť Michigan s.r.o., reg. vo vložke Sro 29071/V-Zbl, so sídlom: Gorkého 4, 071 01 Michalovce, IČO: 46 511 644, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.08.2017
Spoločnosť MG ENVIRO s.r.o., reg. vo vložke Sro 29192/V-Zbl, so sídlom: Cyrila a Metoda 4, 048 01 Rožňava, IČO: 46 521 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.08.2017
Spoločnosť MHV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24044/V-Zbl, so sídlom: Tajovského 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 876 416, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť MIFRA s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 24297/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 45/84, 040 01 Košice, IČO: 44 950 799, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť MINAX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26431/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 20, 040 01 Košice, IČO: 45 879 818, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.12.2016
Spoločnosť MESVI TRADING spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, reg. vo vložke Sro 5160/V-Zbl, so sídlom: Zupkova 11, 040 01 Košice, IČO: 31 696 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.08.2017
Spoločnosť Mind Control s.r.o., reg. vo vložke Sro 987/V-Zbl, so sídlom: Kupeckého 33, 040 01 Košice, IČO: 17 147 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť MIDAPA s.r.o., reg. vo vložke Sro 13223/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 792/17V, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 213 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť MINERVAS, s.r.o. „v likvidácii“, reg. vo vložke Sro 16190/V-Zbl, so sídlom: Kukučínova 57, 056 01 Gelnica, IČO: 36 589 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.08.2017
Spoločnosť MONDO - reklamná agentúra s.r.o., reg. vo vložke Sro 17604/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 602 477, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť MK STAV Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18858/V-Zbl, so sídlom: Remeselnícka 3697/11, 071 01 Michalovce, IČO: 36 689 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.12.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.12.2016
Spoločnosť MONTE spol.s r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 103/V-Zbl, so sídlom: Lichardova 7, 040 01 Košice, IČO: 00 691 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť MK full servis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10511/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 185 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť MONEY - TIME, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26616/V-Zbl, so sídlom: Gorkého 27, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 924 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť MINERALS MINING SK s. r. o., reg. vo vložke Sro 27652/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 46 143 386, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 08/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.11.2016
Spoločnosť MM roofing & constructions s.r.o., reg. vo vložke Sro 38567/V-Zbl, so sídlom: Nižný Čaj 99, 044 16 Nižný Čaj, IČO: 50 163 680, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
Spoločnosť Miratech GROUP s. r. o., reg. vo vložke Sro 36325/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 47 138 378, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť MPCA Power Controls s.r.o., reg. vo vložke Sro 36019/V-Zbl, so sídlom: J. Wolkera 2200/20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 825 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.12.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2017
Spoločnosť M-RUS BAGER, s.r.o., reg. vo vložke Sro 34215/V-Zbl, so sídlom: Nálepkova 33, 053 11 Smižany, IČO: 47 508 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.09.2016
Spoločnosť MS Stolárstvo s. r. o., reg. vo vložke Sro 37510/V-Zbl, so sídlom: Hraničná 1, 040 17 Košice, IČO: 48 194 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.10.2016
Spoločnosť Muebles s. r. o., reg. vo vložke Sro 28051/V-Zbl, so sídlom: Haniska 385, 044 57 Haniska, IČO: 46 252 827, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.07.2017
Spoločnosť mr75, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28820/V-Zbl, so sídlom: Zámočnícka 8, 040 01 Košice-Staré mesto, IČO: 46 444 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.12.2016
Spoločnosť MT Material Technology Assets s. r. o., reg. vo vložke Sro 32555/V-Zbl, so sídlom: Gemerská 558, 049 51 Brzotín, IČO: 47 173 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.10.2016
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.08.2017
Spoločnosť MT COMAX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24166/V-Zbl, so sídlom: Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 44 920 164, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
-Výročná správa za rok 2016.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
Spoločnosť MŠ OMEGA STAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 21978/V-Zbl, so sídlom: Sokoľany 238, 044 56 Sokoľany, IČO: 44 173 423, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.12.2016
Spoločnosť MS THERM s.r.o., reg. vo vložke Sro 22210/V-Zbl, so sídlom: Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 44 294 425, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2016
Spoločnosť MUDr. Ladislav Lauko, psychiatria, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16860/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 6, 053 42 Krompachy, IČO: 36 595 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť MT CARGO SPEDITION, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14885/V-Zbl, so sídlom: Bočná 10, 040 01 Košice, IČO: 36 579 297, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť NALIM, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 9822/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 792/17V, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 178 608, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť Nano-med s.r.o., reg. vo vložke Sro 21975/V-Zbl, so sídlom: Rampová 5, 040 01 Košice, IČO: 44 174 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.10.2016
Spoločnosť myTechnology s.r.o., reg. vo vložke Sro 33442/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 49, 040 01 Košice, IČO: 47 429 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť NOAD s.r.o., reg. vo vložke Sro 30278/V-Zbl, so sídlom: Werferova 1/2582, 040 11 Košice, IČO: 46 767 860, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.11.2016
Spoločnosť Netex SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28748/V-Zbl, so sídlom: Rozvoj 1114/23, 054 01 Levoča, IČO: 46 449 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.11.2016
