Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R080029
Značka Obchodného registra : R188071
Podané : Okresný súd Nitra
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37178/N
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: PRESTIGE J&S s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 206/13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 47 035 137
DEŇ ZÁPISU: 19.02.2013
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka N , Deň zápisu 19.02.2013, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 01.09.2017.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 22.08.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 01.09.2017
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: TEMESH s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 46 655 875
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.08.2017 o zrušení spoločnosti PRESTIGE J&S s.r.o., so sídlom Mostná 206/13, 949 01 Nitra, IČO: 47 035 137 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou TEMESH s.r.o., so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica , IČO: 46 655 875 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 32310/S.
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.37178/N sa v y m a z á v a dňom 01.09.2017 obchodná spoločnosť PRESTIGE J&S s.r.o., IČO: 47 035 137 , ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou TEMESH s.r.o., IČO: 46 655 875 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.32310/S na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 22.08.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 599/2017 Nz 28908/2017 NCRIs 29539/2017 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.09.2017.