Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R079856
Značka Obchodného registra : R188046
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5470/B
OBCHODNÉ MENO: ENVIROGROUP, a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03
IČO: 46 481 613
DEŇ ZÁPISU: 06.01.2012
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
2. správa bytového a nebytového fondu,
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
7. inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
9. geologický výskum,
10. hydrogeologický výskum,
11. inžinierskogeologický výskum,
12. geologický prieskum životného prostredia,
13. terénne meračské práce,
14. technické práce (vrtné práce),
15. technologické práce,
16. geochemické práce,
17. geofyzikálne práce,
18. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
19. sanácia geologického prostredia,
20. sanácia environmentálnej záťaže,
21. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže,
22. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku,
23. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Róbert Nemcsics, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanová 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 15.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Ak má predstavenstvo jedného člena, je za spoločnosť oprávnený konať a podpisovať tento člen predstavenstva samostatne. Ak má predstavenstvo viac členov, sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať vždy všetci členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA:
Meno a priezvisko: Mgr. Adrián Iványi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásna 1089, Názov obce: Galanta, PSČ: 824 01, Vznik funkcie: 04.09.2013
Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Piterka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nálepkova 7122/28, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 15.06.2017
Meno a priezvisko: Marko Nemcsics, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanová 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 23.08.2017
AKCIONÁR:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Nemcsics, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanová 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 000,000000 EUR
AKCIE:
Počet: 30, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: SUSANNE, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 46 181 059
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 181/2011, Nz 47466/2011 zo dňa 24.11.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.


2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 08.08.2012.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 661/2012, Nz 28315/2012, NCRls 28932/2012 zo dňa 08.08.2012.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.09.2013.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.08.2017.