Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Zbierka listín
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095200
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín
Spoločnosť AGROHONT DUDINCE, a.s., reg. vo vložke Sa 1033/S-Zbl, so sídlom: Viničná 404 , 962 71 Dudince, IČO: 36 000 469, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AURIS a.s., reg. vo vložke Sa 84/S-Zbl, so sídlom: Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 562 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AGROPODNIK a.s., reg. vo vložke Sa 198/S-Zbl, so sídlom: ul. Železničná 5, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 31 611 826, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DIRE a.s., reg. vo vložke Sa 503/S-Zbl, so sídlom: Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 031 160, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť K&K TECHNOLOGY SK a.s., reg. vo vložke Sa 520/S-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 90, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 031 992, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CARBON a.s., reg. vo vložke Sa 678/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa, IČO: 36 050 709, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DUO GROUP, a.s., reg. vo vložke Sa 750/S-Zbl, so sídlom: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 622 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ELBACERT, akciová spoločnosť, reg. vo vložke Sa 791/S-Zbl, so sídlom: Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica, IČO: 36 628 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica k UZ 2015
Dátum doručenia: 24.03.2016
Spoločnosť AVG group, a.s., reg. vo vložke Sa 818/S-Zbl, so sídlom: Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s., reg. vo vložke Sa 822/S-Zbl, so sídlom: Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 638 722, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť METICON, a.s., reg. vo vložke Sa 881/S-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 4, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36 738 620, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť OBALPRINT, a.s., reg. vo vložke Sa 876/S-Zbl, so sídlom: Lučenecká cesta 8310, 960 01 Zvolen, IČO: 36 717 398, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť OBALOTAVA a.s., reg. vo vložke Sa 816/S-Zbl, so sídlom: Slovenská Ľupča 995, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 00 591 823, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MITRAS, a.s., reg. vo vložke Sa 976/S-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen, IČO: 44 998 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť OPUS a. s., reg. vo vložke Sa 996/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 321 755, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť, reg. vo vložke Sa 699/S-Zbl, so sídlom: Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36 054 259, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť POLYSAN a.s., reg. vo vložke Sa 435/S-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 70, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36 022 667, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SOMI Systems a.s., reg. vo vložke Sa 615/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 041 432, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., reg. vo vložke Sa 315/S-Zbl, so sídlom: 980 43 Číž, IČO: 31 642 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SHP Harmanec, a.s., reg. vo vložke Sa 7/S-Zbl, so sídlom: 976 03 Harmanec, IČO: 00 153 052, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Pražská mincovna a.s., reg. vo vložke Sa 1020/S-Zbl, so sídlom: Praha 46, 985 11 Praha, IČO: 46 285 229, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TBB, a. s., reg. vo vložke Sa 1031/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 59, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť UNITEUS a.s., reg. vo vložke Sa 1052/S-Zbl, so sídlom: Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 855 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Spoločnosť Pohronie a.s., reg. vo vložke Sa 351/S-Zbl, so sídlom: Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 004 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SPOOL a.s., reg. vo vložke Sa 158/S-Zbl, so sídlom: Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31 586 392, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť 2smt, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22482/S-Zbl, so sídlom: J. Bottu 448/8, 960 01 Zvolen, IČO: 46 741 739, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť 2 PK s.r.o., reg. vo vložke Sro 24501/S-Zbl, so sídlom: Kolkáreň 28/34, 976 81 Podbrezová, IČO: 47 226 056, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť 1. Správcovská spoločnosť s.r.o., reg. vo vložke Sro 26417/S-Zbl, so sídlom: Pod Lipovou 611/3, 976 46 Valaská, IČO: 47 668 695, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť 1. Bystrická účtovná, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1634/S-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 598 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť "ANTO" s.r.o., reg. vo vložke Sro 7391/S-Zbl, so sídlom: Hronsecká cesta 94, 974 01 Hronsek, IČO: 36 051 047, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť 1-Atech s.r.o., reg. vo vložke Sro 19830/S-Zbl, so sídlom: 9. mája 13, 985 59 Vidiná, IČO: 46 079 696, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť 3ALL s.r.o., reg. vo vložke Sro 19712/S-Zbl, so sídlom: Vyhne 485, 966 02 Vyhne, IČO: 46 047 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť 5A studio, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14407/S-Zbl, so sídlom: Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43 999 794, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť 3S Support, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16352/S-Zbl, so sídlom: J. Jiskru 10, 960 01 Zvolen, IČO: 44 706 189, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť 3-SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16722/S-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 14/161, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 44 832 338, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť A. F. SERVICES s.r.o., reg. vo vložke Sro 10696/S-Zbl, so sídlom: Budovateľská 4721/20A, 977 03 Brezno, IČO: 36 640 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť A - CALL s.r.o., reg. vo vložke Sro 26688/S-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 47 703 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť 7, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25643/S-Zbl, so sídlom: A. S. Jegorova 598/30, 984 01 Lučenec, IČO: 47 536 136, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť 3MDR s.r.o., reg. vo vložke Sro 23623/S-Zbl, so sídlom: Tanistravár 2890/2, 963 01 Krupina, IČO: 46 981 128, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť 3L-cafe s.r.o., reg. vo vložke Sro 21610/S-Zbl, so sídlom: Laskomerská 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 541 349, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť 3 x M plus, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20516/S-Zbl, so sídlom: Tomášovská 880/26, 985 01 Kalinovo, IČO: 46 270 469, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ABOX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21764/S-Zbl, so sídlom: Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 572 996, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ACME-SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23725/S-Zbl, so sídlom: Lovčica 249, 966 23 Lovčica - Trubín, IČO: 46 951 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AdvertSystems, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24004/S-Zbl, so sídlom: Komenského 18/C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 092 866, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť adamjak.NET s.r.o., reg. vo vložke Sro 25335/S-Zbl, so sídlom: Limbová 23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 47 417 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Advokátska kancelária GEREG & MESSINGEROVÁ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26182/S-Zbl, so sídlom: Horná Strieborná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 253 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ABCcom plus, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28328/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 258 128, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10414/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 97 , 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 637 637, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ACP Servis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12578/S-Zbl, so sídlom: Daniela Licharda 6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 729 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ADOS Budáčová, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19791/S-Zbl, so sídlom: Mýtna 125, 985 53 Mýtna, IČO: 46 036 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AB TEAM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3568/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 281, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 36 003 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AGROLEHOTA s.r.o., reg. vo vložke Sro 4990/S-Zbl, so sídlom: Horná Lehota 61, 976 51 Horná Lehota, IČO: 36 026 085, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AGA s.r.o., reg. vo vložke Sro 1422/S-Zbl, so sídlom: K. Mikszátha 47, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 592 007, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AGROMAT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1001/S-Zbl, so sídlom: Pribinova 543/1, 960 01 Zvolen, IČO: 31 579 663, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Agrobell s.r.o., reg. vo vložke Sro 7492/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 8, 962 31 Sliač, IČO: 36 052 035, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AGRICO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6051/S-Zbl, so sídlom: Hronská ulica 66, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36 037 494, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AGRO XXI., s.r.o., reg. vo vložke Sro 8552/S-Zbl, so sídlom: Belu IV 915/9, 960 01 Zvolen, IČO: 36 619 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AGF Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10425/S-Zbl, so sídlom: B. Bartóka 32, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 637 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AGISRS s.r.o., reg. vo vložke Sro 9976/S-Zbl, so sídlom: Námestie M. Tompu 24/14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 633 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AGORAPLAST EUROPE s. r. o., reg. vo vložke Sro 28671/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 19, 986 01 Fiľakovo, IČO: 46 256 415, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AGRIMIMEL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21495/S-Zbl, so sídlom: Breznička 142, 985 02 Breznička, IČO: 46 517 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AGROZBER PMS s.r.o., reg. vo vložke Sro 22353/S-Zbl, so sídlom: I. P. Pavlova 2059/8, 984 01 Lučenec, IČO: 46 704 795, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ALFA Trading s.r.o., reg. vo vložke Sro 21329/S-Zbl, so sídlom: Banícka 703/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 482 580, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Alena s.r.o., reg. vo vložke Sro 24789/S-Zbl, so sídlom: Kubínyiho námestie 10, 984 01 Lučenec, IČO: 47 364 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Akonta, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10172/S-Zbl, so sídlom: Kriváň 452, 962 04 Kriváň, IČO: 36 635 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ALKAT s.r.o., reg. vo vložke Sro 12496/S-Zbl, so sídlom: Veľké Dravce 260, 985 42 Veľké Dravce, IČO: 36 720 810, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.txt
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Agroservis - Stred s.r.o., reg. vo vložke Sro 18826/S-Zbl, so sídlom: Cintorínska 3481, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 689 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AKRA reklama s.r.o., reg. vo vložke Sro 19346/S-Zbl, so sídlom: Murgašova 684/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 944 105, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AGROSERVANT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7691/S-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec, IČO: 36 054 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ALGATOUR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7011/S-Zbl, so sídlom: Čechánky 66, 985 45 Látky, IČO: 36 047 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ALFOX SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1872/S-Zbl, so sídlom: J.C.Hronského 16, 960 01 Zvolen, IČO: 31 604 722, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ALTYS, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2384/S-Zbl, so sídlom: Kremnička 39, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 31 620 540, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Anec Tel Fiľakovo, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5783/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 4, 986 01 Fiľakovo, IČO: 36 034 614, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AMAZONIT s.r.o., reg. vo vložke Sro 15848/S-Zbl, so sídlom: Agátová 804, 966 52 Tekovská Breznica, IČO: 44 557 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ANJELSKÉ POHREBNÉ & KVETINOVÉ SLUŽBY s. r. o., reg. vo vložke Sro 14369/S-Zbl, so sídlom: L. Svobodu 37, 976 32 Badín, IČO: 43 975 836, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ALNUS RB s.r.o., reg. vo vložke Sro 12764/S-Zbl, so sídlom: Škultétyho 1005/101, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 747 700, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ALUPRO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12065/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 673 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Antares BB, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13446/S-Zbl, so sídlom: Komenského 14/C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 814 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ANGEMY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14031/S-Zbl, so sídlom: Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 876 862, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ALTRIX, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 9946/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 633 275, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Anton Putiš, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22773/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 630, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46 807 454, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ARCOS s.r.o., reg. vo vložke Sro 26194/S-Zbl, so sídlom: Riečka 1089, 976 34 Riečka, IČO: 47 615 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ARGO Slovakia, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 26895/S-Zbl, so sídlom: Horná Mičiná 215, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 761 903, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť APOLLON FITNESS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 28374/S-Zbl, so sídlom: Námestie Matice slovenskej 2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 48 235 083, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 9962/S-Zbl, so sídlom: Kľakovská 877/3 , 966 81 Žarnovica, IČO: 36 633 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ARTDENT s.r.o., reg. vo vložke Sro 13993/S-Zbl, so sídlom: Banisko 1, 977 01 Brezno, IČO: 43 786 812, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ARS CURANDI, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12080/S-Zbl, so sídlom: J. Wolkra 4252/13, 984 01 Lučenec, IČO: 36 676 489, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ARTS-PRO s.r.o., reg. vo vložke Sro 17017/S-Zbl, so sídlom: Podháj 39, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44 940 467, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ARCHIA SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1927/S-Zbl, so sídlom: Gemerská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 31 606 563, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ARAMIS, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 624/S-Zbl, so sídlom: Drevená 931/6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 569 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ARTON spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 261/S-Zbl, so sídlom: Nám. Mieru 1, Detva, IČO: 30 228 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ATC - RUŽINÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným, reg. vo vložke Sro 1114/S-Zbl, so sídlom: p. Divín , 985 52 Ružiná, IČO: 31 582 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Atotech SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1318/S-Zbl, so sídlom: J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 588 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AUTO RASTER, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8736/S-Zbl, so sídlom: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36 621 625, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AUTO DUO - AUTOBAZÁR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19025/S-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 1698, 986 01 Fiľakovo, IČO: 45 883 050, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AudioVia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19614/S-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 1696/12, 960 01 Zvolen, IČO: 46 002 740, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ATENAUR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15395/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 367 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AUDEA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16882/S-Zbl, so sídlom: J. Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 909 284, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ATAX VK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13635/S-Zbl, so sídlom: Szabóova 502/18, 991 28 Vinica, IČO: 36 835 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AUKTION, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20013/S-Zbl, so sídlom: Záhradná 8, 962 12 Detva, IČO: 46 141 316, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AS-INVEST s. r. o., reg. vo vložke Sro 22439/S-Zbl, so sídlom: Kraskova 24, 976 66 Polomka, IČO: 46 719 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Auto-Piko, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20291/S-Zbl, so sídlom: Čačín 72, 974 01 Čerín, IČO: 36 310 166, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AutoTrend - Transport s.r.o., reg. vo vložke Sro 22703/S-Zbl, so sídlom: Slaská 30, 966 22 Lutila, IČO: 46 787 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Autoškola TRIO s.r.o., reg. vo vložke Sro 27248/S-Zbl, so sídlom: Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47 521 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AUTOLAK HRIŇ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11093/S-Zbl, so sídlom: Jiráskova 75, 984 01 Lučenec, IČO: 36 643 912, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AUTOSERVIS JUTOMA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16022/S-Zbl, so sídlom: Lintich 1/B, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 622 805, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AVL s.r.o., reg. vo vložke Sro 15236/S-Zbl, so sídlom: Cesta k nemocnici 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 331 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AWAST Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 9759/S-Zbl, so sídlom: ČSA 20/3216, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 631 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AZEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9378/S-Zbl, so sídlom: Janova Lehota 274, 966 24 Janova Lehota, IČO: 34 147 667, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AUTOSKLO SIELNICA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1563/S-Zbl, so sídlom: Sielnica 1, 962 31 Sielnica, IČO: 31 596 428, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť B.M.TRADING s.r.o., reg. vo vložke Sro 1095/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 582 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BAMA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 140/S-Zbl, so sídlom: Kozačeka 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30 222 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BB STAVOINDUSTRIA, spol. s r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 4122/S-Zbl, so sídlom: Nové Kalište 38, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 017 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BB ARCHÍV s.r.o., reg. vo vložke Sro 8473/S-Zbl, so sídlom: ul. J. Kráľa č. 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 619 213, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BAKISCH, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6499/S-Zbl, so sídlom: SNP 286/7, 985 56 Tomášovce, IČO: 36 042 200, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ba kieho, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7085/S-Zbl, so sídlom: A.Hlinku 2337/6, 960 01 Zvolen, IČO: 36 048 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BAVEX plus, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13912/S-Zbl, so sídlom: SNP 33, 962 23 Očová, IČO: 36 853 836, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BARTKO-STAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 24122/S-Zbl, so sídlom: Záhradná 862/4, 962 12 Detva, IČO: 47 149 876, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Babuska, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23877/S-Zbl, so sídlom: A. Dubčeka 39/30, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 044 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BABULA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24710/S-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 358 050, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BAL Clean spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 22145/S-Zbl, so sídlom: Rimavská 2/27, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 662 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BEKOBA s.r.o., reg. vo vložke Sro 22444/S-Zbl, so sídlom: Banícka 703/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 728 155, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BBEST Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 23167/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 56, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 883 568, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť bekaplast s.r.o., reg. vo vložke Sro 16694/S-Zbl, so sídlom: Ulica P. Rádayho 5387/8C, 984 01 Lučenec, IČO: 35 976 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BENOVA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19933/S-Zbl, so sídlom: A. Wágnera 5060/12B, 984 01 Lučenec, IČO: 46 107 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BENEDIKTY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19941/S-Zbl, so sídlom: Lúčna 2687/28, 984 01 Lučenec, IČO: 45 991 375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BBtech s.r.o., reg. vo vložke Sro 6720/S-Zbl, so sídlom: Robotnícka ulica 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 044 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BELA KRUPINA s.r.o., reg. vo vložke Sro 7409/S-Zbl, so sídlom: Obchodná 551/7, 963 01 Krupina, IČO: 36 051 187, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BENOX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7203/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 049 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BENNY s.r.o., reg. vo vložke Sro 9453/S-Zbl, so sídlom: Medená 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 628 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BELLAMED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 4008/S-Zbl, so sídlom: B. Němcovej 5, 977 01 Brezno, IČO: 36 014 940, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Besco s.r.o., reg. vo vložke Sro 8651/S-Zbl, so sídlom: Revúcka Lehota 123, 049 18 Revúcka Lehota, IČO: 36 620 777, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BEST 1. spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 15365/S-Zbl, so sídlom: Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO: 44 398 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BMVS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12974/S-Zbl, so sídlom: Mistríky 456, 976 39 Donovaly, IČO: 36 768 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BFC SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 10383/S-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 905/13, 962 12 Detva, IČO: 36 637 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BIOPLAMEŇ s.r.o., reg. vo vložke Sro 23835/S-Zbl, so sídlom: Zdravotnícka 265/20, 991 06 Želovce, IČO: 46 995 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BIO FLAME, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20201/S-Zbl, so sídlom: Rúbanisko III 2768/4, 984 03 Lučenec, IČO: 46 170 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BLOMQUIST TRANSPORT, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25165/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 47 472 847, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BH Medical s.r.o., reg. vo vložke Sro 28653/S-Zbl, so sídlom: Obeckov 29, 991 05 Obeckov, IČO: 48 276 863, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BIOPROJECT SERVICES, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27306/S-Zbl, so sídlom: Želovce 802, 991 06 Želovce, IČO: 47 245 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BONO CONTRACTS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28121/S-Zbl, so sídlom: Beskydská 10, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 143 456, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Brickstone Design s.r.o., reg. vo vložke Sro 28611/S-Zbl, so sídlom: Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 275 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť C-21, spol. s.r.o., reg. vo vložke Sro 26117/S-Zbl, so sídlom: Veterná 1559/3, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 607 319, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BRAZOLIV s.r.o., reg. vo vložke Sro 20354/S-Zbl, so sídlom: Slnečná 333/36, 976 52 Čierny Balog, IČO: 46 218 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Business Care, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20986/S-Zbl, so sídlom: Komenského 14419/18B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 359 303, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť B-STYL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22656/S-Zbl, so sídlom: Bottova 816/2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 759 638, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť C.A.D.P., s.r.o., reg. vo vložke Sro 15921/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 421 936, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Caldera s.r.o., reg. vo vložke Sro 19506/S-Zbl, so sídlom: Spojná 1130/3, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35 966 190, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BOTEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6967/S-Zbl, so sídlom: 9.mája 636, 980 55 Klenovec, IČO: 36 047 007, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Bryndziareň a syráreň, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6363/S-Zbl, so sídlom: SNP 376/7, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 36 040 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BÖVIBA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 3238/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 178, 980 03 Šimonovce, IČO: 31 642 888, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Cb-obchod, služby, výstavba, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1059/S-Zbl, so sídlom: Terézie Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 581 382, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CAMELUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 6131/S-Zbl, so sídlom: ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 038 296, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CENTROEXIM s.r.o., reg. vo vložke Sro 1264/S-Zbl, so sídlom: Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 587 399, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CALIBRIUM, spol. s.r.o., reg. vo vložke Sro 19515/S-Zbl, so sídlom: Zaježová 102, 962 53 Pliešovce, IČO: 36 418 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CEBES, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16752/S-Zbl, so sídlom: Pôbišovo 501, 976 64 Beňuš, IČO: 44 848 722, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Centrum rozvoja osobnosti, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15290/S-Zbl, so sídlom: J. Poničana 2414/77, 960 01 Zvolen, IČO: 44 340 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CAPAREAL spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 22856/S-Zbl, so sídlom: Horné Breziny 135, 962 61 Breziny, IČO: 46 823 034, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CCLevel Group s. r. o., reg. vo vložke Sro 20256/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 909 016, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Cestná nákladná doprava Ján Ľupták s.r.o., reg. vo vložke Sro 26461/S-Zbl, so sídlom: Piešť I 34, 962 12 Detva, IČO: 47 665 327, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Cash4Hunt spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 27219/S-Zbl, so sídlom: Sielnica 133, 962 31 Sliač, IČO: 47 818 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Code Future, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26224/S-Zbl, so sídlom: Májová 890/12, 968 01 Nová Baňa, IČO: 47 583 738, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CLEAN KA s.r.o., reg. vo vložke Sro 25938/S-Zbl, so sídlom: Gliarska 524/1, 963 01 Krupina, IČO: 47 345 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CITELUM Slovakia, s. r. o., reg. vo vložke Sro 29497/S-Zbl, so sídlom: Mieru 300/25, 984 01 Lučenec, IČO: 34 145 869, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CLARA PACTA ba s. r. o., reg. vo vložke Sro 27908/S-Zbl, so sídlom: Ozdín 57, 985 24 Rovňany, IČO: 47 662 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CONFIRME s.r.o., reg. vo vložke Sro 27781/S-Zbl, so sídlom: Poľná 6757/32, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 48 058 548, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CONSULTING 21 spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 16023/S-Zbl, so sídlom: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 601 522, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Conceptual, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18154/S-Zbl, so sídlom: Radvanská 18, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45 530 572, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Cimbalík a synovia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6873/S-Zbl, so sídlom: Uderiná 89, 985 54 Lovinobaňa, IČO: 36 046 086, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Ciglan, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8243/S-Zbl, so sídlom: Michalská 8, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 059 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CINEMA + spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1236/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 586 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DATEM spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1626/S-Zbl, so sídlom: Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen, IČO: 31 598 145, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DATALAB s.r.o., reg. vo vložke Sro 4820/S-Zbl, so sídlom: A.Hlinku 2, 962 12 Detva, IČO: 31 623 654, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ČAKO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5658/S-Zbl, so sídlom: Lipová 14425/1A, 974 09 Banská Bystrica- Podlavice, IČO: 36 033 243, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CREATING, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18936/S-Zbl, so sídlom: Červená Hora 1642, 963 01 Krupina, IČO: 45 848 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Datea s.r.o., reg. vo vložke Sro 16539/S-Zbl, so sídlom: Lehota nad Rimavicou 33, 980 53 Lehota nad Rimavicou, IČO: 44 765 622, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CS REAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10075/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 634 549, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DANALI s.r.o., reg. vo vložke Sro 28137/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 172 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť D.D.M. spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 27170/S-Zbl, so sídlom: Slaská 246, 966 22 Slaská, IČO: 47 891 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DAMKA CONSULT s.r.o., reg. vo vložke Sro 20929/S-Zbl, so sídlom: Záhradná 52/13, 976 46 Valaská, IČO: 46 385 398, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DASPET, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20967/S-Zbl, so sídlom: Jula Horvátha 928/90, 967 01 Kremnica, IČO: 46 395 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DEBT COLLECTION s. r. o. „ v likvidácií “, reg. vo vložke Sro 22060/S-Zbl, so sídlom: Pod Donátom 1/1245, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46 646 922, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Delpharm s.r.o., reg. vo vložke Sro 26783/S-Zbl, so sídlom: Tichá 302/14, 962 62 Sása, IČO: 47 741 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DEMAX stavebné materiály, spol. s.r.o., reg. vo vložke Sro 28273/S-Zbl, so sídlom: Mýto pod Ďumbierom 72, 976 44 Mýto pod Ďumbierom, IČO: 48 218 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť dermAcorr-MUDr.Kováčová s.r.o., reg. vo vložke Sro 12308/S-Zbl, so sídlom: Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen, IČO: 36 700 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DELL FINANCE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18878/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 708 029, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Detronics, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17588/S-Zbl, so sídlom: Buzulucká 3, 960 01 Zvolen, IČO: 45 318 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DEKONA s.r.o., reg. vo vložke Sro 3841/S-Zbl, so sídlom: Buzulucká 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36 010 464, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Dg. s.r.o., reg. vo vložke Sro 8824/S-Zbl, so sídlom: P. Dobšinského 1092/30, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 622 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DATRON-TECHNOLOGY s.r.o., reg. vo vložke Sro 2668/S-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 2, 962 12 Detva, IČO: 31 627 862, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DAVITAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2175/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 37A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 613 888, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DIMPEX, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1958/S-Zbl, so sídlom: Daxnerova 34, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 607 705, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DIGITRA Net, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9877/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14047/131 B, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 632 732, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DONKEY - FARM s.r.o., reg. vo vložke Sro 5601/S-Zbl, so sídlom: Slatinské Lazy 48, 962 25 Slatinské Lazy, IČO: 36 032 620, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Dolce Positivo, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6147/S-Zbl, so sídlom: Komenského 14483/10D, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 038 482, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DONAU Trans Est SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7515/S-Zbl, so sídlom: Brezenská 1, 977 01 Brezno, IČO: 36 052 299, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DONUM VITAE s.r.o., reg. vo vložke Sro 15631/S-Zbl, so sídlom: Astrova 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 431 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Dolce Positivo ESC s.r.o., reg. vo vložke Sro 12355/S-Zbl, so sídlom: Komenského 14483/10D, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 704 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DOBRÉ OKNO Zvolen, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10015/S-Zbl, so sídlom: J.Poničana 2407/47, 960 01 Zvolen, IČO: 36 634 026, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DOBRÝ DOM s.r.o., reg. vo vložke Sro 22471/S-Zbl, so sídlom: Tŕnie 147, 962 34 Tŕnie, IČO: 46 738 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DL-CLINIC s.r.o., reg. vo vložke Sro 21115/S-Zbl, so sídlom: Rudlovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 432 256, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DRAKIEN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20752/S-Zbl, so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 42/35, 977 01 Brezno, IČO: 46 319 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Dry s.r.o., reg. vo vložke Sro 22132/S-Zbl, so sídlom: Daniela Ertla 1450/7, 960 01 Zvolen, IČO: 46 650 423, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DRIVE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24318/S-Zbl, so sídlom: Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO: 35 805 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DYNAMIK ŽARNOVICA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10232/S-Zbl, so sídlom: Potočná 9, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 635 995, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10538/S-Zbl, so sídlom: P.O. Hviezdoslava 372/40, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 638 846, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EB trade s.r.o., reg. vo vložke Sro 14070/S-Zbl, so sídlom: Pekárenská 10, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 43 888 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DOODY s.r.o., reg. vo vložke Sro 15223/S-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 322 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť E.C.A. spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 8953/S-Zbl, so sídlom: Komenského 3, 984 01 Lučenec, IČO: 36 623 768, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DUO - ADOS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8926/S-Zbl, so sídlom: Železničná 2, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 623 474, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DUDÍN s.r.o., reg. vo vložke Sro 696/S-Zbl, so sídlom: Sásovská cesta 41, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 571 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť EKOLIN s.r.o., reg. vo vložke Sro 674/S-Zbl, so sídlom: Jegorovova 37/14234, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 570 518, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EKOREZ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 4889/S-Zbl, so sídlom: Chalupkova 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 024 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EKONPART Magulová, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9891/S-Zbl, so sídlom: Železničná 76, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 36 632 872, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ECOMI s.r.o., reg. vo vložke Sro 9934/S-Zbl, so sídlom: Novohradská 2362/28, 984 01 Lučenec, IČO: 36 633 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť EIBEN s.r.o., reg. vo vložke Sro 6529/S-Zbl, so sídlom: Na Hôrke 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36 042 528, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť eFinall s.r.o., reg. vo vložke Sro 14305/S-Zbl, so sídlom: Boženy Němcovej 1092/29, 977 01 Brezno, IČO: 43 905 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť EKOREAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15219/S-Zbl, so sídlom: SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 385 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EKONMAR, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23943/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 087 650, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Eko – Bio Budča s.r.o., reg. vo vložke Sro 28740/S-Zbl, so sídlom: Klinovisko 716, 962 33 Budča, IČO: 47 154 497, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ECHO Plus s.r.o., reg. vo vložke Sro 28419/S-Zbl, so sídlom: Horná ulica 484/20, 976 11 Selce, IČO: 48 245 674, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ELORA SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28109/S-Zbl, so sídlom: Lučenecká cesta 921/5, 960 01 Zvolen, IČO: 48 162 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť EKOSYSTEM-SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 20690/S-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 46 300 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ELMOUR BETON s.r.o., reg. vo vložke Sro 18236/S-Zbl, so sídlom: A. H. Škultétyho 104, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45 557 675, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EL - MONT - VV s.r.o., reg. vo vložke Sro 12936/S-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 39, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 764 906, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť EL-MED s.r.o., reg. vo vložke Sro 10535/S-Zbl, so sídlom: Družobná 609/4, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 638 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ELMONT - ZH, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 9729/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 631 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8051/S-Zbl, so sídlom: Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 057 363, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ELMONT NB, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8221/S-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 20, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 058 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EKOTRANZ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2825/S-Zbl, so sídlom: Rudno nad Hronom 257, 966 51 Rudno nad Hronom, IČO: 31 632 262, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ELING B+B, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3414/S-Zbl, so sídlom: Lúčna 50, 974 01 Nemce, IČO: 31 647 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ENERGIA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 400/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 561 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ESTE, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1522/S-Zbl, so sídlom: Kynceľová 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 595 022, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2015.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť EMMECOSTRUZIONI s.r.o., reg. vo vložke Sro 8633/S-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva, IČO: 36 620 599, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ERMAKO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7284/S-Zbl, so sídlom: Horná 12, 976 11 Selce, IČO: 36 050 067, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť eR STAR s.r.o., reg. vo vložke Sro 11612/S-Zbl, so sídlom: Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 648 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Environeo s.r.o., reg. vo vložke Sro 13592/S-Zbl, so sídlom: Pribinova 1393/156, 960 01 Zvolen, IČO: 36 831 654, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ERAL s.r.o., reg. vo vložke Sro 19953/S-Zbl, so sídlom: Šávoľská cesta 1811/24A, 986 01 Fiľakovo, IČO: 46 117 342, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ELSPO BB s.r.o., reg. vo vložke Sro 19985/S-Zbl, so sídlom: Bagarova 25, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 46 130 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť EPITAX s.r.o., reg. vo vložke Sro 21001/S-Zbl, so sídlom: Brehy 112, 968 01 Brehy, IČO: 46 386 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ENZO SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25170/S-Zbl, so sídlom: Mieru 13/305, 984 01 Lučenec, IČO: 47 455 110, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EURA Trading s.r.o., reg. vo vložke Sro 25096/S-Zbl, so sídlom: Dukelských hrdinov 4/7852, 960 01 Zvolen, IČO: 47 439 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EX-BA s.r.o., reg. vo vložke Sro 22366/S-Zbl, so sídlom: Ulica osloboditeľov 2837/15, 984 01 Lučenec, IČO: 44 371 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť EUROPA GATE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18318/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 580 154, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EUS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 17546/S-Zbl, so sídlom: Malá Lehota 491, 966 42 Malá Lehota, IČO: 36 866 504, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť EURO-MIKA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13271/S-Zbl, so sídlom: Muránska 1491, 980 61 Tisovec, IČO: 36 797 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EVA - MED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12441/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská 81/161, 985 59 Vidiná, IČO: 36 715 719, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EUROCONSULT s.r.o., reg. vo vložke Sro 12375/S-Zbl, so sídlom: ul. SNP 153, 976 66 Polomka, IČO: 36 707 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť EuroManagement System, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 12003/S-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 72, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 667 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Euro - Projektservis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6485/S-Zbl, so sídlom: Hronská 9/11, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 31 406 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EXCELLENT CD, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 4145/S-Zbl, so sídlom: Š. Moyzesa 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36 017 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť FALUMA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2329/S-Zbl, so sídlom: Bacúrov 83, 962 61 Bacúrov, IČO: 31 619 100, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť FAMET s.r.o., reg. vo vložke Sro 6468/S-Zbl, so sídlom: Námestie M.R.Štefánika 17, 977 01 Brezno, IČO: 36 041 858, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť FAMILIA SANA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5678/S-Zbl, so sídlom: Švantnerova 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 033 456, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť EXPRES, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 7803/S-Zbl, so sídlom: Radvanská 12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 055 166, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Fafuliak, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13207/S-Zbl, so sídlom: Poničana 51, 960 01 Zvolen, IČO: 36 790 737, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť FEMINA-AR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16587/S-Zbl, so sídlom: Tomášikova 688, 049 16 Jelšava, IČO: 36 863 602, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť FIGURA s.r.o., reg. vo vložke Sro 16798/S-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 14, 962 12 Detva, IČO: 44 842 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť FANY PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 22991/S-Zbl, so sídlom: Rapovce 211, 985 31 Rapovce, IČO: 47 241 993, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť FATIMA EKA s.r.o., reg. vo vložke Sro 26442/S-Zbl, so sídlom: Radvanská 6023/25, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 621 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Farma Žibritov s. r. o., reg. vo vložke Sro 28364/S-Zbl, so sídlom: Pijavice 2095, 963 01 Krupina, IČO: 46 213 554, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť FI-TEC, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28288/S-Zbl, so sídlom: Malinovského 228/6, 991 06 Želovce, IČO: 48 205 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť FMR SERVICE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28036/S-Zbl, so sídlom: Boľkovce 281, 984 01 Boľkovce, IČO: 48 117 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Fokus s.r.o., reg. vo vložke Sro 24904/S-Zbl, so sídlom: Dukelských hrdinov 336/34, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 211 199, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť FKM Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22844/S-Zbl, so sídlom: Harmanec 24, 976 03 Harmanec, IČO: 44 695 845, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť FIT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20120/S-Zbl, so sídlom: Dlhá Lúka 1771, 968 01 Nová Baňa, IČO: 46 167 510, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť FOGO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14939/S-Zbl, so sídlom: ulica Tkáčska 103/6, 984 01 Lučenec - Opatová, IČO: 44 220 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť FOAM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19029/S-Zbl, so sídlom: Hodruša-Hámre 156, 966 61 Hodruša-Hámre, IČO: 44 476 876, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Filbyt s.r.o., reg. vo vložke Sro 10334/S-Zbl, so sídlom: 1. mája 11, 986 01 Fiľakovo, IČO: 36 636 916, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Firma Gulik s.r.o., reg. vo vložke Sro 5871/S-Zbl, so sídlom: Povstania 4, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 035 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť FORZA MUSIC, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 6896/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 046 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GAMAalumínium s.r.o., reg. vo vložke Sro 9836/S-Zbl, so sídlom: Vansovej 3/15, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 632 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GARMAD s.r.o., reg. vo vložke Sro 15377/S-Zbl, so sídlom: Sandrická 1058, 966 81 Žarnovica, IČO: 44 381 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Fun & Sport Club, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15443/S-Zbl, so sídlom: I.P.Pavlova 5659, 984 01 Lučenec, IČO: 44 402 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Galéria TEO s.r.o., reg. vo vložke Sro 15730/S-Zbl, so sídlom: Chabenecká 5191/2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 521 219, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť g2s, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16251/S-Zbl, so sídlom: Jesenského 57, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 691 432, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť G.P.G. s.r.o., reg. vo vložke Sro 22340/S-Zbl, so sídlom: Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 701 907, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Gastro Eva s.r.o., reg. vo vložke Sro 21510/S-Zbl, so sídlom: Beskydská 24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 518 622, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Gaard, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24453/S-Zbl, so sídlom: Timravy 1451/15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 217 448, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GARAGE SPORT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24752/S-Zbl, so sídlom: Rázusova 15, 977 01 Brezno, IČO: 47 357 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GAAG s.r.o., reg. vo vložke Sro 24636/S-Zbl, so sídlom: Dolné Hámre 280, 966 61 Hodruša - Hámre, IČO: 47 313 188, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GeMaR International s. r. o., reg. vo vložke Sro 24518/S-Zbl, so sídlom: Kalinčiakova 1023/5, 962 31 Sliač, IČO: 36 855 944, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GENERE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22384/S-Zbl, so sídlom: Sekurisova 85/2, 977 01 Brezno, IČO: 46 702 555, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Gastro Rusticana, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20087/S-Zbl, so sídlom: Lukavická 1367/19, 962 31 Lukavica, IČO: 46 117 806, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Geo-mer s.r.o., reg. vo vložke Sro 28844/S-Zbl, so sídlom: Veternícka 181/90, 967 01 Kremnica, IČO: 31 636 519, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GEMERTOUR s.r.o., reg. vo vložke Sro 17545/S-Zbl, so sídlom: Mierová 85, 982 01 Tornaľa, IČO: 45 352 046, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GEODESY SERVICE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17852/S-Zbl, so sídlom: Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GEMERMED RS s. r. o., reg. vo vložke Sro 17985/S-Zbl, so sídlom: Kirejevská 1120/8, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 490 805, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GEMERTERM-PROJEKCIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11101/S-Zbl, so sídlom: Škultétyho 1985/10, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 643 998, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.txt
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Gemer Universal, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 5785/S-Zbl, so sídlom: Košická cesta 1935, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 034 649, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GEMKO - TEKO spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 4580/S-Zbl, so sídlom: ul. P. Dobšinského , 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 021 717, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GREENPON s.r.o., reg. vo vložke Sro 5252/S-Zbl, so sídlom: Družstevná 381, 976 33 Poniky, IČO: 36 028 827, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GMV Invest, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3761/S-Zbl, so sídlom: Lieskovská cesta 263, 960 01 Zvolen, IČO: 36 008 290, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Geopoz, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2704/S-Zbl, so sídlom: Komenského 10C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 628 826, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GOLD CAPITAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7337/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 050 563, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GR-ORTOMED s.r.o., reg. vo vložke Sro 11643/S-Zbl, so sídlom: M. Kukučína 1409/8, 960 01 Zvolen, IČO: 36 649 040, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GRAJCIAR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10528/S-Zbl, so sídlom: Lučatín 182, 976 61 Lučatín, IČO: 36 638 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GERMED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18488/S-Zbl, so sídlom: ČSA 60/12, 977 01 Brezno, IČO: 45 623 279, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GINO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19501/S-Zbl, so sídlom: Radvanská 1625/9, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45 977 062, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GOLFSTREAM s.r.o., reg. vo vložke Sro 28280/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 218 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GreKory s. r. o., reg. vo vložke Sro 21238/S-Zbl, so sídlom: Bzenica 18, 966 01 Bzenica, IČO: 36 700 134, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GSA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20888/S-Zbl, so sídlom: Močiar 629/22, 985 01 Kalinovo, IČO: 46 369 198, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť HANUSA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23285/S-Zbl, so sídlom: T. Vansovej 1358/28, 050 01 Revúca, IČO: 46 901 019, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť HALDUBRIX s. r. o., reg. vo vložke Sro 23064/S-Zbl, so sídlom: S. Mikovíniho 578/12, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 46 686 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GUTER ENGEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 27427/S-Zbl, so sídlom: Podhorie 74, 969 82 Podhorie, IČO: 47 955 384, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GYNOVOLD s.r.o., reg. vo vložke Sro 17202/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 16/60, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45 262 314, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Halitus, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15574/S-Zbl, so sídlom: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 467 303, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Gymnázium Orbis eruditionis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11607/S-Zbl, so sídlom: Nad Plážou 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 648 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť H - P - HORMA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3077/S-Zbl, so sídlom: Mojín 2110, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 638 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť H.E.S., s.r.o., reg. vo vložke Sro 4950/S-Zbl, so sídlom: Dudince 259, 962 71 Dudince, IČO: 36 025 623, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť H.K.M. Staving - Projekt spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 64/S-Zbl, so sídlom: Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 633 933, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HERTHA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 930/S-Zbl, so sídlom: Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 577 415, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HARMÓNIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3564/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 554/37, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 003 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HMB-Slovakia, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 5914/S-Zbl, so sídlom: Lučenecká cesta 5, 960 72 Zvolen, IČO: 36 036 064, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HC Refinish, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16903/S-Zbl, so sídlom: Lučenecká cesta 8310, 960 01 Zvolen, IČO: 44 920 067, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HOBLO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 18574/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce, IČO: 45 630 429, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť HARA s.r.o., reg. vo vložke Sro 27955/S-Zbl, so sídlom: Kremnická 2531/11, 960 01 Zvolen, IČO: 48 108 219, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Harmónia MB, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26504/S-Zbl, so sídlom: Pod Donátom 897/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 806 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Heart consulting, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27291/S-Zbl, so sídlom: Jesenského 876/68, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 917 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HERBEX TEA s.r.o., reg. vo vložke Sro 22255/S-Zbl, so sídlom: Vinica 53, 991 28 Vinica, IČO: 46 593 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Heat Up s.r.o., reg. vo vložke Sro 21436/S-Zbl, so sídlom: Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 484 043, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť HRS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20370/S-Zbl, so sídlom: Javorová 1683/1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 226 834, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CHLORSERVIS s.r.o., reg. vo vložke Sro 20433/S-Zbl, so sídlom: Hlboká 13, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 241 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HYDRO mont s.r.o., reg. vo vložke Sro 20437/S-Zbl, so sídlom: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 242 767, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Holding One s.r.o., reg. vo vložke Sro 25625/S-Zbl, so sídlom: Komenského 14/C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 519 517, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HoOpingFit s.r.o., reg. vo vložke Sro 28318/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 219 622, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CHILLI BB, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17267/S-Zbl, so sídlom: Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 263 086, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť HUAQIAO s.r.o., reg. vo vložke Sro 16210/S-Zbl, so sídlom: ul. Trieda SNP 1779/11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 677 952, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CHILD s.r.o., reg. vo vložke Sro 8072/S-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 2586/22, 960 01 Zvolen, IČO: 36 057 576, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HOTEL LUNA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 3319/S-Zbl, so sídlom: Nám. Matice Slovenskej 2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 644 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HRONTECH s.r.o., reg. vo vložke Sro 5419/S-Zbl, so sídlom: Záhumnie 33, 976 31 Hronsek, IČO: 36 030 627, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IH HOLDING s.r.o., reg. vo vložke Sro 19151/S-Zbl, so sídlom: Venevská 16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45 914 265, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť IN - DIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 13938/S-Zbl, so sídlom: Adyho 34, 984 01 Lučenec, IČO: 43 859 330, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť IC INVEST s.r.o., reg. vo vložke Sro 28325/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 236 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť I.S. údržba a servis s.r.o., reg. vo vložke Sro 28455/S-Zbl, so sídlom: Kamenárska 182, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 48 265 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť IMP - BV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25359/S-Zbl, so sídlom: Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 507 896, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť I.I.N. Servis s.r.o., reg. vo vložke Sro 25730/S-Zbl, so sídlom: Obrancov mieru 173/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 542 845, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť IGNOBILIS s.r.o., reg. vo vložke Sro 21224/S-Zbl, so sídlom: Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 47 236 680, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Súvaha.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť IK Trade & Transport s.r.o., reg. vo vložke Sro 22191/S-Zbl, so sídlom: Zelené 115, 987 01 Poltár, IČO: 46 673 199, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IMAR SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 24574/S-Zbl, so sídlom: Chrenovisko 2679, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 320 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Chránená dielňa ALFA s.r.o., reg. vo vložke Sro 24046/S-Zbl, so sídlom: Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 46 932 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Infoline SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 26119/S-Zbl, so sídlom: Komenského 850/62, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 47 597 607, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Infosystémy, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10758/S-Zbl, so sídlom: Ul. Československej armády 270/70, 967 01 Kremnica, IČO: 36 640 859, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť INPET, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 11065/S-Zbl, so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 898/3, 010 01 Žilina, IČO: 36 643 653, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Inet.sk, s. r. o., reg. vo vložke Sro 18175/S-Zbl, so sídlom: Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45 543 372, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Industry Vision Progress, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14574/S-Zbl, so sídlom: Nad Hrádzou 1286/16, 968 01 Nová Baňa, IČO: 44 069 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť INSEMA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 4958/S-Zbl, so sídlom: Viničná 404, 962 71 Dudince, IČO: 36 025 682, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť INDUSTRIE PARTNER, s.r.o., reg. vo vložke Sro 4402/S-Zbl, so sídlom: Fučíkova 1136/3, 977 01 Brezno, IČO: 36 019 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť INOVATIVE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 267/S-Zbl, so sídlom: Vimperská 685/11, 962 12 Detva, IČO: 30 225 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť in - Elis SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8742/S-Zbl, so sídlom: Nábrežie Dukelských hrdinov č. 3, 977 01 Brezno, IČO: 36 621 684, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť INFOPC, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8977/S-Zbl, so sídlom: Szedera Fabiana 165, 991 25 Čebovce, IČO: 36 623 989, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť IP Spedition, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9845/S-Zbl, so sídlom: Švantnerova 1181/5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 632 406, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť INTERKLIMA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 165/S-Zbl, so sídlom: Radzovce 500, 985 58 Radzovce, IČO: 30 223 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IPOS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1803/S-Zbl, so sídlom: Horná 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 603 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť INTERIER TEAM, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 5177/S-Zbl, so sídlom: Sokolská 689/68, 960 01 Zvolen, IČO: 36 028 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť INTERSTAV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3447/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 674 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť INTECH, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2416/S-Zbl, so sídlom: Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 621 546, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť INVICTUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 15043/S-Zbl, so sídlom: Gorkého 1458/27, 986 01 Fiľakovo, IČO: 44 251 467, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť IQ CAPITAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18085/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 53 , 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 725 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť INTERLOG, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17242/S-Zbl, so sídlom: Svätotrojičné nám. 1, 963 01 Krupina, IČO: 44 972 563, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IPC Mont s.r.o., reg. vo vložke Sro 13961/S-Zbl, so sídlom: Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen, IČO: 43 851 487, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť IVA-DENT +, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17442/S-Zbl, so sídlom: Marka Čulena 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 318 310, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť IURIS SERVIS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19774/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 233 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IRON, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2328/S-Zbl, so sídlom: ul. T.G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen, IČO: 31 619 096, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť IVTER, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 7839/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 055 417, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IRIS IDENT s.r.o., reg. vo vložke Sro 7557/S-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 639, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ITENEC s.r.o., reg. vo vložke Sro 25478/S-Zbl, so sídlom: Podzámčok 31, 962 61 Podzámčok, IČO: 47 507 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť J&M MOTORS s.r.o., reg. vo vložke Sro 25269/S-Zbl, so sídlom: Ožďany 572, 980 11 Ožďany, IČO: 47 486 252, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť JABO trade, s. r. o., reg. vo vložke Sro 28676/S-Zbl, so sídlom: Okružná 119, 960 01 Zvolen, IČO: 48 303 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť IVOKO s.r.o. „v likvidácii“, reg. vo vložke Sro 23600/S-Zbl, so sídlom: Tulská 5302/99, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 46 984 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť J+J - Puška s.r.o., reg. vo vložke Sro 22440/S-Zbl, so sídlom: Licince 192, 049 14 Licince, IČO: 46 725 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 6
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.png
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.png
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5.png
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.png
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.png
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JAROMED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23612/S-Zbl, so sídlom: Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 984 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JS direct s.r.o., reg. vo vložke Sro 23827/S-Zbl, so sídlom: Rybárska 291/17, 962 31 Sliač, IČO: 47 060 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JEL wash, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28616/S-Zbl, so sídlom: Fiľakovská cesta 288, 984 01 Lučenec, IČO: 48 272 680, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JKreativ s.r.o., reg. vo vložke Sro 25022/S-Zbl, so sídlom: MPČĽ 2174/40, 977 03 Brezno, IČO: 47 405 601, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JADRANIS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8938/S-Zbl, so sídlom: Baďan 19, 969 75 Baďan, IČO: 36 623 601, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JOKER - AGA s.r.o., reg. vo vložke Sro 1739/S-Zbl, so sídlom: K. Mikszátha 47, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 601 375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť JONO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2462/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 622 747, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Jess trade, s. r. o., reg. vo vložke Sro 17790/S-Zbl, so sídlom: SNP 137, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 307 390, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JMM s.r.o., reg. vo vložke Sro 14604/S-Zbl, so sídlom: Pinciná 88, 984 01 Pinciná, IČO: 44 091 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JAK ELECTRIC, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15511/S-Zbl, so sídlom: Hiadeľ 178, 976 61 Hiadeľ, IČO: 44 421 672, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť K2 Company s.r.o., reg. vo vložke Sro 15333/S-Zbl, so sídlom: Kraskova 984/26, 976 66 Polomka, IČO: 44 353 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JUDr. Ďurčeková s.r.o., reg. vo vložke Sro 16474/S-Zbl, so sídlom: Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 863 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť JUMANS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10957/S-Zbl, so sídlom: Jilemnického 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36 642 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Kabelmont, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11110/S-Zbl, so sídlom: Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 644 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť JUVIN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11754/S-Zbl, so sídlom: Petöfiho 35, 984 01 Lučenec, IČO: 36 540 722, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť K.WITTMANN II. s.r.o., reg. vo vložke Sro 9747/S-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 26/75, 960 01 Zvolen, IČO: 36 631 566, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JUSO s.r.o., reg. vo vložke Sro 9335/S-Zbl, so sídlom: P.J.Šafárika 2325/8, 960 01 Zvolen, IČO: 36 627 283, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Juklo s.r.o., reg. vo vložke Sro 26134/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 3C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 606 576, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Jumar Group s.r.o., reg. vo vložke Sro 21881/S-Zbl, so sídlom: Močiar 619/12, 985 01 Kalinovo, IČO: 46 617 485, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť K & L CONSULTING spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 20548/S-Zbl, so sídlom: Kynceľová 120, 974 01 Kynceľová, IČO: 46 267 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KARDIO 1 s.r.o., reg. vo vložke Sro 20378/S-Zbl, so sídlom: ul. Pavla Dobšinského 13, 984 01 Lučenec, IČO: 46 229 914, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KAMAX SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21385/S-Zbl, so sídlom: Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 485 422, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Kardioamb, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22562/S-Zbl, so sídlom: Petra Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 759 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Kaprár, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28317/S-Zbl, so sídlom: Bernolákova 559/2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 48 187 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KASATKI s.r.o., reg. vo vložke Sro 28151/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 161 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KAMIKY, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27886/S-Zbl, so sídlom: Štúrova 34, 968 01 Nová Baňa, IČO: 46 670 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KALINOVČAN spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 5720/S-Zbl, so sídlom: Bystrinská 2, 985 01 Kalinovo, IČO: 36 033 847, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KBK-ENERGIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 16650/S-Zbl, so sídlom: Poľná 15, 977 03 Brezno 3, IČO: 44 824 203, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Kablex s.r.o., reg. vo vložke Sro 15587/S-Zbl, so sídlom: Kyjevské nám. 2, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 44 481 110, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť KALKO spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 14385/S-Zbl, so sídlom: F. S. Figuliho 10, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 996 523, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KK Consultants s.r.o, reg. vo vložke Sro 19612/S-Zbl, so sídlom: Ulica F. Palackého 1606/2, 984 01 Lučenec, IČO: 46 003 908, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KM BETA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 19556/S-Zbl, so sídlom: Dolná 861/18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 34 122 737, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť KCG Communications s.r.o., reg. vo vložke Sro 7754/S-Zbl, so sídlom: J. Haška 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 054 682, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KLC SERVIS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8568/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 068, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KKE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2512/S-Zbl, so sídlom: Vlkanovská 167, 976 31 Vlkanová, IČO: 31 623 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3681/S-Zbl, so sídlom: České Brezovo 89, 985 03 České Brezovo, IČO: 36 006 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KLC s.r.o., reg. vo vložke Sro 1196/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec, IČO: 31 585 540, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť K-KART spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 606/S-Zbl, so sídlom: Fiľakovská 41/4921, 984 01 Lučenec, IČO: 31 568 564, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Koliba RaJ s.r.o., reg. vo vložke Sro 22557/S-Zbl, so sídlom: Horná Lehota 786, 976 81 Horná Lehota, IČO: 46 758 348, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Kleveria s.r.o., reg. vo vložke Sro 23968/S-Zbl, so sídlom: Stoličková 870/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 092 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KORESS s.r.o., reg. vo vložke Sro 23853/S-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 1449, 962 12 Detva, IČO: 47 073 675, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť KOSEFOREST s.r.o., reg. vo vložke Sro 23420/S-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 3230, 962 12 Detva, IČO: 46 942 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KOVEKO s.r.o., reg. vo vložke Sro 7891/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 930, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KONSTECH s.r.o., reg. vo vložke Sro 6974/S-Zbl, so sídlom: Môťovská cesta 8411, 960 01 Zvolen, IČO: 36 047 074, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KOVY RS s.r.o., reg. vo vložke Sro 19759/S-Zbl, so sídlom: Dukelských hrdinov 960/6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 058 460, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KOVACO PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 18687/S-Zbl, so sídlom: Ostrá Lúka 357, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 45 643 148, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KRESANDA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17701/S-Zbl, so sídlom: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 402 302, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KTH s.r.o., reg. vo vložke Sro 18360/S-Zbl, so sídlom: Hlavná ul. 437, 981 01 Hnúšťa - Rimavská Sobota, IČO: 36 835 510, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KORO - SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 11674/S-Zbl, so sídlom: Boženy Nemcovej 538/11, 966 22 Lutila, IČO: 36 649 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KTS company s.r.o., reg. vo vložke Sro 13629/S-Zbl, so sídlom: Nové Kalište 46, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 835 455, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LEH, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10574/S-Zbl, so sídlom: Ulica Jókaiho 29, 984 01 Lučenec, IČO: 36 639 150, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Kyčera, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15100/S-Zbl, so sídlom: Močiar 629, 985 01 Kalinovo, IČO: 36 859 419, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Lakme, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16863/S-Zbl, so sídlom: Dolná 906/33, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 864 285, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KURTA spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1435/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 592 490, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LAMAX SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 21731/S-Zbl, so sídlom: Ostrý Grúň 27, 966 77 Ostrý Grúň, IČO: 46 571 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Labor Partner s.r.o., reg. vo vložke Sro 22265/S-Zbl, so sídlom: Masarykova 24, 984 01 Lučenec, IČO: 35 975 075, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LAR One s.r.o., reg. vo vložke Sro 27346/S-Zbl, so sídlom: Bystrický rad 17, 960 01 Zvolen, IČO: 47 930 900, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KUK s.r.o., reg. vo vložke Sro 27593/S-Zbl, so sídlom: Daxnerova 770, 980 61 Tisovec, IČO: 47 994 932, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LÁHIM s.r.o., reg. vo vložke Sro 27938/S-Zbl, so sídlom: Bellušova 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 111 368, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LAW+ s.r.o., reg. vo vložke Sro 25766/S-Zbl, so sídlom: Dolinky 15, 962 12 Detva, IČO: 47 251 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LEMBO s.r.o., reg. vo vložke Sro 26479/S-Zbl, so sídlom: Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 630 248, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LEVITAS s. r. o., reg. vo vložke Sro 27028/S-Zbl, so sídlom: Ortútska cesta 62, 974 05 Malachov, IČO: 47 849 215, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Lessan s. r. o., reg. vo vložke Sro 27035/S-Zbl, so sídlom: Ostrý Grúň 195, 966 77 Ostrý Grúň, IČO: 46 866 230, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LESY MESTA BREZNO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5126/S-Zbl, so sídlom: Nám. M.R. Štefánika 20/15, 977 01 Brezno, IČO: 36 027 537, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LG KRONO s.r.o., reg. vo vložke Sro 18575/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská 5038, 984 01 Lučenec, IČO: 45 624 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Lekáreň ALPINIA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10949/S-Zbl, so sídlom: Š. Moyzesa 75, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 621 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Lekáreň STELLA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10484/S-Zbl, so sídlom: Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 638 277, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10341/S-Zbl, so sídlom: nám. Republiky 13, 984 01 Lučenec, IČO: 36 636 975, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Lekáreň EUROPEA s.r.o., reg. vo vložke Sro 12245/S-Zbl, so sídlom: Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 693 723, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Lekáreň RIMAVA s.r.o., reg. vo vložke Sro 12685/S-Zbl, so sídlom: P. Dobšinského 4380, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 740 586, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Lonely Cat Games, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10263/S-Zbl, so sídlom: Bernoláková 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 636 304, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Lusty Software, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18118/S-Zbl, so sídlom: Tulská 70, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 45 528 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LUNIT s.r.o., reg. vo vložke Sro 18090/S-Zbl, so sídlom: Na Rákoši 9263, 960 01 Zvolen, IČO: 45 515 093, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť M I K R O H U K O , spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 380/S-Zbl, so sídlom: Kollárova 11, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 31 560 806, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť M ä s p o m a spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 43/S-Zbl, so sídlom: ul.T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen, IČO: 00 650 803, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LION CAR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7685/S-Zbl, so sídlom: Námestie Ľudovíta Štúra 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 053 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť M TRADE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6304/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 040 126, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LN Trade, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9816/S-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 632 155, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Litchi s.r.o., reg. vo vložke Sro 25775/S-Zbl, so sídlom: Jabloňová 8, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 547 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť M Real Group s.r.o., reg. vo vložke Sro 22677/S-Zbl, so sídlom: J. Kozačeka 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 773 606, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MAMYZU s.r.o., reg. vo vložke Sro 25955/S-Zbl, so sídlom: Poručíka Ušiaka 1734/11, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 582 499, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MaDoSa s.r.o., reg. vo vložke Sro 24907/S-Zbl, so sídlom: Haličská cesta 942/5, 984 01 Lučenec, IČO: 47 405 210, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť M.M.M. s.r.o., reg. vo vložke Sro 25976/S-Zbl, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 5925/20, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 596 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MABA-TRADE s.r.o., reg. vo vložke Sro 9238/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 626 376, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MALES, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8986/S-Zbl, so sídlom: SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 624 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MADAKRA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9197/S-Zbl, so sídlom: ČSA 143, 962 33 Budča, IČO: 36 625 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MALIUS, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2073/S-Zbl, so sídlom: Nad Plážou 4419/27, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 610 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MAJK s.r.o., reg. vo vložke Sro 3887/S-Zbl, so sídlom: Heľpa 1108, 976 68 Heľpa, IČO: 36 011 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť M.C.R. LOGISTIK s.r.o., reg. vo vložke Sro 19527/S-Zbl, so sídlom: A. H. Škultétyho 2620, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 011 722, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MAISHA s.r.o., reg. vo vložke Sro 13380/S-Zbl, so sídlom: Sečianky 139, 991 10 Sečianky, IČO: 36 808 172, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MAX - V s.r.o., reg. vo vložke Sro 13116/S-Zbl, so sídlom: Mosadzná 14137/17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 782 319, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Materia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10391/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 637 424, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MAXFIRE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15799/S-Zbl, so sídlom: Dolná Lehota 94, 976 98 Dolná Lehota, IČO: 44 539 274, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MAXNET, s.r.o., reg. vo vložke Sro 4577/S-Zbl, so sídlom: časť Lukavica 19, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 021 687, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Mäspomix, s.r.o., reg. vo vložke Sro 4731/S-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen, IČO: 36 023 299, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MAXREAL s.r.o., reg. vo vložke Sro 8990/S-Zbl, so sídlom: Študentská 14, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 110, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MAXIMUS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7749/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 117, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 054 623, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MB Auto s.r.o., reg. vo vložke Sro 27606/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 994 983, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MasoLAPIN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27904/S-Zbl, so sídlom: Stoličková 870/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 380 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Mária Luptáková - ASTRA s.r.o., reg. vo vložke Sro 24275/S-Zbl, so sídlom: Skliarovo 286, 962 12 Detva, IČO: 47 166 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Medosan s.r.o., reg. vo vložke Sro 24610/S-Zbl, so sídlom: Boženy Němcovej 1240/7, 050 01 Revúca, IČO: 47 314 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MEDAFEM, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 23537/S-Zbl, so sídlom: Ul. Mieru 246, 980 02 Jesenské, IČO: 46 967 907, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MERCURY TRADING COMPANY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21755/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 34 134 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MELIOR ZH s.r.o., reg. vo vložke Sro 22086/S-Zbl, so sídlom: Svätokrížske námestie 37, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46 634 100, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MD servis s.r.o., reg. vo vložke Sro 26763/S-Zbl, so sídlom: Dolná Trnávka 94, 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 47 629 002, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MERIT Group s. r. o., reg. vo vložke Sro 25420/S-Zbl, so sídlom: ul. Janka Kráľa 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 978 409, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MERCURY, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 4985/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 026 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MERIDIAN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5270/S-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 955, 960 01 Zvolen, IČO: 36 028 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MEDRIOS s.r.o., reg. vo vložke Sro 13415/S-Zbl, so sídlom: Ulica Úzka 45/6, 984 01 Lučenec - Malá Ves, IČO: 36 811 319, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MEDENT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13852/S-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 16, 960 01 Zvolen, IČO: 36 852 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť METALNET, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10295/S-Zbl, so sídlom: Mostárenská 9, 977 01 Brezno, IČO: 36 636 568, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MF Centrum s.r.o., reg. vo vložke Sro 15500/S-Zbl, so sídlom: SNP 1557, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 427 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MEŠ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19330/S-Zbl, so sídlom: Andreja Kmeťa 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 45 966 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Miestne prevádzkárne s.r.o., reg. vo vložke Sro 5101/S-Zbl, so sídlom: Beňuš 355, 976 64 Beňuš, IČO: 36 027 286, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Mestské lesy Kremnica, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1690/S-Zbl, so sídlom: Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO: 31 600 182, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Mestský bytový podnik, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7725/S-Zbl, so sídlom: Svätotrojičné nám. 20, 963 01 Krupina, IČO: 36 054 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Mestský bytový podnik Hnúšťa, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6198/S-Zbl, so sídlom: Hlavná ulica 378, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36 039 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Mia móda s.r.o., reg. vo vložke Sro 25542/S-Zbl, so sídlom: Ulica barákova 1374/14, 984 01 Lučenec, IČO: 47 515 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MIDINET IT s.r.o., reg. vo vložke Sro 25117/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 750/14, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47 430 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MF Centrum 1, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20679/S-Zbl, so sídlom: SNP 1557/24, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 46 311 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Milan a syn s. r. o., reg. vo vložke Sro 21504/S-Zbl, so sídlom: Hrnčiarske Zalužany 60, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, IČO: 46 514 023, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MISTEKO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21592/S-Zbl, so sídlom: Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár, IČO: 46 490 027, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MITEMI, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21728/S-Zbl, so sídlom: Kúpeľná 1004/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 560 122, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MK - DRIEN s.r.o., reg. vo vložke Sro 23708/S-Zbl, so sídlom: Drienčany 80, 980 23 Drienčany, IČO: 46 962 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MIVA Office, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23780/S-Zbl, so sídlom: Sitnianska 23, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 036 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Milan KURUC, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23993/S-Zbl, so sídlom: Kremnické Bane 117, 967 01 Kremnické Bane, IČO: 47 106 603, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MIRA TIZIANI s.r.o., reg. vo vložke Sro 7150/S-Zbl, so sídlom: Tajov 219, 976 34 Tajov, IČO: 36 048 739, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MINET s.r.o., reg. vo vložke Sro 15212/S-Zbl, so sídlom: L. Svobodu 552/46, 976 32 Badín, IČO: 44 325 894, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MIONEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10423/S-Zbl, so sídlom: Kpt. Jaroša 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 637 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MIKI SYSTÉMY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13001/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 771 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Motor-Car Zvolen s.r.o., reg. vo vložke Sro 12966/S-Zbl, so sídlom: Stráž 21, 960 01 Zvolen, IČO: 36 768 162, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MOBEBA s.r.o., reg. vo vložke Sro 12751/S-Zbl, so sídlom: Rudlovska 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Mliekáreň Kopanice Selce, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11186/S-Zbl, so sídlom: Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO: 36 644 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MOPIS - Sauer s.r.o., reg. vo vložke Sro 18964/S-Zbl, so sídlom: Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa, IČO: 45 580 162, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MODELÁREŇ s.r.o., reg. vo vložke Sro 6627/S-Zbl, so sídlom: Hronská 707, 976 45 Hronec, IČO: 36 043 508, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MoBa - system s.r.o., reg. vo vložke Sro 8519/S-Zbl, so sídlom: Kostolná 223, 962 12 Detva, IČO: 36 619 582, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Mokov, s.r.o., reg. vo vložke Sro 383/S-Zbl, so sídlom: Školská 17/872, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 560 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MONYO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3419/S-Zbl, so sídlom: Rúbanisko II. 429/67, 984 03 Lučenec, IČO: 31 647 448, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MOLEDER spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 24665/S-Zbl, so sídlom: Kubínyiho námestie 10, 984 01 Lučenec, IČO: 47 356 448, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ML-ELCOM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25504/S-Zbl, so sídlom: Stará Kremnička 219, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 47 418 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MSDom, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25586/S-Zbl, so sídlom: Gen. L. Svobodu 1495/10, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 529 083, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MUDr. Šuška Jozef, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18103/S-Zbl, so sídlom: Š. Moysesa 440/52, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45 532 630, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Motte s.r.o., reg. vo vložke Sro 18502/S-Zbl, so sídlom: Trebuľa 1741/18, 962 31 Sliač, IČO: 45 419 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MPP Sobôtka spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 17297/S-Zbl, so sídlom: Stará Sobôtka 118, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 284 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MUDr. ĎURIANČIK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15303/S-Zbl, so sídlom: SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 44 347 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MUDr. Denisa NAGYOVÁ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16317/S-Zbl, so sídlom: J. Kozáčeka 2115/12, 960 01 Zvolen, IČO: 44 683 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MUDr. Jana Mesíková, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11326/S-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 830/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 646 113, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10274/S-Zbl, so sídlom: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO: 36 636 398, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MS ENGINEERING, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11951/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 934 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MUDr. Macejková Eva - Bella s.r.o., reg. vo vložke Sro 13847/S-Zbl, so sídlom: Gorkého 47, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 852 503, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť NATTYS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16197/S-Zbl, so sídlom: Ladomerská Vieska 52, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 44 667 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť NEMETECH Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15772/S-Zbl, so sídlom: Cinobaňa 34, 985 22 Cinobaňa, IČO: 44 533 845, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť NEGATRON s. r. o., reg. vo vložke Sro 16805/S-Zbl, so sídlom: Družstevná 833/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44 876 084, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť NB OKO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17093/S-Zbl, so sídlom: Školská 46/22, 968 01 Nová Baňa, IČO: 44 975 007, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť NAGY ELEKTRO s.r.o., reg. vo vložke Sro 17645/S-Zbl, so sídlom: Cesta slobody 1383, 991 28 Vinica, IČO: 45 376 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť NATURCASINGS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3327/S-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 955, 960 01 Zvolen, IČO: 31 645 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MYKOMONT s.r.o., reg. vo vložke Sro 25220/S-Zbl, so sídlom: Májová 885/24, 968 01 Nová Baňa, IČO: 47 464 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MV STEEL-ING, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28433/S-Zbl, so sídlom: Ružová 1359/41, 960 01 Zvolen, IČO: 48 266 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MV - COMP Marek Varday s.r.o., reg. vo vložke Sro 23822/S-Zbl, so sídlom: B. Tablica 68, 962 71 Dudince, IČO: 47 044 489, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť N - ELEKTRO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 23454/S-Zbl, so sídlom: Pondelok 135, 980 13 Hrnčiarska Ves, IČO: 46 954 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Neuman Aluminium PWG s.r.o., reg. vo vložke Sro 28106/S-Zbl, so sídlom: Bystrická 657, 966 81 Žarnovica, IČO: 48 162 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Nova Projekt s.r.o., reg. vo vložke Sro 4098/S-Zbl, so sídlom: Horná 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 017 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť NOVIS spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 989/S-Zbl, so sídlom: Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, IČO: 31 579 418, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť NICHOLTRACKT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1131/S-Zbl, so sídlom: Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec, IČO: 31 583 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť NOVITECH Banská Bystrica, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1216/S-Zbl, so sídlom: Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 585 914, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť NOVOGAME s. r. o., reg. vo vložke Sro 8728/S-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 29, 990 01 Malý Krtíš, IČO: 36 621 544, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť novoTHERM KG, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9813/S-Zbl, so sídlom: Letisko 251, 984 01 Boľkovce, IČO: 36 632 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť NOVOVES, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18101/S-Zbl, so sídlom: Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45 501 394, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť NEUROMED LC s.r.o., reg. vo vložke Sro 13363/S-Zbl, so sídlom: Boženy Nemcovej 549/7, 984 01 Lučenec, IČO: 36 806 536, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Obec Šumiac, Kameňolom Červená Skala spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 12890/S-Zbl, so sídlom: Červená Skala 740, 976 71 Šumiac, IČO: 36 760 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť OGAMA s.r.o., reg. vo vložke Sro 12327/S-Zbl, so sídlom: Kyjevské námestie 9, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 702 544, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť OLMED s. r. o., reg. vo vložke Sro 11491/S-Zbl, so sídlom: Ivana Krasku 1120/7, 050 01 Revúca, IČO: 36 647 683, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť OK Fors, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15448/S-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 408 757, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7469/S-Zbl, so sídlom: Obrancov mieru 66, 986 01 Fiľakovo, IČO: 36 051 772, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Obecná píla Ľubietová, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1894/S-Zbl, so sídlom: Zábava 442/44, 976 55 Ľubietová, IČO: 31 605 397, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Omega Optix, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5504/S-Zbl, so sídlom: Komenského 12B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 031 496, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť OC Martin s.r.o., reg. vo vložke Sro 27963/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, IČO: 48 115 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť OBERIG s.r.o., reg. vo vložke Sro 28174/S-Zbl, so sídlom: Zelená ulica 2D/X5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 48 170 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Obecné služby Beňuš s.r.o., reg. vo vložke Sro 21827/S-Zbl, so sídlom: Beňuš 355, 976 64 Beňuš, IČO: 46 601 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Obi SOFT s.r.o., reg. vo vložke Sro 21393/S-Zbl, so sídlom: Kremnická 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 474 919, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ON & ON s. r. o., reg. vo vložke Sro 23775/S-Zbl, so sídlom: Púpavová 2729/10, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 43 964 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť OrToReH-pro, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23524/S-Zbl, so sídlom: Cintorínska 20, 968 01 Nová Baňa, IČO: 46 966 137, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť OptiTerm, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25090/S-Zbl, so sídlom: Kordíky 157, 976 34 Tajov, IČO: 47 455 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ORTO-DENT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6400/S-Zbl, so sídlom: Hronská 36, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 041 092, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ORER spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 16979/S-Zbl, so sídlom: Ulica T.G.Masaryka 350/16, 984 01 Lučenec, IČO: 44 913 303, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť originalitavk, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17436/S-Zbl, so sídlom: Banícka 696/43, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45 324 956, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Orthodontia BB, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19118/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 900 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ORL HP s.r.o., reg. vo vložke Sro 11527/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná - poliklinika 1, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 647 993, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Optimed, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10323/S-Zbl, so sídlom: Čelno 418/54, 976 98 Podbrezová-Lopej, IČO: 36 636 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ORTHOMED s.r.o., reg. vo vložke Sro 11802/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 650 510, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť P.R.V. s.r.o., reg. vo vložke Sro 10418/S-Zbl, so sídlom: Skladištná 4676, 984 01 Lučenec, IČO: 36 637 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PaSS spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 7009/S-Zbl, so sídlom: Hronská Breznica 80, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 36 047 449, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PALAS - BB, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 3032/S-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 637 957, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PD - MEFA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1884/S-Zbl, so sídlom: Pijavice , 963 01 Krupina, IČO: 31 605 109, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Palivo BS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25660/S-Zbl, so sídlom: Štiavnické Bane 194, 969 81 Štiavnické Bane, IČO: 47 534 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť OSTRÁ, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 25723/S-Zbl, so sídlom: 9. mája 799, 980 55 Klenovec, IČO: 47 497 769, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PARSE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26395/S-Zbl, so sídlom: Vajanského 2943/32, 984 01 Lučenec, IČO: 47 610 085, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť P+R, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27875/S-Zbl, so sídlom: J. Bottu 1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 48 091 600, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PANET.IT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27948/S-Zbl, so sídlom: Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca, IČO: 48 108 570, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Pebat s.r.o., reg. vo vložke Sro 23939/S-Zbl, so sídlom: Dr. Clementisa 1220/9, 977 01 Brezno, IČO: 47 084 596, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PG service, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21287/S-Zbl, so sídlom: Ostredky II 365/18, 985 56 Tomášovce, IČO: 46 466 622, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PM Engineering s.r.o., reg. vo vložke Sro 26314/S-Zbl, so sídlom: Komenského 14/C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 549 050, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PK Dizajn s.r.o., reg. vo vložke Sro 25205/S-Zbl, so sídlom: Družstevná 723/6, 976 32 Badín, IČO: 47 460 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PELLETTERIA JOLLY s.r.o., reg. vo vložke Sro 3558/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 21, 976 96 Medzibrod, IČO: 36 003 093, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PHARMADIT s.r.o., reg. vo vložke Sro 6481/S-Zbl, so sídlom: Hontianske Tesáre 53, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 36 042 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PE-TRANS s.r.o., reg. vo vložke Sro 9076/S-Zbl, so sídlom: ČSA 7, 977 01 Brezno, IČO: 36 624 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PEBEN s.r.o., reg. vo vložke Sro 11817/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 650 650, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PODNIK SLUŽIEB OBCE ŠUMIAC s.r.o., reg. vo vložke Sro 12794/S-Zbl, so sídlom: Jegorovova 414, 976 71 Šumiac, IČO: 36 750 352, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PEGOMED s.r.o., reg. vo vložke Sro 14619/S-Zbl, so sídlom: Budovateľov 2858/6, 984 03 Lučenec, IČO: 44 027 532, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PFC, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14459/S-Zbl, so sídlom: Lieskovská cesta 21, 962 21 Lieskovec, IČO: 44 031 939, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť POLYTECH - 3E, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15993/S-Zbl, so sídlom: P. Rádayho 5387/8C, 984 01 Lučenec, IČO: 44 576 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Praetoria s.r.o., reg. vo vložke Sro 18245/S-Zbl, so sídlom: Hronská 6271/237, 974 06 Banská Bystrica, IČO: 45 505 578, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PRAKTIKLEK s.r.o., reg. vo vložke Sro 13640/S-Zbl, so sídlom: Jozefa Škultétyho 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 836 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť POLIINVEST s.r.o., reg. vo vložke Sro 11521/S-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 834/27, 963 01 Krupina, IČO: 36 647 942, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť POĽAN s.r.o., reg. vo vložke Sro 11529/S-Zbl, so sídlom: Bernolákova 14, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 648 019, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť POLYGRAF PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 7743/S-Zbl, so sídlom: Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 054 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PORTRÉT s.r.o., reg. vo vložke Sro 8149/S-Zbl, so sídlom: Rožňavská 50, 982 01 Tornaľa, IČO: 36 058 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PPS VEHICLES, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5603/S-Zbl, so sídlom: Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 36 032 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť POVEP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2833/S-Zbl, so sídlom: Kolkáreň 37/49, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 632 416, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PPA Power s.r.o., reg. vo vložke Sro 2302/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 47, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 618 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ProCeS s.r.o., reg. vo vložke Sro 684/S-Zbl, so sídlom: Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 570 879, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť pro ZOOM,s.r.o., reg. vo vložke Sro 6274/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 845, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PRESPOL Brezno, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6954/S-Zbl, so sídlom: Cesta Osloboditeľov 29, 977 01 Brezno, IČO: 36 046 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PROFFIS s.r.o., reg. vo vložke Sro 7093/S-Zbl, so sídlom: Mlynská 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 048 186, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11514/S-Zbl, so sídlom: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen, IČO: 36 647 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Pro East s.r.o., reg. vo vložke Sro 10832/S-Zbl, so sídlom: Jilemnického 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36 641 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť proALU s.r.o., reg. vo vložke Sro 18071/S-Zbl, so sídlom: Na Rákoši 9263, 960 01 Zvolen, IČO: 45 515 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PRODOZ s.r.o., reg. vo vložke Sro 15460/S-Zbl, so sídlom: Okružná 68, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44 422 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Profi-GLASS s.r.o., reg. vo vložke Sro 27977/S-Zbl, so sídlom: Moskovská 2328/1, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 48 096 199, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PROFEKTUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 22550/S-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 34, 984 01 Lučenec, IČO: 46 745 904, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Quick´n´Smart Solutions s.r.o., reg. vo vložke Sro 22495/S-Zbl, so sídlom: Nad Plážou 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 749 900, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PROFISTAV BB s.r.o., reg. vo vložke Sro 15208/S-Zbl, so sídlom: Starohorská 6159/25, 971 11 Banská Bystrica, IČO: 44 332 220, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PYROSPOL SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 18715/S-Zbl, so sídlom: Francisciho 407/6, 050 01 Revúca, IČO: 45 671 800, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť R.H.SYSTÉM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6909/S-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 185 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PRP PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 7586/S-Zbl, so sídlom: Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce, IČO: 36 052 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PUR - STAV KB, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2234/S-Zbl, so sídlom: Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec, IČO: 31 616 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PRP logistics s.r.o., reg. vo vložke Sro 8878/S-Zbl, so sídlom: Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce, IČO: 36 622 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť R - TRANSPORT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 669/S-Zbl, so sídlom: Mlynská 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 570 399, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PROGRES - HL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2840/S-Zbl, so sídlom: Mičinská cesta 45, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 632 718, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť QUERCUS - Krupina, s.r.o., reg. vo vložke Sro 4281/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 2, 963 01 Krupina, IČO: 36 018 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RAMEZ - J, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5169/S-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 1890/42, 960 01 Zvolen, IČO: 36 027 979, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2016 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2016 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť RASTER PLUS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2323/S-Zbl, so sídlom: Neresnícka 8940/3A, 960 01 Zvolen, IČO: 31 618 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Rádio LUMEN, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1770/S-Zbl, so sídlom: Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 602 100, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RAI - INTERNACIONAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9675/S-Zbl, so sídlom: Nám. Slobody 2, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 629 855, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť RA.AJ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18612/S-Zbl, so sídlom: Vrbovka 126, 991 06 Vrbovka, IČO: 45 640 947, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť RADANA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19230/S-Zbl, so sídlom: Nám. Slobody 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 927 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť RADAN s. r. o., reg. vo vložke Sro 10873/S-Zbl, so sídlom: Jána Kanku 214/7, 979 01 Čerenčany, IČO: 36 641 936, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť R+K Apart s.r.o., reg. vo vložke Sro 13707/S-Zbl, so sídlom: Kľakovská 877/4, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 842 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Ratel s.r.o., reg. vo vložke Sro 21200/S-Zbl, so sídlom: Rimavské Zalužany 126, 980 53 Rimavské Zalužany, IČO: 46 455 213, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RASCON s.r.o., reg. vo vložke Sro 21131/S-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 274/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46 438 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RBLD s.r.o., reg. vo vložke Sro 24970/S-Zbl, so sídlom: Štiavnička 572/70, 976 81 Podbrezová, IČO: 47 429 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Rbit s.r.o., reg. vo vložke Sro 26333/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 545/19, 976 46 Valaská, IČO: 47 558 407, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REDUX, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26690/S-Zbl, so sídlom: Sídlisko Rimava 1065/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 542 250, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REFAN, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 12972/S-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 768 359, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REKLAMA zv s.r.o., reg. vo vložke Sro 10749/S-Zbl, so sídlom: Kozačeka 6, 960 01 Zvolen, IČO: 36 640 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť REA-MK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11449/S-Zbl, so sídlom: P. Jilemnického 988/1A, 962 12 Detva, IČO: 36 647 292, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť REALZV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11760/S-Zbl, so sídlom: Neresnícka 8940/3A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 650 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť REHASAN, spol.s r.o., reg. vo vložke Sro 8014/S-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 057 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REALBYT Veľký Krtíš s.r.o., reg. vo vložke Sro 6735/S-Zbl, so sídlom: SNP 711/21, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 044 628, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REALTRANS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2974/S-Zbl, so sídlom: Slnečná 13, 963 01 Krupina, IČO: 31 636 462, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť REMA TIP TOP INCO - SK, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2423/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 255, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 31 621 643, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RETECH, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5064/S-Zbl, so sídlom: Štúrova 24, 960 01 Zvolen, IČO: 36 026 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť REMESLO STAVMAT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 511/S-Zbl, so sídlom: Tehelná 42, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 31 566 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8711/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 621 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť REN - MED spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 9850/S-Zbl, so sídlom: Železničná 23, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 632 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REKOVER s.r.o., reg. vo vložke Sro 19571/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 016 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REMOX s.r.o., reg. vo vložke Sro 28446/S-Zbl, so sídlom: Malachovská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 48 248 258, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REKLAMAG s. r. o., reg. vo vložke Sro 28363/S-Zbl, so sídlom: Záhradná 22, 962 12 Detva, IČO: 48 245 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REOP s.r.o., reg. vo vložke Sro 21289/S-Zbl, so sídlom: Lipová 6459/6, 974 01 Banská Bystrica - Podlavice, IČO: 46 469 923, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Rent BB s.r.o., reg. vo vložke Sro 23031/S-Zbl, so sídlom: Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 864 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť RMR SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 23301/S-Zbl, so sídlom: Škultétyho 42, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 924 477, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť REZILIENCIA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27441/S-Zbl, so sídlom: Školská 428, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 47 951 249, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ROBECO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26625/S-Zbl, so sídlom: Majerská cesta 39, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 697 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť RIVELSPORT s. r. o., reg. vo vložke Sro 17871/S-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 426 317, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RM DEVELOP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14309/S-Zbl, so sídlom: Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 968 287, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť REWID s.r.o., reg. vo vložke Sro 16021/S-Zbl, so sídlom: Starohorská cesta 1673/13, 963 01 Krupina, IČO: 44 623 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť RIKARDO s.r.o., reg. vo vložke Sro 11430/S-Zbl, so sídlom: Družstevná 3910/2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 647 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ROBSTROJ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9860/S-Zbl, so sídlom: Očovská cesta 42, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 36 632 562, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť RK Centrum UNIVERSA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 940/S-Zbl, so sídlom: Gerlachovská 4, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 577 768, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ROBSTAV - MBHS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 4576/S-Zbl, so sídlom: Za Hronským mostom 1, 961 32 Zvolen, IČO: 36 021 679, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SABA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3493/S-Zbl, so sídlom: Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 001 295, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť S.K.I. apartman s.r.o., reg. vo vložke Sro 9794/S-Zbl, so sídlom: Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 631 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť RONY - TEX s.r.o., reg. vo vložke Sro 11549/S-Zbl, so sídlom: Nám. A.H.Škultétyho 734/6, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 648 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RUDIX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12045/S-Zbl, so sídlom: Pod Rybou 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 672 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RUBÍN - Ondrej Malček, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26363/S-Zbl, so sídlom: Podrečany 213, 985 55 Podrečany, IČO: 47 647 540, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť R-PACK s.r.o., reg. vo vložke Sro 26955/S-Zbl, so sídlom: Dlhá Lúka 1196/78, 968 01 Nová Baňa, IČO: 47 768 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RUDOLF NESHODA - ERNEST s.r.o., reg. vo vložke Sro 28274/S-Zbl, so sídlom: Jána Bottu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 211 303, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Russlav s.r.o., reg. vo vložke Sro 23201/S-Zbl, so sídlom: Kollárova 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 905 448, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť S.A.J.Company, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24283/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 7, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 186 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Rogavim s.r.o., reg. vo vložke Sro 22368/S-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 452/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46 697 853, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SAP Partners, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21127/S-Zbl, so sídlom: A. H. Krčméryho 292/12, 976 31 Hronsek, IČO: 46 403 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SANITSTOM s.r.o., reg. vo vložke Sro 22585/S-Zbl, so sídlom: Spojová 25, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 46 753 974, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SCR interactive s.r.o., reg. vo vložke Sro 12127/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 682 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Salus - EC, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12766/S-Zbl, so sídlom: Študentská 17, 960 01 Zvolen, IČO: 36 747 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SDM trans s.r.o., reg. vo vložke Sro 19266/S-Zbl, so sídlom: Točnica 145, 985 22 Točnica, IČO: 45 930 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SCR s.r.o., reg. vo vložke Sro 19104/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 891 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SADEX-SM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9193/S-Zbl, so sídlom: 9. mája 44, 977 01 Brezno, IČO: 36 625 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SD TRADE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9077/S-Zbl, so sídlom: J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 888, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SC ZAMKON, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3694/S-Zbl, so sídlom: Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 006 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SADEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2239/S-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 616 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SIMAGON, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1755/S-Zbl, so sídlom: Jánošíková 10b, 986 01 Fiľakovo, IČO: 31 601 774, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SEKOPOL s.r.o., reg. vo vložke Sro 4180/S-Zbl, so sídlom: Lukovištia 148, 980 26 Lukovištia, IČO: 36 018 058, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SENÁT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5967/S-Zbl, so sídlom: Mlynská 4, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 036 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SERIGRAFIKA s.r.o., reg. vo vložke Sro 14320/S-Zbl, so sídlom: M. Hattalu 420/7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 963 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SEA OF LIFE s.r.o., reg. vo vložke Sro 12625/S-Zbl, so sídlom: Horná 49, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 735 027, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Silitan s.r.o., reg. vo vložke Sro 12082/S-Zbl, so sídlom: Na Gremenici 7, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 676 608, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SERENA STAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 20254/S-Zbl, so sídlom: Rákoš 8961/26, 960 01 Zvolen, IČO: 46 190 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Servis na mobil s.r.o., reg. vo vložke Sro 27340/S-Zbl, so sídlom: Ružová 1359/47, 960 01 Zvolen, IČO: 47 940 069, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Schikulka & Macatch s.r.o., reg. vo vložke Sro 26848/S-Zbl, so sídlom: Príbelce 9, 991 25 Príbelce, IČO: 47 783 508, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Seedragon s.r.o., reg. vo vložke Sro 25628/S-Zbl, so sídlom: Červená Hora 1642, 963 01 Krupina, IČO: 47 515 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SIMMI, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23073/S-Zbl, so sídlom: Beskydská 3975/4, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 852 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Simfia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23029/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 852 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SIME 12 s.r.o., reg. vo vložke Sro 24534/S-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 1397/27, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 203 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SIMARK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13462/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 816 299, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SlaSTAV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14068/S-Zbl, so sídlom: Železničný rad 24, 968 01 Nová Baňa, IČO: 43 829 783, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SKALEX N B, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10154/S-Zbl, so sídlom: Tekovská Breznica 745, 966 52 Tekovská Breznica, IČO: 36 635 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Slovakia lift, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5828/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 035 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SK - PROFI BIKE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5621/S-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 3437/4, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 032 859, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SKI - relax s.r.o., reg. vo vložke Sro 9234/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 626 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SJADA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1570/S-Zbl, so sídlom: Závodie 18, 976 52 Čierny Balog, IČO: 31 596 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Slovenská banská, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1061/S-Zbl, so sídlom: Hodruša - Hámre 388, 966 61 Hodruša - Hámre, IČO: 31 581 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SLOVBAU, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 3233/S-Zbl, so sídlom: Murgašova 6/14087, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 642 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SLOVTECO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9507/S-Zbl, so sídlom: Kiepka 91, 977 01 Brezno, IČO: 36 628 387, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SlovDrill s.r.o., reg. vo vložke Sro 8351/S-Zbl, so sídlom: ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 618 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SLOVINTER F, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6980/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 23, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 047 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SMARTH, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10184/S-Zbl, so sídlom: Parková 21, 986 01 Fiľakovo, IČO: 36 635 553, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SLOVPRODUCT s.r.o., reg. vo vložke Sro 24434/S-Zbl, so sídlom: Širkovce 287, 980 02 Širkovce, IČO: 47 197 323, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Smart SAFETY s.r.o., reg. vo vložke Sro 21212/S-Zbl, so sídlom: Letná 673/1, 962 31 Sliač - Rybáre, IČO: 46 453 415, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SLOWISS ENTERPRISES, s.r.o, reg. vo vložke Sro 27265/S-Zbl, so sídlom: Ulica P. Radayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 47 588 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SLOVAKIA LIFTS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27681/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44 194 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SP - CHEM s.r.o., reg. vo vložke Sro 27482/S-Zbl, so sídlom: Boľkovce 292, 984 01 Boľkovce, IČO: 47 974 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SOS TRUCK s.r.o., reg. vo vložke Sro 26199/S-Zbl, so sídlom: Nová 1443, 966 81 Žarnovica, IČO: 47 613 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SOLARIS ZH, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22247/S-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 716/8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46 695 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SOTEC s.r.o., reg. vo vložke Sro 24000/S-Zbl, so sídlom: Medený Hámor 6541/15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 101 555, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SOBEAT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13693/S-Zbl, so sídlom: Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, IČO: 35 869 518, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Space Consulting, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14643/S-Zbl, so sídlom: Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 44 108 494, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SOHARS s.r.o., reg. vo vložke Sro 7615/S-Zbl, so sídlom: Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 053 198, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SMMP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9887/S-Zbl, so sídlom: Ul. Štefana Moysesa 37/21, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 632 830, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Speed & Quality Prototypes, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3379/S-Zbl, so sídlom: Vlkanovská cesta 60, 974 07 Vlkanová, IČO: 31 646 468, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SORAV, spoločnosť s ručením obmedzeným, reg. vo vložke Sro 5117/S-Zbl, so sídlom: Na Troskách 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 027 448, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť STAFIT TRADE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3625/S-Zbl, so sídlom: Azalková 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 004 782, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SQP International, s.r.o., reg. vo vložke Sro 6870/S-Zbl, so sídlom: Vlkanovská 167, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 046 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť STARES Plus, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 5652/S-Zbl, so sídlom: Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 36 033 189, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SPODNIAK s.r.o., reg. vo vložke Sro 14003/S-Zbl, so sídlom: Turíčky 81, 985 22 Cinobaňa, IČO: 43 877 460, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SPOS-SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 12090/S-Zbl, so sídlom: Mlynská 259, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 36 677 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť StAvBOs s.r.o., reg. vo vložke Sro 23597/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 37/93, 962 12 Detva, IČO: 46 982 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Správcovská spoločnosť POĽANA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21231/S-Zbl, so sídlom: Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, IČO: 46 401 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Stavebný obchod s.r.o., reg. vo vložke Sro 20595/S-Zbl, so sídlom: Sandrická 1059/29, 966 81 Žarnovica, IČO: 46 291 962, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť STAVREMINEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25857/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 54/9, 966 21 Lovča, IČO: 47 508 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Stage Partner, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25017/S-Zbl, so sídlom: Potočná ulica 681/34, 976 11 Selce, IČO: 46 274 707, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SunnyDaze s.r.o., reg. vo vložke Sro 27490/S-Zbl, so sídlom: SNP 17/37, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 957 344, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť STORE Europe s.r.o., reg. vo vložke Sro 29111/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 336 225, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť STROJSERVIS PIESOK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24263/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 10/9, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 47 165 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o., reg. vo vložke Sro 24293/S-Zbl, so sídlom: Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen, IČO: 47 148 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Stephanie s.r.o., reg. vo vložke Sro 12064/S-Zbl, so sídlom: Lovčica 28, 966 23 Lovčica - Trubín, IČO: 36 673 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť STEZ s.r.o., reg. vo vložke Sro 15864/S-Zbl, so sídlom: Chalupkova 999/10, 962 12 Detva, IČO: 44 544 952, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Supermarket, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19210/S-Zbl, so sídlom: Školská 46/26, 968 01 Nová Baňa, IČO: 45 918 694, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť STECH s.r.o., reg. vo vložke Sro 9627/S-Zbl, so sídlom: Internátna 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 629 456, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SVETRO spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1183/S-Zbl, so sídlom: Antolská 16, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 585 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SUNIK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1849/S-Zbl, so sídlom: Chalúpkova 102, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 604 196, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TATRAPLAN s.r.o., reg. vo vložke Sro 1708/S-Zbl, so sídlom: Areál VARIA, Cementárenská cesta 16, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 31 600 603, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť T.KREDIT, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 3638/S-Zbl, so sídlom: Strojárska 360, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 36 005 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ŠP-EKOMONT s.r.o., reg. vo vložke Sro 14579/S-Zbl, so sídlom: Hriadky 320, 976 33 Poniky, IČO: 44 063 148, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť T & T English, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12187/S-Zbl, so sídlom: K. Šmidkeho 1445/14, 960 01 Zvolen, IČO: 36 688 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Šramo, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13218/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36 791 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TAMAMED spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 11523/S-Zbl, so sídlom: Kraskova 984/26, 976 66 Polomka, IČO: 36 647 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Tango Sport s.r.o., reg. vo vložke Sro 24020/S-Zbl, so sídlom: Bukovina 143, 968 01 Nová Baňa, IČO: 47 107 723, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Školiace stredisko DDD, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22142/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 4499/26, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 633 553, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Tabletka s.r.o., reg. vo vložke Sro 27623/S-Zbl, so sídlom: Horné Hámre 21, 966 71 Horné Hámre, IČO: 47 256 737, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Syngas, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27826/S-Zbl, so sídlom: J.A.Komenského 3470/1A, 984 01 Lučenec, IČO: 46 522 824, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Toma - tex s.r.o., reg. vo vložke Sro 27845/S-Zbl, so sídlom: Radzovce 316, 985 58 Radzovce, IČO: 48 020 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TIWA s.r.o., reg. vo vložke Sro 11505/S-Zbl, so sídlom: Nám. Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 647 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TKB, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12945/S-Zbl, so sídlom: Povstalecká 14, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 36 765 716, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TERMAL DS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15056/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 35 973 625, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TOP EURO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15568/S-Zbl, so sídlom: Neresnícka 8940/3A, 960 01 Zvolen, IČO: 44 464 835, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TENIS CENTRUM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5347/S-Zbl, so sídlom: Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36 029 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TERMOBYT s.r.o., reg. vo vložke Sro 4293/S-Zbl, so sídlom: Muránska 382, 050 01 Revúca, IČO: 36 018 619, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TeleDat komunikačné systémy s.r.o., reg. vo vložke Sro 1554/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 596 134, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o, reg. vo vložke Sro 2034/S-Zbl, so sídlom: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, IČO: 31 609 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TEGA-M, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8910/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 1465, 962 05 Hriňová, IČO: 36 623 270, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TOPSPIN s.r.o., reg. vo vložke Sro 6878/S-Zbl, so sídlom: Ľ. Štúra 56, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 046 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TOPPER, s.r.o., reg. vo vložke Sro 4946/S-Zbl, so sídlom: Poľná 9, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 025 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TOPICO s.r.o., reg. vo vložke Sro 15372/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44 392 010, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TREPOL-HAUSE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16719/S-Zbl, so sídlom: Štefánikovo námestie 21/16, 967 01 Kremnica, IČO: 44 782 888, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TOP-SAN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13529/S-Zbl, so sídlom: Banícka 86, 974 05 Malachov, IČO: 36 824 453, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TOP Living s.r.o., reg. vo vložke Sro 11244/S-Zbl, so sídlom: Nad Plážou 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 645 338, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10002/S-Zbl, so sídlom: Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36 633 909, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TO-PA Mihalčík s.r.o., reg. vo vložke Sro 23864/S-Zbl, so sídlom: Hollého 1436/6, 962 12 Detva, IČO: 47 075 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TreeM s.r.o., reg. vo vložke Sro 23516/S-Zbl, so sídlom: Belina 179, 986 01 Belina, IČO: 46 968 300, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TRANS DÁVID, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22505/S-Zbl, so sídlom: Kleňany 51, 991 10 Kleňany, IČO: 45 452 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Triple S, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21951/S-Zbl, so sídlom: Jesenského 1113, 980 61 Tisovec, IČO: 46 611 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TUBEX SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10049/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 87, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 634 280, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť UNIŠKO BB s.r.o., reg. vo vložke Sro 11819/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 650 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť UNIFORST PLUS, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 11721/S-Zbl, so sídlom: Sielnica 133, 962 31 Sielnica, IČO: 36 649 805, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TRIGON Consulting s.r.o., reg. vo vložke Sro 14201/S-Zbl, so sídlom: Majerská cesta 32, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 932 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť UNIREF s.r.o., reg. vo vložke Sro 15764/S-Zbl, so sídlom: Kolibská cesta 654, 968 01 Nová Baňa - Štále, IČO: 44 512 147, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť UNIO Consulting s.r.o., reg. vo vložke Sro 19279/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 937 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť UNIOS INVEST, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2464/S-Zbl, so sídlom: Horná 34, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 622 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť UNIOS Nova, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 7208/S-Zbl, so sídlom: Horná 34, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 049 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť UNICORN - ESK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8555/S-Zbl, so sídlom: Poštová č. 58, 982 01 Tornaľa, IČO: 36 619 922, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť V.K.M.Trans, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8670/S-Zbl, so sídlom: Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 620 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Valsesia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9202/S-Zbl, so sídlom: Stromová 463/10, 962 33 Budča, IČO: 36 626 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Vegal, s.r.o., reg. vo vložke Sro 7120/S-Zbl, so sídlom: SNP 10, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 048 453, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Universal spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1677/S-Zbl, so sídlom: Radzovce 95, 985 58 Radzovce, IČO: 31 599 656, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť UNITERS SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 1604/S-Zbl, so sídlom: Lieskovská cesta 263, 960 01 Zvolen, IČO: 31 597 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VALVECO SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 15488/S-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 1072, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44 446 560, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VADET s.r.o., reg. vo vložke Sro 14134/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43 900 950, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť V + V STAVINVEST, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13867/S-Zbl, so sídlom: Kapitána Jaroša 4, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 43 819 478, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť URAL TRANS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23264/S-Zbl, so sídlom: Jiráskova 29, 984 01 Lučenec, IČO: 46 892 478, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť V+V Studio s.r.o., reg. vo vložke Sro 28103/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 136 972, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VIBA SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 27672/S-Zbl, so sídlom: Nová 620/39, 966 22 Lutila, IČO: 48 034 142, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť VERONY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24933/S-Zbl, so sídlom: Dodekova 34, 968 01 Nová Baňa, IČO: 47 401 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Via naturae, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24867/S-Zbl, so sídlom: Námestie Matice slovenskej 2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 197 722, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VeriCons s.r.o., reg. vo vložke Sro 24347/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 5982/66, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 200 693, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VESPER SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14202/S-Zbl, so sídlom: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 802 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Vignesha Ventures s.r.o., reg. vo vložke Sro 18670/S-Zbl, so sídlom: Braväcovo 251, 976 64 Braväcovo, IČO: 45 638 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Verbonum, s. r. o., reg. vo vložke Sro 18498/S-Zbl, so sídlom: Beskydská 10, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 582 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Vekňa s.r.o., reg. vo vložke Sro 17241/S-Zbl, so sídlom: Krpáčovo 431/1, 976 81 Horná Lehota, IČO: 45 264 317, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VHS Stavservis s.r.o., reg. vo vložke Sro 2672/S-Zbl, so sídlom: Železničná ul. 6, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 627 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VIARE WELD s.r.o., reg. vo vložke Sro 9636/S-Zbl, so sídlom: Nad plážou 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 629 537, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VODA s.r.o., reg. vo vložke Sro 6408/S-Zbl, so sídlom: Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 041 173, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VODNÝ HRAD s.r.o., reg. vo vložke Sro 980/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 579 272, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Vodales, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17139/S-Zbl, so sídlom: Študentská 20, 960 16 Zvolen, IČO: 44 988 508, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VK STOM s.r.o., reg. vo vložke Sro 18121/S-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 24, 966 22 Lutila, IČO: 45 479 623, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VPS Development, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13925/S-Zbl, so sídlom: Horná 101, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 801 889, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť VSP TRANS s. r. o., reg. vo vložke Sro 25186/S-Zbl, so sídlom: Magurská 13, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 480 807, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VIKMED s.r.o., reg. vo vložke Sro 26991/S-Zbl, so sídlom: Litovelská 635/25, 050 01 Revúca, IČO: 47 822 805, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť W investment s.r.o., reg. vo vložke Sro 26778/S-Zbl, so sídlom: Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 747 625, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VLP Business s.r.o., reg. vo vložke Sro 27952/S-Zbl, so sídlom: Brezová 5107/40, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 48 105 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť VLČEK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28558/S-Zbl, so sídlom: Podkoreňová 2209/102, 977 01 Brezno, IČO: 48 294 527, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť WAMAR-M, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25325/S-Zbl, so sídlom: Muľka 15, 985 31 Trebeľovce, IČO: 47 486 678, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Wiedermann & partners s.r.o., reg. vo vložke Sro 24700/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 353 546, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Wetrix s.r.o., reg. vo vložke Sro 22301/S-Zbl, so sídlom: Lúčna 67, 974 01 Nemce, IČO: 46 690 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť WALYS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10552/S-Zbl, so sídlom: ul. 9. mája 5, 977 01 Brezno, IČO: 36 638 960, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť WPS spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 14328/S-Zbl, so sídlom: Ladomerská Vieska 1030, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 43 945 309, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Webnet s.r.o., reg. vo vložke Sro 16002/S-Zbl, so sídlom: Záhonok 488/1, 960 01 Zvolen, IČO: 44 612 095, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Webranet, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16689/S-Zbl, so sídlom: Baláže 18, 976 11 Baláže, IČO: 44 828 918, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Weishaupt spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1905/S-Zbl, so sídlom: Rákoš 8835/1, 960 01 Zvolen, IČO: 31 605 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť WEST - PORT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9837/S-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 26/75, 960 01 Zvolen, IČO: 36 632 333, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť WAMAK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9564/S-Zbl, so sídlom: Orovnica 252, 966 52 Orovnica, IČO: 36 628 972, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5899/S-Zbl, so sídlom: Slobody 5/511, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 36 035 882, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ZDRAVIE s.r.o., reg. vo vložke Sro 974/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 579 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Závodný klub Podbrezová, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2572/S-Zbl, so sídlom: Kolkáreň 37/49, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 625 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Zber surovín Albert s.r.o., reg. vo vložke Sro 17005/S-Zbl, so sídlom: Cintorínska 3646, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44 924 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ZITAKO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14820/S-Zbl, so sídlom: Terézie Vansovej 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 145 250, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť WRServis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10541/S-Zbl, so sídlom: Pod Urpínom 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 354 424, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ZERO BB, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10506/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 56, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 638 498, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Zahorka, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9990/S-Zbl, so sídlom: Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog, IČO: 36 633 747, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ZAIO s.r.o., reg. vo vložke Sro 14108/S-Zbl, so sídlom: Hodžova 1399/10, 960 01 Zvolen, IČO: 43 893 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ZACHARY spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 26008/S-Zbl, so sídlom: ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 581 085, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Žák Trans s.r.o., reg. vo vložke Sro 29056/S-Zbl, so sídlom: SNP 1828/38, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 48 052 329, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ŽP Rehabilitácia s.r.o., reg. vo vložke Sro 21177/S-Zbl, so sídlom: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 46 453 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Zlatá Nitka s.r.o., reg. vo vložke Sro 24211/S-Zbl, so sídlom: Jesenského 1115/16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 145 315, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ZVS spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 17119/S-Zbl, so sídlom: Ružiná 77, 985 52 Ružiná, IČO: 44 968 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ZOS HOLDING s.r.o., reg. vo vložke Sro 4735/S-Zbl, so sídlom: Štúrova 24, 960 01 Zvolen, IČO: 36 023 337, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ZLATNÍCTVO-HODINÁRSTVO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 5144/S-Zbl, so sídlom: Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 027 715, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.jpg
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ZVARMAT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8826/S-Zbl, so sídlom: Brezenská 8, 977 01 Brezno, IČO: 36 622 567, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Družstvo BUDÚCNOSŤ, reg. vo vložke Dr 234/S-Zbl, so sídlom: Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO: 36 011 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo, reg. vo vložke Dr 242/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 58, 050 01 Revúca, IČO: 00 169 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Bytové družstvo Rimavská Seč - družstvo, reg. vo vložke Dr 331/S-Zbl, so sídlom: Rimavská Seč 415, 980 42 Rimavská Seč, IČO: 36 036 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Družstvo poškodených akcionárov, reg. vo vložke Dr 399/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 623 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GeSi Gemer Autofiltre, výrobné družstvo v likvidácii, reg. vo vložke Dr 337/S-Zbl, so sídlom: 049 64 Sirk, IČO: 36 037 010, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Pozemkové družstvo, reg. vo vložke Dr 380/S-Zbl, so sídlom: Vlkanová 82, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 052 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Lovčica - Trubín, reg. vo vložke Dr 274/S-Zbl, so sídlom: 966 23 Lovčica - Trubín, IČO: 00 210 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo - Veľký Lom, reg. vo vložke Dr 280/S-Zbl, so sídlom: 991 03 Veľký Lom, IČO: 00 208 892, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo akcionárov "Ipeľ" Balog nad Ipľom, reg. vo vložke Dr 281/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 282, 991 11 Balog nad Ipľom, IČO: 00 208 558, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Roľnícke družstvo Klenovec, reg. vo vložke Dr 285/S-Zbl, so sídlom: ul. 1.mája 566, 980 55 Klenovec, IČO: 00 201 839, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Roľnícke družstvo, reg. vo vložke Dr 154/S-Zbl, so sídlom: 976 11 Selce, IČO: 00 189 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Odbytové družstvo GEMER, družstvo, reg. vo vložke Dr 427/S-Zbl, so sídlom: Dubovec 177, 980 41 Dubovec, IČO: 36 793 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GEMILK družstvo, reg. vo vložke Dr 421/S-Zbl, so sídlom: Veterná 1787/89, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 660 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany, reg. vo vložke Dr 85/S-Zbl, so sídlom: Hrnčiarske Zalužany 200, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, IČO: 00 168 203, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, reg. vo vložke Dr 98/S-Zbl, so sídlom: Kalinčiakova 8, 986 01 Fiľakovo, IČO: 30 229 014, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Roľnícke družstvo Telgárt, družstvo, reg. vo vložke Dr 144/S-Zbl, so sídlom: 976 73 Telgárt, IČO: 00 420 182, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ELBACERT, akciová spoločnosť, reg. vo vložke Sa 791/S-Zbl, so sídlom: Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica, IČO: 36 628 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená UZ 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 08.03.2016
-Schválená UZ 2015 - pozn.
Dátum doručenia: 08.03.2016
Spoločnosť Schalung - Bau, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21520/S-Zbl, so sídlom: Gen. L. Svobodu 1495/18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 46 518 274, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená UZ 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.04.2015