Spoločnosť My Carpe Diem s.r.o., reg. vo vložke Sro 36888/V-Zbl, so sídlom: Gorazdova 7, 071 01 Michalovce, IČO: 48 052 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 02/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.10.2016
Spoločnosť NESS KE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 37939/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice-Juh, IČO: 48 325 830, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
-Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť NEVIA - KE s.r.o., reg. vo vložke Sro 36568/V-Zbl, so sídlom: Revúcka 10/A, 040 11 Košice-Pereš, IČO: 47 958 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.11.2016
Spoločnosť Nezábudka, s.r.o., reg. vo vložke Sro 36602/V-Zbl, so sídlom: Letná 45/39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 968 834, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.12.2016
Spoločnosť NATURA PRODUKTY GABRIEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 36107/V-Zbl, so sídlom: Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice, IČO: 47 858 044, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.11.2016
Spoločnosť O.K.I., s. r. o., reg. vo vložke Sro 36584/V-Zbl, so sídlom: Baltická 1, 040 12 Košice, IČO: 47 975 296, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.09.2016
Spoločnosť Nordlicht IT Solutions, s. r. o., reg. vo vložke Sro 35663/V-Zbl, so sídlom: Letná 27, 043 14 Košice, IČO: 44 716 923, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť NOVÁ ŠACA developer 2, s.r.o., reg. vo vložke Sro 38687/V-Zbl, so sídlom: Učňovská 8, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 50 210 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 06/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.11.2016
Spoločnosť Oerlikon Balzers Coating Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 41700/V-Zbl, so sídlom: Priemyselný Park 770, 044 55 Veľká Ida, IČO: 47 960 388, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.12.2016
Spoločnosť OBCHVAT s.r.o., reg. vo vložke Sro 30658/V-Zbl, so sídlom: Krivá 2, 040 01 Košice, IČO: 46 823 859, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.10.2016
Spoločnosť ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32341/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 47 155 272, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.11.2016
Spoločnosť O.M.D. KOVO-LASER s.r.o., reg. vo vložke Sro 22800/V-Zbl, so sídlom: Krátka 568, 049 51 Brzotín, IČO: 44 497 750, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť NUenergy, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26020/V-Zbl, so sídlom: Močarianská 136, 071 01 Michalovce, IČO: 45 616 493, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.08.2017
Spoločnosť NOREK, spol. s r. o. Košice, reg. vo vložke Sro 300/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 62, Košice, IČO: 17 077 508, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19130/V-Zbl, so sídlom: Veľký Folkmar 334, 055 51 Veľký Folkmar, IČO: 36 716 880, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť OSTOUR, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 20188/V-Zbl, so sídlom: Krosnianska 23, 040 22 Košice, IČO: 36 814 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť OSPOS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17781/V-Zbl, so sídlom: Mudroňova 31, 040 01 Košice, IČO: 36 604 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.11.2016
Spoločnosť ONPEBA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12166/V-Zbl, so sídlom: Družstevná 494, 049 32 Štítnik, IČO: 36 203 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2016
Spoločnosť OMA spol. s r.o. ''v likvidácii", reg. vo vložke Sro 12632/V-Zbl, so sídlom: Wupertálska 3, Košice, IČO: 36 208 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť ORIENTIMEX, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 22793/V-Zbl, so sídlom: Markušova 273/1, 040 11 Košice, IČO: 44 495 498, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.10.2016
Spoločnosť ORO Medical s.r.o., reg. vo vložke Sro 32690/V-Zbl, so sídlom: Turgenevova 31, 040 01 Košice, IČO: 47 213 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť ONSA Plus s.r.o., reg. vo vložke Sro 30361/V-Zbl, so sídlom: Zvonárska 9, 040 01 Košice, IČO: 36 234 150, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť ORBEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27841/V-Zbl, so sídlom: Komenského 1086/5, 040 01 Košice, IČO: 46 204 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.12.2016
Spoločnosť ORTHOSMILE s.r.o., reg. vo vložke Sro 28844/V-Zbl, so sídlom: Podhorská 772/9, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 46 431 268, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť OKNOSTAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 34202/V-Zbl, so sídlom: Textilná 2786/10, 040 12 Košice, IČO: 47 518 855, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť P.R. Agency s.r.o., reg. vo vložke Sro 34417/V-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 52, 040 11 Košice-Západ, IČO: 47 530 600, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť OTTHONGONDOSKODÁS s.r.o., reg. vo vložke Sro 39554/V-Zbl, so sídlom: Učňovská 8, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 47 399 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.11.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.11.2016
Spoločnosť PAV-tax, s.r.o., reg. vo vložke Sro 37504/V-Zbl, so sídlom: Fraňa Kráľa 2494/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48 185 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.11.2016
Spoločnosť OV - Spot, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28710/V-Zbl, so sídlom: Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice, IČO: 46 396 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.11.2016
Spoločnosť Oždy production, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23623/V-Zbl, so sídlom: Košické Olšany 82, 044 42 Košické Olšany, IČO: 44 742 533, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť Perfect Consulting s.r.o., reg. vo vložke Sro 12525/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36 207 136, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť Pannon Real, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18994/V-Zbl, so sídlom: L. MÉCSA 385/4, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36 703 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.11.2016
Spoločnosť PENZIÓN SET s.r.o., reg. vo vložke Sro 13425/V-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 85, 040 11 Košice, IČO: 36 215 678, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť PAD SLOVAKIA, s.r.o. "v likvidácii", reg. vo vložke Sro 14217/V-Zbl, so sídlom: Letná 46, 048 01 Rožňava, IČO: 36 573 094, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 08/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.11.2016
Spoločnosť OZM s.r.o., reg. vo vložke Sro 16296/V-Zbl, so sídlom: Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36 590 673, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť PNEUMOMEDIK s.r.o., reg. vo vložke Sro 16659/V-Zbl, so sídlom: Špitálska 1264/23, 071 01 Michalovce, IČO: 36 594 059, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.01.2017
Spoločnosť PLEX s.r.o., reg. vo vložke Sro 16529/V-Zbl, so sídlom: Duklianska 38/1250, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 592 846, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť PHOTOMAP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14100/V-Zbl, so sídlom: Poludníková 3/1453, 040 12 Košice, IČO: 36 572 047, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
Spoločnosť PERKO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18269/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 68, 040 01 Košice, IČO: 36 608 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť PLC, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8308/V-Zbl, so sídlom: Hutnícka 1/32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 732 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.12.2016
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.12.2016
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.12.2016
Spoločnosť plus people s.r.o., reg. vo vložke Sro 23806/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 755 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť playmedia s.r.o., reg. vo vložke Sro 28263/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 46 277 773, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.12.2016
Spoločnosť PIA sk, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30957/V-Zbl, so sídlom: Pražská 7, 040 11 Košice, IČO: 46 878 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
Spoločnosť Pison Benefit s. r. o., reg. vo vložke Sro 32220/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 119, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 44 894 767, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.10.2016
Spoločnosť Phoenix Services Slovensko s.r.o., reg. vo vložke Sro 36345/V-Zbl, so sídlom: Vstupný areál U.S. Steel , 044 54 Košice, IČO: 47 916 664, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.11.2016
Spoločnosť Primo loco, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35872/V-Zbl, so sídlom: Moyzesova 36, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 36 731 846, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.10.2016
Spoločnosť Powerlogy, s.r.o., reg. vo vložke Sro 37621/V-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 48 193 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.10.2016
Spoločnosť PNSKA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 37673/V-Zbl, so sídlom: Staničné námestie 11, 040 11 Košice, IČO: 48 238 074, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.12.2016
Spoločnosť ppinch, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30943/V-Zbl, so sídlom: Zvonárska 9, 040 01 Košice, IČO: 46 509 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť POD LESOM s.r.o. „v likvidácii“, reg. vo vložke Sro 29901/V-Zbl, so sídlom: Hanojská 1, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 46 680 578, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.12.2016
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.12.2016
Spoločnosť Premium Steps, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29828/V-Zbl, so sídlom: Zvonárska 9, 040 01 Košice, IČO: 46 641 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť PRESTAVBY KOŠICE s.r.o., reg. vo vložke Sro 21263/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 9, 040 01 Košice, IČO: 43 982 182, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť PRESTIGE REAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9990/V-Zbl, so sídlom: Tepličská cesta 17/2695, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 180 378, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
Spoločnosť Poľnonákup Plešivec s.r.o., reg. vo vložke Sro 19922/V-Zbl, so sídlom: Železničná 511, 049 11 Plešivec, IČO: 36 787 787, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 20.12.2016
Spoločnosť PRÁVNICI s.r.o., reg. vo vložke Sro 14574/V-Zbl, so sídlom: Branisková 7, 040 01 Košice, IČO: 36 576 298, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť Q Trucking Slovensko, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18886/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 106, 042 04 Košice, IČO: 36 249 602, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.11.2016
Spoločnosť PYRO - HELP, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 10391/V-Zbl, so sídlom: Titogradská 15, 040 01 Košice, IČO: 36 184 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.07.2017
Spoločnosť PROGRES, spol. s r.o. Spišská Nová Ves, reg. vo vložke Sro 1714/V-Zbl, so sídlom: Zimná 87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 655 700, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.12.2016
Spoločnosť Projektová spoločnosť - OBUŠEK spol. s r.o., Košice, reg. vo vložke Sro 1872/V-Zbl, so sídlom: Trnavská 53, 040 11 Košice, IČO: 31 657 664, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť R&T Service s.r.o., reg. vo vložke Sro 21241/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 1591/66, 040 01 Košice, IČO: 43 986 188, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.07.2017
Spoločnosť PROINOSA SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 24057/V-Zbl, so sídlom: Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 882 564, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.08.2017
Spoločnosť PUMPERHAUS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 29037/V-Zbl, so sídlom: Štefánikovo nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 511 318, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.11.2016
Spoločnosť ProFinAll s.r.o., reg. vo vložke Sro 37677/V-Zbl, so sídlom: Abovská 66, 040 17 Košice-Barca, IČO: 48 245 976, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.10.2016
Spoločnosť PULSATILA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 37360/V-Zbl, so sídlom: Slobody 1395/14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48 165 182, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.11.2016
Spoločnosť PROMUGLESBIT s.r.o., reg. vo vložke Sro 36265/V-Zbl, so sídlom: Letná 2, 040 01 Košice, IČO: 47 900 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.10.2016
Spoločnosť RAPO trade s.r.o., reg. vo vložke Sro 36195/V-Zbl, so sídlom: Mojmírova 4, 040 01 Košice, IČO: 47 883 740, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 08/2014 - 12/2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť RAGATech, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35086/V-Zbl, so sídlom: Važecká 4, 040 12 Košice, IČO: 47 655 879, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.12.2016
Spoločnosť RBBS s.r.o., reg. vo vložke Sro 27449/V-Zbl, so sídlom: Topásová 33, 040 11 Košice, IČO: 45 983 488, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.08.2017
Spoločnosť RADIANA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30232/V-Zbl, so sídlom: Gorkého 15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 476 749, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť RACES, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26058/V-Zbl, so sídlom: Povrazová 15, 040 16 Košice, IČO: 45 669 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.09.2016
Spoločnosť RC - NOVA s.r.o., reg. vo vložke Sro 26598/V-Zbl, so sídlom: Budovateľská 59, 080 01 Prešov, IČO: 45 910 944, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Osvedčenie o živn. oprávnení
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 19.06.2017
Spoločnosť Rabaka media house s.r.o., reg. vo vložke Sro 26544/V-Zbl, so sídlom: Kupeckého 25, 040 01 Košice, IČO: 45 900 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť Raksir s. r. o., reg. vo vložke Sro 22645/V-Zbl, so sídlom: Gudernova 3, 040 11 Košice, IČO: 44 453 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.08.2017
Spoločnosť RB, Veľké Kapušany s.r.o., reg. vo vložke Sro 17641/V-Zbl, so sídlom: Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36 602 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.07.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.07.2017
Spoločnosť RANČ Podlesok s.r.o., reg. vo vložke Sro 19646/V-Zbl, so sídlom: Podlesok 5, 053 15 Hrabušice, IČO: 36 763 136, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.11.2016
Spoločnosť Real Language School, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16931/V-Zbl, so sídlom: Hutnícka 16, 040 01 Košice, IČO: 36 596 582, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť REGAS - DE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18287/V-Zbl, so sídlom: Štítova 12, 040 01 Košice, IČO: 36 609 234, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť REFIX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17877/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 605 069, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť REAL CONSULTING HOUSE s.r.o., reg. vo vložke Sro 12806/V-Zbl, so sídlom: Františkánska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 209 805, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť REBUILD SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23453/V-Zbl, so sídlom: Senný trh 1420/2, 040 01 Košice, IČO: 44 663 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť RCY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21748/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 14, 040 01 Košice, IČO: 43 990 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.12.2016
Spoločnosť REALITNÁ KANCELÁRIA KOŠICE AA s.r.o., reg. vo vložke Sro 26607/V-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 37, 040 17 Košice - Barca, IČO: 45 909 296, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.10.2016
Spoločnosť Real - Moto s.r.o., reg. vo vložke Sro 25569/V-Zbl, so sídlom: Pri prachárni 7, 040 11 Košice-Juh, IČO: 45 520 640, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť REAL-SERVIS s.r.o., reg. vo vložke Sro 24641/V-Zbl, so sídlom: Slanec 213, 044 17 Slanec, IČO: 45 254 834, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.11.2016
Spoločnosť REALITNÝ SVET s.r.o., reg. vo vložke Sro 29223/V-Zbl, so sídlom: Jesenná 10, 040 01 Košice, IČO: 46 043 799, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2016
Spoločnosť Restart Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 32901/V-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 75, 040 11 Košice-Západ, IČO: 47 324 775, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť Roman Fendek Consulting s.r.o., reg. vo vložke Sro 24465/V-Zbl, so sídlom: Adlerova 1411/14, 040 22 Košice, IČO: 45 237 662, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.11.2016
Spoločnosť RHALOTEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 21497/V-Zbl, so sídlom: Čermeľská 33, 040 01 Košice, IČO: 44 054 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.07.2017
Spoločnosť RODAKO TRANS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22859/V-Zbl, so sídlom: Študentská 18, 040 01 Košice, IČO: 44 501 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť Rejap s. r. o., reg. vo vložke Sro 22636/V-Zbl, so sídlom: Gudernova 3, 040 11 Košice, IČO: 44 453 647, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.08.2017
Spoločnosť REMPKO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11204/V-Zbl, so sídlom: Teslova 3, 040 12 Košice, IČO: 36 194 077, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť RGR Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 34707/V-Zbl, so sídlom: Dneperská 1402/6, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 47 601 540, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.11.2016
Spoločnosť REVERT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 37025/V-Zbl, so sídlom: Malogyňovská 166/62, 044 14 Gyňov, IČO: 48 086 673, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 03/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť RICORSO, s. r. o., reg. vo vložke Sro 39400/V-Zbl, so sídlom: Werferova 3, 040 11 Košice, IČO: 46 656 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.10.2016
Spoločnosť REGINA S, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 42043/V-Zbl, so sídlom: Rampová 5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 34 111 603, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť RoomAssistant s.r.o., reg. vo vložke Sro 38174/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 8, 040 01 Košice, IČO: 46 752 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.12.2016
Spoločnosť ROYAL BIO COMMODITIES, s.r.o., reg. vo vložke Sro 33760/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 74, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 47 456 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť RS Alfa, spol. s r.o., Košice, reg. vo vložke Sro 11115/V-Zbl, so sídlom: Dunajska 12, 040 11 Košice, IČO: 36 192 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť S - Team, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12235/V-Zbl, so sídlom: Moyzesova 24, 040 01 Košice, IČO: 36 204 315, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.10.2016
Spoločnosť ROTOR, spol. s r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 517/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 104, 040 01 Košice, IČO: 17 078 962, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť Rujen, spol. s r.o., v likvidácii, reg. vo vložke Sro 8747/V-Zbl, so sídlom: Milosrdenstva 19, 040 01 Košice, IČO: 31 737 137, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť RS-SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20415/V-Zbl, so sídlom: Štóska 181, 044 25 Medzev, IČO: 36 835 030, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť RUT s.r.o., reg. vo vložke Sro 14110/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36 572 128, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť ROTA trade, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16129/V-Zbl, so sídlom: Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice, IČO: 36 589 250, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
Spoločnosť Rosemary, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 30946/V-Zbl, so sídlom: Starozagorská 2, 040 23 Košice, IČO: 46 901 400, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 08/2017 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 08/2017 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť S.S.A. - Special security agency s.r.o., reg. vo vložke Sro 30259/V-Zbl, so sídlom: Lúčka 10, 049 42 Lúčka, IČO: 46 768 602, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
Spoločnosť SHADE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 33288/V-Zbl, so sídlom: Košická 3, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 47 393 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť SEMATECH s.r.o., reg. vo vložke Sro 24587/V-Zbl, so sídlom: Opatovská cesta 10, 040 01 Košice, IČO: 45 281 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.10.2016
Spoločnosť SCARPI s.r.o., reg. vo vložke Sro 26753/V-Zbl, so sídlom: Cottbuská 10, 040 23 Košice, IČO: 45 958 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.08.2017
Spoločnosť SARA RLR s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 20110/V-Zbl, so sídlom: Bukovecká 1, 040 12 Košice, IČO: 36 806 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
Spoločnosť S&G HYDRAULIC CYLINDERS s.r.o., reg. vo vložke Sro 19845/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 6, 040 01 Košice, IČO: 36 779 962, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť SALVETE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18949/V-Zbl, so sídlom: Tichá 51, 072 04 Trhovište, IČO: 36 697 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 17.08.2017
Spoločnosť SEMTRADE s.r.o., reg. vo vložke Sro 9963/V-Zbl, so sídlom: Jaltská 15, 040 22 Košice, IČO: 36 180 092, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.08.2017
Spoločnosť Saint Style, s. r. o., reg. vo vložke Sro 40140/V-Zbl, so sídlom: Levočská 1864/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48 064 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
Spoločnosť SANION s. r. o., reg. vo vložke Sro 39568/V-Zbl, so sídlom: Zimná 131, 049 25 Dobšiná, IČO: 45 001 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.11.2016
Spoločnosť Slo Com One, s.r.o., reg. vo vložke Sro 38092/V-Zbl, so sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 48 308 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.09.2017
Spoločnosť SiGRiD, s.r.o., reg. vo vložke Sro 37574/V-Zbl, so sídlom: Jantárova 30, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 48 217 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť SINATRA s.r.o., reg. vo vložke Sro 36536/V-Zbl, so sídlom: Mánesova 26, 040 01 Košice, IČO: 47 971 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.12.2016
Spoločnosť SIPEK s.r.o., reg. vo vložke Sro 20053/V-Zbl, so sídlom: Čierne Pole 2, 079 01 Čierne Pole, IČO: 36 801 313, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.11.2016
Spoločnosť Schöni s.r.o., reg. vo vložke Sro 16620/V-Zbl, so sídlom: Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 593 699, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.11.2016
Spoločnosť SIMOP SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16840/V-Zbl, so sídlom: Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 35 924 586, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť SLOV - HUN TRANZ, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 14521/V-Zbl, so sídlom: Buzica 331, 044 73 Buzica, IČO: 36 575 780, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť SHOPAKVA s.r.o., reg. vo vložke Sro 25944/V-Zbl, so sídlom: Kalinovská 861/14, 040 22 Košice, IČO: 45 631 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť Sisource Systems, s. r. o., reg. vo vložke Sro 32043/V-Zbl, so sídlom: Slovenská 34, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 098 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.01.2017
Spoločnosť SK stav Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 30470/V-Zbl, so sídlom: Ostravská 20, 040 11 Košice, IČO: 46 801 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 06.11.2016
Spoločnosť SmartBit, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31446/V-Zbl, so sídlom: Bielocerkevská 2, 040 22 Košice, IČO: 46 965 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29117/V-Zbl, so sídlom: Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, IČO: 46 512 250, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť SLOVTRANSAVTO s.r.o., reg. vo vložke Sro 24485/V-Zbl, so sídlom: Vihorlatská 6375, 071 01 Michalovce, IČO: 45 251 622, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.10.2016
Spoločnosť Software AG Development Center Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18569/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 36 503 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.11.2016
Spoločnosť Sodetal Advanced Wire Technologies s.r.o., reg. vo vložke Sro 17833/V-Zbl, so sídlom: Kmeťova 26, 040 01 Košice, IČO: 36 604 623, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.12.2016
Spoločnosť SLOVAKIA TREND, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1433/V-Zbl, so sídlom: Michalovská 62, 073 01 Sobrance, IČO: 31 652 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť SMIPOS, s.r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 7638/V-Zbl, so sídlom: Krompašská 60, 040 11 Košice, IČO: 31 724 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 7889/V-Zbl, so sídlom: Bellova 3, Košice, IČO: 31 727 719, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť SLOVPREZENT spoločnosť s ručením obmedzeným, reg. vo vložke Sro 3664/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 679 315, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť Slov-Hun-Trade, spol. s r.o. - Gemerská Hôrka, reg. vo vložke Sro 6682/V-Zbl, so sídlom: Gemerská Hôrka 387, 049 12 Gemerská Hôrka, IČO: 31 713 360, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s.r.o., reg. vo vložke Sro 6435/V-Zbl, so sídlom: Hroncova 3, 040 01 Košice 1, IČO: 31 710 549, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.12.2016
Spoločnosť Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár, reg. vo vložke Sro 17990/V-Zbl, so sídlom: Švedlár 85, 053 34 Švedlár, IČO: 36 606 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.11.2016
Spoločnosť SPAK s.r.o., reg. vo vložke Sro 19073/V-Zbl, so sídlom: Fejova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 711 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.11.2016
Spoločnosť SOMAGYN s.r.o., reg. vo vložke Sro 26355/V-Zbl, so sídlom: Mieru 3, 073 01 Sobrance, IČO: 45 842 442, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť SPV40, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23106/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 45, 040 01 Košice, IČO: 44 020 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť Správa bytov s.r.o., reg. vo vložke Sro 28805/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 24, 040 01 Košice, IČO: 46 443 444, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.08.2017
Spoločnosť STAVHUM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29501/V-Zbl, so sídlom: Hôrka 29/8, 055 01 Margecany, IČO: 46 596 160, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.01.2017
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.01.2017
Spoločnosť SOLID KL s.r.o., reg. vo vložke Sro 30910/V-Zbl, so sídlom: Zimná 42, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 470 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 01.11.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o., reg. vo vložke Sro 35317/V-Zbl, so sídlom: Fabíniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 658 677, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.10.2016
Spoločnosť START-UP MANAGEMENT s.r.o., reg. vo vložke Sro 37007/V-Zbl, so sídlom: Rožňavská 317/7, 040 11 Košice-Západ, IČO: 48 059 978, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
Spoločnosť STEEL & WORK s. r. o., reg. vo vložke Sro 39839/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 535 110, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť SU - Laugo cars s. r. o., reg. vo vložke Sro 38762/V-Zbl, so sídlom: Hrnčiarska 2, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 908 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.10.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.10.2016
Spoločnosť stingrea s.r.o., reg. vo vložke Sro 35422/V-Zbl, so sídlom: Bezručova 10/A, 040 18 Košice, IČO: 47 705 728, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.10.2016
Spoločnosť STAVMONTA s.r.o., reg. vo vložke Sro 36764/V-Zbl, so sídlom: Čierne Pole 10, 079 01 Čierne Pole, IČO: 47 998 563, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2016
Spoločnosť Studio 75, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31080/V-Zbl, so sídlom: Zámočnícka 8, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 46 911 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.12.2016
Spoločnosť sudop TRADE project s.r.o., reg. vo vložke Sro 30869/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 26, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 870 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.11.2016
Spoločnosť Supermarket Cassovar s. r. o., reg. vo vložke Sro 28077/V-Zbl, so sídlom: Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO: 35 759 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť Sumap, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22434/V-Zbl, so sídlom: Krompašská 2211/114, 040 11 Košice - Pereš, IČO: 44 333 480, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť STAWI INTERNATIONAL TRANSPORT s.r.o., reg. vo vložke Sro 20260/V-Zbl, so sídlom: Bidovce 352, 044 45 Bidovce, IČO: 36 821 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.11.2016
Spoločnosť STELMO SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10353/V-Zbl, so sídlom: Smaragdová 1, 040 11 Košice, IČO: 36 184 284, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť Študentský servis, spol. s r.o., Košice, reg. vo vložke Sro 8134/V-Zbl, so sídlom: Jedlíkova 5, 040 11 Košice, IČO: 31 730 663, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť SWAM spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 969/V-Zbl, so sídlom: Vozárova 1, 040 17 Košice, IČO: 17 147 158, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.12.2016
Spoločnosť SW Umwelttechnik Slovensko s.r.o., reg. vo vložke Sro 12551/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 36 207 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť SZM.com, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16123/V-Zbl, so sídlom: Dénešova 27, 040 11 Košice, IČO: 36 589 195, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.10.2016
Spoločnosť Sykes Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 15810/V-Zbl, so sídlom: Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36 587 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 14.08.2017
Spoločnosť TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA s. r. o., reg. vo vložke Sro 22458/V-Zbl, so sídlom: Vstupný areál U.S. STEEL , 044 54 Košice, IČO: 36 854 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť T-AGROS s.r.o., reg. vo vložke Sro 23104/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 193, 076 16 Úpor, IČO: 44 606 028, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.08.2017
Spoločnosť Študentský servis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21117/V-Zbl, so sídlom: Jedlíkova 5, 040 11 Košice, IČO: 43 899 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.12.2016
Spoločnosť ŠPERKY s.r.o., reg. vo vložke Sro 25690/V-Zbl, so sídlom: Starozagorská 6, 040 23 Košice, IČO: 45 551 596, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.11.2016
Spoločnosť Tax101percent s.r.o., reg. vo vložke Sro 38737/V-Zbl, so sídlom: Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice, IČO: 50 198 289, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
-Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
Spoločnosť TGmitro, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 37656/V-Zbl, so sídlom: Popradská 258/84B, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 48 144 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.12.2016
Spoločnosť time4bid corporation s.r.o., reg. vo vložke Sro 34878/V-Zbl, so sídlom: Stará Baštová 2, 040 01 Košice, IČO: 47 614 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 11.08.2017
Spoločnosť TEM - STAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 28515/V-Zbl, so sídlom: Bočiar 595, 044 56 Haniska, IČO: 46 364 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.12.2016
Spoločnosť The Designery s.r.o., reg. vo vložke Sro 31546/V-Zbl, so sídlom: Trnavská 9, 040 11 Košice, IČO: 46 995 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť TECHCOMMO s.r.o., reg. vo vložke Sro 30875/V-Zbl, so sídlom: Gelnická 20, 040 11 Košice, IČO: 46 887 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť TECHNOSTAV spol. s r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 13628/V-Zbl, so sídlom: Veterná 5, 040 01 Košice, IČO: 36 217 603, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 03.10.2016
Spoločnosť TEAM WORKS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20408/V-Zbl, so sídlom: Kustrova 2, 040 01 Košice, IČO: 36 834 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 12/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 08.08.2017
Spoločnosť Tempus - Trans s.r.o., reg. vo vložke Sro 6598/V-Zbl, so sídlom: Železiarenská 49, 040 15 Košice, IČO: 31 712 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 1712/V-Zbl, so sídlom: Garbiarska 2, 040 01 Košice, IČO: 31 655 688, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.11.2016
Spoločnosť THERMEX, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 3100/V-Zbl, so sídlom: Národná trieda 3, 040 01 Košice, IČO: 31 672 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 09/2015 - 08/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť TP plus s.r.o., reg. vo vložke Sro 9823/V-Zbl, so sídlom: Hroncova 5, 040 01 Košice, IČO: 36 178 616, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 02.10.2016
Spoločnosť TRANSAGRO spol. s r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 5158/V-Zbl, so sídlom: Jesenná 187/3, Čierna nad Tisou, IČO: 31 696 040, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.12.2016
Spoločnosť TRUMPF Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11559/V-Zbl, so sídlom: Galgovecká 7/3665, 040 11 Košice, IČO: 36 197 777, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť TOP FIGURA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20152/V-Zbl, so sídlom: Krivá 25, 040 01 Košice, IČO: 36 811 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
-Účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť UND - FRISCHBETON s.r.o., reg. vo vložke Sro 15422/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 106, 040 01 Košice, IČO: 36 584 240, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.08.2017
Spoločnosť TOPASVIT s.r.o., reg. vo vložke Sro 16597/V-Zbl, so sídlom: Budkovce 449, 072 15 Budkovce, IČO: 36 593 460, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.10.2016
Spoločnosť TOMEX biomasa s.r.o., reg. vo vložke Sro 31824/V-Zbl, so sídlom: Vlčia dolina 966, 049 25 Dobšiná, IČO: 46 955 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť TOP CATERING s.r.o., reg. vo vložke Sro 23907/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 3, 040 01 Košice, IČO: 44 836 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.12.2016
Spoločnosť TOOLS s.r.o., reg. vo vložke Sro 34672/V-Zbl, so sídlom: Richnava 149, 053 51 Richnava, IČO: 47 576 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.10.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 18.10.2016
Spoločnosť TS Building s.r.o., reg. vo vložke Sro 37151/V-Zbl, so sídlom: Bajzova 1435/4, 040 01 Košice, IČO: 46 551 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť UVG s.r.o., reg. vo vložke Sro 36033/V-Zbl, so sídlom: Rampová 8, 040 01 Košice-Džungľa, IČO: 47 834 455, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.08.2017
Spoločnosť UROLMED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22163/V-Zbl, so sídlom: Vojenská 1332/1, 040 01 Košice, IČO: 44 275 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť V.J. - DENTAL s.r.o., reg. vo vložke Sro 28554/V-Zbl, so sídlom: Alžbetina 55, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 46 407 600, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.08.2017
Spoločnosť uuu, s. r. o., reg. vo vložke Sro 29797/V-Zbl, so sídlom: Národná trieda 35, 040 01 Košice, IČO: 46 642 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť URAM KAMENOSOCHÁRSTVO s.r.o., reg. vo vložke Sro 15994/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 91/A, 040 01 Košice, IČO: 36 588 067, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť UNIKOV, s.r.o., Levoča, reg. vo vložke Sro 15888/V-Zbl, so sídlom: Kežmarská cesta 62, 054 01 Levoča, IČO: 31 719 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.12.2016
Spoločnosť UNITRANS TREBIŠOV s.r.o., reg. vo vložke Sro 13913/V-Zbl, so sídlom: Hradišská 7, 075 01 Trebišov, IČO: 36 570 249, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť VENTO-reality s.r.o., reg. vo vložke Sro 19814/V-Zbl, so sídlom: Fejova 7, 040 01 Košice, IČO: 36 776 645, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 06/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.12.2016
Spoločnosť United Corp, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17064/V-Zbl, so sídlom: Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 597 601, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť UT REAL spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 12648/V-Zbl, so sídlom: Komenského č. 3, 040 01 Košice, IČO: 36 208 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť VÍNO SERVICE s.r.o., reg. vo vložke Sro 12304/V-Zbl, so sídlom: Tokajská č. 185/23, 076 31 Viničky, IČO: 36 204 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 13.12.2016
Spoločnosť VV MIX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10815/V-Zbl, so sídlom: Alžbetina 51, 040 01 Košice, IČO: 36 189 626, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 05/2015 - 04/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.11.2016
Spoločnosť VILLA PRO s.r.o., reg. vo vložke Sro 3980/V-Zbl, so sídlom: Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 682 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.11.2016
Spoločnosť Verania s. r. o., reg. vo vložke Sro 32253/V-Zbl, so sídlom: Wuppertálska 63, 040 23 Košice, IČO: 47 145 579, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.10.2016
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.10.2016
Spoločnosť VS PRO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30456/V-Zbl, so sídlom: Juhoslovanská 1, 040 13 Košice, IČO: 46 789 022, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.08.2017
Spoločnosť VILLA SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21928/V-Zbl, so sídlom: Trieda 1. mája 2221/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 194 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.11.2016
Spoločnosť WALDBAU, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 21753/V-Zbl, so sídlom: Hrišovce 105, 053 51 Hrišovce, IČO: 44 139 187, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.08.2017
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 25.08.2017
Spoločnosť VHJ Náradie, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24040/V-Zbl, so sídlom: Miroslavská 23, 044 25 Medzev, IČO: 44 859 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2017
Spoločnosť WD SERVIS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26013/V-Zbl, so sídlom: Textilná 4, 040 01 Košice, IČO: 45 593 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.12.2016
Spoločnosť WALL STREET ACADEMY s.r.o., reg. vo vložke Sro 36863/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 47 004 495, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.12.2016
