Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R079777
Značka Obchodného registra : R188043
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 122244/B
OBCHODNÉ MENO: creacos, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05
IČO: 50 965 832
DEŇ ZÁPISU: 01.09.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
2. Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu
3. Prieskum trhu a verejnej mienky
4. Preva´dzkovanie zariadeni´ slu´zˇiacich na regenera´ciu a rekondi´ciu
5. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
6. Administrati´vne sluzˇby
7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
9. Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby
10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. Prenájom hnuteľných vecí
12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Marta Tatárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetoslavov 393, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41, Vznik funkcie: 01.09.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne.
V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Bojňanský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hummelova 2166/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Obchodné meno: DOMANO s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR