Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R079928
Značka Obchodného registra : R188063
Podané : Okresný súd Trnava
Celé znenie :
ODDIEL: Dr
VLOŽKA ČÍSLO: 10170/T
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: GISRA, družstvo
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Martina 9, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51
IČO: 50 782 711
DEŇ ZÁPISU: 04.03.2017
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Dr, Vložka T , Deň zápisu 04.03.2017, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 01.09.2017.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 31.08.2017
Právny dôvod zrušenia: z iného dôvodu
družstvo zrušené od 31.08.2017 rozhodnutím príslušného orgánu družstva v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 01.09.2017
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: PD Popudinské Močidľany, družstvo , Sídlo: Názov obce: Popudinské Močidľany , PSČ: 908 61, IČO: 00 203 564