Spoločnosť Windsor Machine & Stamping, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35504/V-Zbl, so sídlom: Rozvojová 2, 044 11 Košice, IČO: 47 698 497, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 22.12.2016
Spoločnosť WELLECHEM s.r.o., reg. vo vložke Sro 40372/V-Zbl, so sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50 623 605, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 12/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 09.08.2017
Spoločnosť Webi, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25757/V-Zbl, so sídlom: Tatranská 188/110, 053 11 Smižany, IČO: 45 578 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.10.2016
Spoločnosť XPERIENCE s.r.o., reg. vo vložke Sro 21028/V-Zbl, so sídlom: Nová 136/10, 072 22 Strážske, IČO: 43 920 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 30.10.2016
Spoločnosť XAX, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22691/V-Zbl, so sídlom: Humenská 338/5, 040 11 Košice - Západ, IČO: 44 445 725, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.12.2016
Spoločnosť We Are Not Sisters, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30083/V-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 17, 040 01 Košice, IČO: 46 693 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 27.07.2017
Spoločnosť WinFin - Reality, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29109/V-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 27, 040 01 Košice, IČO: 46 514 392, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 26.10.2016
Spoločnosť WILLIS AUTO PLUS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27082/V-Zbl, so sídlom: Mierová 35, 040 15 Košice, IČO: 46 023 216, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.10.2016
Spoločnosť WISTA s.r.o. „v likvidácii“, reg. vo vložke Sro 18003/V-Zbl, so sídlom: Lomnická 45, 040 01 Košice, IČO: 36 606 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.08.2017
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.08.2017
Spoločnosť WILLIS AUTO service, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19619/V-Zbl, so sídlom: Mierová 35, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 761 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 21.10.2016
Spoločnosť ZDRAVÉ OKO s.r.o., reg. vo vložke Sro 15706/V-Zbl, so sídlom: Moyzesova 22, 040 01 Košice, IČO: 36 587 109, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.08.2017
Spoločnosť Zdravoservis Košice s.r.o., reg. vo vložke Sro 9538/V-Zbl, so sídlom: Nerudova 14, 040 01 Košice, IČO: 36 175 544, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.12.2016
Spoločnosť ZuziSan s.r.o., reg. vo vložke Sro 27324/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 9, 040 01 Košice, IČO: 46 063 226, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 07/2014 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.11.2016
Spoločnosť Zeky s.r.o., reg. vo vložke Sro 32339/V-Zbl, so sídlom: Nová 263, 044 02 Turňa nad Bodvou, IČO: 47 133 023, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 23.08.2017
Spoločnosť ZU - DENT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22363/V-Zbl, so sídlom: Maloidanská 435/24, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 44 353 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 19.12.2016
Spoločnosť ZOL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24958/V-Zbl, so sídlom: Cintorínska 490, 076 12 Kuzmice, IČO: 44 941 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.12.2016
-Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.12.2016
Spoločnosť AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce, reg. vo vložke Dr 824/V-Zbl, so sídlom: Budkovce, IČO: 31 669 344, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 07/2017 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 10.08.2017
Spoločnosť Družstvo - PRIVATE ADVICE, reg. vo vložke Dr 1383/V-Zbl, so sídlom: Zvonárska 9, 040 01 Košice, IČO: 46 186 239, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 16.12.2016
Spoločnosť BIONAR, odbytové družstvo v likvidácii, reg. vo vložke Dr 1365/V-Zbl, so sídlom: Družstevná 139, 076 02 Kysta, IČO: 44 313 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 05/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.12.2016
Spoločnosť Gazdovský Spolok, družstvo, reg. vo vložke Dr 1442/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 45 563 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť IMMO Cassovia družstvo, reg. vo vložke Dr 1415/V-Zbl, so sídlom: Poštová 14, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 250 872, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 15.11.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 04.11.2016
Spoločnosť KRATKY GLOBAL: Venture, družstvo, reg. vo vložke Dr 1381/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 45 629 684, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 28.12.2016
Spoločnosť POLEX AGRI, odbytové družstvo v likvidácii, reg. vo vložke Dr 1367/V-Zbl, so sídlom: Družstevná 139, 076 02 Kysta, IČO: 44 313 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 05/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 05.12.2016
Spoločnosť Okresné stavebné bytové družstvo - Správa bytov, reg. vo vložke Dr 1391/V-Zbl, so sídlom: Rožňavská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 47 248 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 30.08.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 07.11.2016
Spoločnosť Južné územné bytové družstvo v Košiciach, reg. vo vložke Dr 1072/V-Zbl, so sídlom: Palackého 3, Košice, IČO: 31 702 864, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 03.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 24.08.2017
Spoločnosť Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, reg. vo vložke Dr 1260/V-Zbl, so sídlom: Čepel 37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36 182 877, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 31.10.2016
Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce, reg. vo vložke Dr 675/V-Zbl, so sídlom: Helcmanovce 587, 055 63 Helcmanovce, IČO: 00 691 704, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 06.12.2016
Spoločnosť Stavebné bytové družstvo I, Košice, reg. vo vložke Dr 763/V-Zbl, so sídlom: Vojenská 14, 040 01 Košice, IČO: 31 661 734, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 12.12.2016
Spoločnosť Kluknavská mliekáreň - obchodno - odbytové družstvo, reg. vo vložke Dr 1344/V-Zbl, so sídlom: Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce, IČO: 36 603 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 02.09.2017
Dátum uloženia v RÚZ: 29.12.2016
Spoločnosť EM Centrum, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25293/V-Zbl, so sídlom: Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 411 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 17.01.2012