Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R079773
Značka Obchodného registra : R188045
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 1755/B
OBCHODNÉ MENO: ARCHCONSULT SK k. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03
IČO: 51 073 579
DEŇ ZÁPISU: 01.09.2017
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. Vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov,
2. Vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
3. Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
4. Vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenia projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru,
5. Grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácii a technickej dokumentácie,
6. Poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
7. Vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní,
8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
9. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
11. Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce,
12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
13. Prenájom hnuteľných vecí,
14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb,
16. Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁRI
Obchodné meno: ARCHCONSULT, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, IČO: 35 877 561, Vznik funkcie: 01.09.2017, Zastupca: Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Andreas Palffy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wiedner Hauptstrasse 17/2, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1040, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.09.2017
Obchodné meno: ARCHCONSULT, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, IČO: 35 877 561, Vznik funkcie: 01.09.2017, Zastupca: Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Christian Jabornegg, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaudenzdorfer Gürtel 37/12, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1120, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.09.2017
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Štatutárnym orgánom spoločnosti je komplementár, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI:
Komplementári:
Obchodné meno: ARCHCONSULT, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 931 03
Komanditisti:
Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Andreas Palffy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wiedner Hauptstrasse 17/2, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1040, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 250,000000 EUR
Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Christian Jabornegg, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaudenzdorfer Gürtel 37/12, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1120, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.8.2017 v zmysle §§ 93 - 104 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.