Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R080027
Značka Obchodného registra : R188071
Podané : Okresný súd Nitra
Celé znenie :
ODDIEL: Pšn
VLOŽKA ČÍSLO: 219/N
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: Obecný úrad Starý Tekov
SÍDLO: Názov obce: Starý Tekov
IČO: 00 000 137
DEŇ ZÁPISU: 09.04.1971
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Pšn, Vložka N , Deň zápisu 09.04.1971, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 01.09.2017.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 26.07.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 01.09.2017
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Pšn, vložka č. 219/N sa v y m a z u j e dňa 01.09.2017 spoločnosť Miestny národný výbor Starý Tekov, so sídlom 935 26 Starý Tekov, IČO: 00 000 137 na základe uznesenia riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.07.2017 o zrušení právnickej osoby a súhlasu k návrhu na výmaz z obchodného registra Daňového úradu Nitra, pobočka Levice zo dňa 14.06.2017.