Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R080134
Značka Obchodného registra : R188079
Podané : Okresný súd Banská Bystrica
Celé znenie :
ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 614/S
OBCHODNÉ MENO: RESKON, k.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Dr. Herza 12, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01
IČO: 50 440 616
DEŇ ZÁPISU: 21.07.2016
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. výkon činnosti správcu konkurznej podstaty v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v nadväznosti na zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁRI
Meno a priezvisko: JUDr. Jaromír Valent, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Devínska 9, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01, Vznik funkcie: 21.07.2016
Meno a priezvisko: Ing. Martina Šufliarska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 55, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Vznik funkcie: 21.07.2016
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: samostatne
SPOLOČNÍCI:
Komplementári:
Meno a priezvisko: Ing. Martina Šufliarska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 55, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01
Meno a priezvisko: JUDr. Jaromír Valent, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Devínska 9, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01
Komanditisti:
Meno a priezvisko: Ing. Janette Imreová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Kuzmányho 12, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Výška vkladu: 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR