Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Zbierka listín
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095199
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
Spoločnosť DCa THERM, a.s., reg. vo vložke Sa 329/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 013 862, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s., reg. vo vložke Sa 10129/R-Zbl, so sídlom: Hlavná 1, 911 05 Trenčín, IČO: 36 304 352, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ARKÁDIA SLOVAKIA, a.s., reg. vo vložke Sa 10153/R-Zbl, so sídlom: Jesenského 561/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 305 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CRYSTALGRAF, a.s., reg. vo vložke Sa 10206/R-Zbl, so sídlom: Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 311 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CBA SK, a.s., reg. vo vložke Sa 10264/R-Zbl, so sídlom: Tatranská 303, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 045 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť KMET Handlová, a.s., reg. vo vložke Sa 10353/R-Zbl, so sídlom: Potočná 175, 972 51 Handlová, IČO: 36 334 634, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť INTEGRA a.s., reg. vo vložke Sa 10136/R-Zbl, so sídlom: A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 378 275, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LR COMFORT, a.s., reg. vo vložke Sa 10147/R-Zbl, so sídlom: Sklárska 117, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 305 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť JP MARKET, akciová spoločnosť, reg. vo vložke Sa 10059/R-Zbl, so sídlom: Centrum 2795, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 299 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CH - PRINT, a.s., reg. vo vložke Sa 10082/R-Zbl, so sídlom: nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 300 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DNV ENERGO, a.s., reg. vo vložke Sa 10245/R-Zbl, so sídlom: Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 317 918, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DEPOZIT, a.s., reg. vo vložke Sa 110/R-Zbl, so sídlom: Soblahov 470, 913 38 Soblahov, IČO: 34 133 542, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Intersnack Slovensko, a.s., reg. vo vložke Sa 131/R-Zbl, so sídlom: Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, IČO: 31 450 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CHIS, a.s., reg. vo vložke Sa 10508/R-Zbl, so sídlom: Nitrianska 114/1764, 958 01 Partizánske, IČO: 35 826 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ENWA, a.s., reg. vo vložke Sa 10593/R-Zbl, so sídlom: Royova 806, 020 01 Púchov, IČO: 36 334 502, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť NECO SK, a. s., reg. vo vložke Sa 10633/R-Zbl, so sídlom: Ružová 111, 019 01 Ilava, IČO: 46 756 302, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MOTOSAM, a.s., reg. vo vložke Sa 10466/R-Zbl, so sídlom: kpt. M. Uhra 57/3, 907 16 Myjava, IČO: 36 306 843, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2015.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PRIAMOS, a.s. Prievidza, reg. vo vložke Sa 158/R-Zbl, so sídlom: ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 00 695 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PSL, a.s., reg. vo vložke Sa 275/R-Zbl, so sídlom: Robotnícka , 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 626 599, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MILSY a.s., reg. vo vložke Sa 37/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 412 572, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Pozemné stavby Trenčín, a.s., reg. vo vložke Sa 105/R-Zbl, so sídlom: Nábrežná 3, 911 61 Trenčín, IČO: 34 132 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť NOMA Trenčín, a.s., reg. vo vložke Sa 10113/R-Zbl, so sídlom: K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín, IČO: 36 303 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Považská združená a.s., reg. vo vložke Sa 10058/R-Zbl, so sídlom: nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 299 189, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť QEX, a.s., reg. vo vložke Sa 8/R-Zbl, so sídlom: Brnianska č. 1, 911 05 Trenčín, IČO: 00 587 257, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MINERÁL MMV, a.s., reg. vo vložke Sa 10315/R-Zbl, so sídlom: Brnianska 2, 911 01 Trenčín, IČO: 36 327 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Regionálne obchodné centrum, a.s., reg. vo vložke Sa 10305/R-Zbl, so sídlom: Gustáva Švéniho 3C-3/I. 2662, 971 01 Prievidza, IČO: 36 325 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ROPSPOL, a.s., reg. vo vložke Sa 10170/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 306 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TATRABYT, a.s., reg. vo vložke Sa 10177/R-Zbl, so sídlom: J. Matušku 16, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 307 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ZORNICA BANKO FASHION a.s., reg. vo vložke Sa 127/R-Zbl, so sídlom: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 142 568, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť T M G , a.s., reg. vo vložke Sa 305/R-Zbl, so sídlom: Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza, IČO: 31 645 909, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Uhoľné sklady, a. s., reg. vo vložke Sa 180/R-Zbl, so sídlom: Teplárenská 4, 971 01 Prievidza, IČO: 31 560 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť STLF a. s., reg. vo vložke Sa 10635/R-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín, IČO: 44 501 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť STM POWER a.s., reg. vo vložke Sa 10693/R-Zbl, so sídlom: Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 321 982, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť 3Xcore, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20253/R-Zbl, so sídlom: Hurbanovo nám. 57/60, 972 01 Bojnice, IČO: 44 163 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť 4M Restaurant s.r.o., reg. vo vložke Sro 32783/R-Zbl, so sídlom: J. Braneckého 14, 911 01 Trenčín, IČO: 50 211 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 03.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 03.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.03.2016
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 03.03.2016
-Dodatok č.1 k ZL
Dátum doručenia: 03.03.2016
Spoločnosť A+M, ekonóm s.r.o., reg. vo vložke Sro 32835/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 6667, 911 01 Trenčín, IČO: 50 242 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 14.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 14.03.2016
-podpisovy vzor
Dátum doručenia: 14.03.2016
Spoločnosť AB TEST s. r. o., reg. vo vložke Sro 27333/R-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 1936/9, 020 01 Púchov, IČO: 46 929 088, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AB-stavebniny s. r. o., reg. vo vložke Sro 21310/R-Zbl, so sídlom: Lúky 521, 020 53 Lúky, IČO: 44 626 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ACOMODO s.r.o., reg. vo vložke Sro 16341/R-Zbl, so sídlom: Slatinská 30/11, 018 61 Beluša, IČO: 36 350 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ABH IMMO s.r.o., reg. vo vložke Sro 18209/R-Zbl, so sídlom: Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 827 967, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AADA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11759/R-Zbl, so sídlom: 28. októbra 34, 911 01 Trenčín, IČO: 36 310 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AB-SPED s.r.o., reg. vo vložke Sro 12659/R-Zbl, so sídlom: Medová 412, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 318 396, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ABC OFFICE INTERIÉR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13006/R-Zbl, so sídlom: Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 239 895, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť 5M Slovakia,s.r.o., reg. vo vložke Sro 13507/R-Zbl, so sídlom: Moravské Lieskové 994, 916 42 Moravské Lieskové, IČO: 36 326 143, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ABW, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14083/R-Zbl, so sídlom: Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, IČO: 36 330 647, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Advokátska kancelária Rolníková, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14092/R-Zbl, so sídlom: Bottova 1913/20, 911 01 Trenčín, IČO: 36 330 728, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AD ACTA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14876/R-Zbl, so sídlom: Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 36 337 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Advokátska kancelária JUDr. Michal Rosina, s. r. o., reg. vo vložke Sro 14961/R-Zbl, so sídlom: 17. novembra 37/319, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 338 397, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18284/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 46/276, 911 40 Trenčín, IČO: 36 837 857, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AEK s.r.o., reg. vo vložke Sro 17720/R-Zbl, so sídlom: Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, IČO: 36 762 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17911/R-Zbl, so sídlom: J. Jesenského 69, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 789 925, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AGRI s.r.o., reg. vo vložke Sro 16448/R-Zbl, so sídlom: Kostolná Ves 207, 972 26 Kostolná Ves, IČO: 36 351 415, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 02.03.2016
-rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.03.2016
Spoločnosť ADAMIL, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20611/R-Zbl, so sídlom: Nové Prúdy 2489, 911 01 Trenčín, IČO: 44 348 428, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AcTaCom s.r.o., reg. vo vložke Sro 19493/R-Zbl, so sídlom: Horská 1311/16, Partizánske, IČO: 36 311 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AG road, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32147/R-Zbl, so sídlom: Trenčianská cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 47 571 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2015
Spoločnosť AGROFARMA Brvnište, s. r. o., reg. vo vložke Sro 29828/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 155/41, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 609 818, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ak-tak-inak, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30415/R-Zbl, so sídlom: Krátka 10, 972 51 Handlová, IČO: 47 707 933, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Agro FT s. r. o., reg. vo vložke Sro 25721/R-Zbl, so sídlom: Záhrady 482, 972 05 Sebedražie, IČO: 46 499 482, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AGRICOLO s.r.o., reg. vo vložke Sro 24849/R-Zbl, so sídlom: Priemyselná 7, 971 01 Prievidza, IČO: 36 618 438, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Agromix plus s. r. o., reg. vo vložke Sro 22539/R-Zbl, so sídlom: Medňanská 521/6, 019 01 Ilava, IČO: 45 336 156, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AGV Trade, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16313/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska Turná 840, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36 350 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AKTIV PRO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18070/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 808 547, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Aislinn, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16847/R-Zbl, so sídlom: Vrchárska 477/12, 971 01 Prievidza V Štvrte, IČO: 36 614 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AIRPROJEKT, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 510/R-Zbl, so sídlom: Podjavorinskej 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 116 087, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AIRTECHNO spol. s.r.o., reg. vo vložke Sro 808/R-Zbl, so sídlom: Tehelná 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 418 473, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ALTRAK, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 539/R-Zbl, so sídlom: Radlinského 12, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 437 702, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AME, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1867/R-Zbl, so sídlom: Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov, IČO: 30 229 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ALLTOYS, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2066/R-Zbl, so sídlom: Ciglianska cesta 13A, 971 01 Prievidza, IČO: 31 569 323, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AMMSE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13381/R-Zbl, so sídlom: Halalovka 41, 911 08 Trenčín, IČO: 36 324 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ALVEST Group s.r.o., reg. vo vložke Sro 11286/R-Zbl, so sídlom: Skalka nad Váhom II/54, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO: 36 306 185, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ALKORROS s.r.o., reg. vo vložke Sro 17922/R-Zbl, so sídlom: L. Stančeka 1280/9/17, 971 01 Prievidza, IČO: 36 791 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ALTOMA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15389/R-Zbl, so sídlom: J. Zemana 16, 911 01 Trenčín, IČO: 36 342 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ALMED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15877/R-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 346 314, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Alrek, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22538/R-Zbl, so sídlom: Víťazná 181/42, 958 04 Partizánske, IČO: 44 479 468, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ALEXANDRA TOUR, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21481/R-Zbl, so sídlom: Dvory 581, 020 01 Púchov, IČO: 44 712 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Apollo store s. r. o., reg. vo vložke Sro 15502/R-Zbl, so sídlom: Robotnícka 7, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 491 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ANK - Service, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17803/R-Zbl, so sídlom: L. Stančeka 1280/9/4, 971 01 Prievidza, IČO: 36 775 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ANSIL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13438/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 762, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 35 841 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AP - SOFT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10979/R-Zbl, so sídlom: Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, IČO: 36 302 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ANSADAR, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24229/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2045/91, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 092 242, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ANESTESIA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24555/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 44, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 804 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Antiproton s.r.o., reg. vo vložke Sro 30734/R-Zbl, so sídlom: Biela Voda 437, 972 29 Čavoj, IČO: 47 850 035, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Anetadent s. r. o., reg. vo vložke Sro 27119/R-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 2108/2, 911 05 Trenčín, IČO: 46 856 684, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AOKI Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 27934/R-Zbl, so sídlom: Elektrárenská 1748/20, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47 092 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Anton Pagáč, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31962/R-Zbl, so sídlom: Mikušovce 155, 018 57 Mikušovce, IČO: 48 264 415, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ARCHEON s. r. o., reg. vo vložke Sro 30287/R-Zbl, so sídlom: Potvorice 49, 916 25 Potvorice, IČO: 47 664 584, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ASTER - MIX, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24704/R-Zbl, so sídlom: Družstevná 282/42, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 240 055, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ARCHSTYL s. r. o., reg. vo vložke Sro 23309/R-Zbl, so sídlom: Pažite 423/1, 907 01 Myjava, IČO: 45 665 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť APTS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10931/R-Zbl, so sídlom: Kvetinová 9, 911 05 Trenčín, IČO: 36 302 490, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ATC-JR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13324/R-Zbl, so sídlom: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35 760 532, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ARTE Slovakia, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 13081/R-Zbl, so sídlom: Veľkomoravská 16, 911 05 Trenčín, IČO: 36 322 296, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AutoMarket TRENČÍN s.r.o., reg. vo vložke Sro 14728/R-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, IČO: 36 336 394, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AUTOMAXIM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16976/R-Zbl, so sídlom: Krížna 2416, 018 61 Beluša, IČO: 36 663 832, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Ateliér 214, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20839/R-Zbl, so sídlom: Gen. Viesta 36/1669, 911 01 Trenčín, IČO: 44 470 916, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ATM group, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19739/R-Zbl, so sídlom: Piešťanská 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 43 944 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AVAL plus, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19111/R-Zbl, so sídlom: Bielická 87, 958 04 Partizánske, IČO: 36 295 256, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Autoservis RMK, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20529/R-Zbl, so sídlom: Prievidzská 786/74, 972 51 Handlová, IČO: 44 283 172, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť AWE TRADING s.r.o., reg. vo vložke Sro 13977/R-Zbl, so sídlom: ul. T. Vansovej 254/6, 020 01 Púchov, IČO: 36 329 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AWE TRADE s.r.o., reg. vo vložke Sro 3667/R-Zbl, so sídlom: Považské Podhradie 298, 017 04 Považské Podhradie, IČO: 36 006 122, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť AXEMONT, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23704/R-Zbl, so sídlom: Bavlnárska 319/30, 911 05 Trenčín - Zlatovce, IČO: 45 895 058, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Autoškola Super, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23495/R-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 549/7, 914 42 Horné Srnie, IČO: 45 718 016, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Autopoint, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29561/R-Zbl, so sídlom: Dolný Riadok 187, 956 38 Šišov, IČO: 47 558 547, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Autoškola Horňák, s. r. o., reg. vo vložke Sro 29244/R-Zbl, so sídlom: Chocholná-Velčice 300, 913 04 Chocholná-Velčice, IČO: 47 464 933, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Autoškola HRIZ s.r.o., reg. vo vložke Sro 29044/R-Zbl, so sídlom: M. Hricku 81/16, 911 01 Trenčín, IČO: 47 455 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť autovermittlung.sk, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31298/R-Zbl, so sídlom: Moyzesova 776/29, 019 01 Ilava, IČO: 48 050 113, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Baron Púchov s. r. o., reg. vo vložke Sro 31041/R-Zbl, so sídlom: Vsetínska 1354/15, 020 01 Púchov, IČO: 47 963 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BAAD, s.r.o.,, reg. vo vložke Sro 29735/R-Zbl, so sídlom: Opatovce nad Nitrou 103, 972 02 Opatovce nad Nitrou, IČO: 47 569 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BALAŽI s.r.o., reg. vo vložke Sro 30367/R-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 663/24, 956 18 Bošany, IČO: 47 696 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť B.A.B. - ELEKTRO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3235/R-Zbl, so sídlom: Považské Podhradie 125, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 642 276, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť B & B PARTNERS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13073/R-Zbl, so sídlom: Kríž nad Váhom 392, 916 26 Považany, IČO: 36 322 202, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BALTYRE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12164/R-Zbl, so sídlom: Slatinská 1710, 018 61 Beluša, IČO: 36 313 947, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť B + V, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21494/R-Zbl, so sídlom: Nábr. J. Kalinčiaka 5/10094, 971 01 Prievidza, IČO: 44 639 783, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BabyBazar.sk s. r. o., reg. vo vložke Sro 22013/R-Zbl, so sídlom: Vinohradnícka 34/952, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 945 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BATO s.r.o., reg. vo vložke Sro 19354/R-Zbl, so sídlom: Hrnčírikova 1/B, 958 01 Partizánske, IČO: 36 326 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť AZIA CENTRUM s.r.o., reg. vo vložke Sro 15326/R-Zbl, so sídlom: Malá 2021/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 341 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BEGE spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 18717/R-Zbl, so sídlom: Štverníky 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 31 404 138, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BAVOR, s.r.o. - v likvidácii, reg. vo vložke Sro 12075/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 27, 911 01 Trenčín, IČO: 36 313 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BEJA & Co, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 11632/R-Zbl, so sídlom: Južná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 309 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BECK - ART, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14556/R-Zbl, so sídlom: Vajanského blok IX 6567, 911 01 Trenčín, IČO: 36 334 774, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BEPOS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2630/R-Zbl, so sídlom: Staničná 1780/15, 018 61 Beluša, IČO: 31 605 419, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť B-Best s. r. o., reg. vo vložke Sro 27950/R-Zbl, so sídlom: Jiráskova 5, 911 01 Trenčín, IČO: 46 785 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BELLIDENTI, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24296/R-Zbl, so sídlom: Na Vinohrady 936/1, 911 05 Trenčín, IČO: 46 088 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Bellaga s. r. o., reg. vo vložke Sro 25016/R-Zbl, so sídlom: Gen. Svobodu 853/27, 958 01 Partizánske, IČO: 46 334 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BELYS s. r. o., reg. vo vložke Sro 26718/R-Zbl, so sídlom: Nová Ves nad Váhom 274, 916 31 Nová Ves nad Váhom, IČO: 46 767 576, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Berko reality s. r. o., reg. vo vložke Sro 26751/R-Zbl, so sídlom: Veľké Stankovce 727, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 46 795 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BONO PLAY s. r. o., reg. vo vložke Sro 28193/R-Zbl, so sídlom: Ligetská 2, 972 51 Handlová, IČO: 47 164 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.jpg
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.jpg
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.jpg
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.jpg
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BizNet s.r.o., reg. vo vložke Sro 30597/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín, IČO: 47 796 499, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BLANCHETT s.r.o., reg. vo vložke Sro 30051/R-Zbl, so sídlom: Komenského 5, 020 01 Púchov, IČO: 47 584 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BFL s.r.o., reg. vo vložke Sro 31583/R-Zbl, so sídlom: Ostratice 234, 956 34 Ostratice, IČO: 48 137 146, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BOVI-AISA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1427/R-Zbl, so sídlom: Slnečná 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 18 048 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BIBIŠ a HLADKÝ, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10798/R-Zbl, so sídlom: Nám. A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 301 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BK Považská Bystrica, s. r. o., reg. vo vložke Sro 13421/R-Zbl, so sídlom: Stred 66/61-3, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 325 350, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BONMAX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11778/R-Zbl, so sídlom: Čsl. armády 65/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 310 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BIOLIGNUM, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22664/R-Zbl, so sídlom: Opatovce nad Nitrou 616, 972 02 Opatovce nad Nitrou, IČO: 45 398 925, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Best Company Star s. r. o., reg. vo vložke Sro 20911/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 6836, 911 01 Trenčín, IČO: 44 443 137, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Builder - Tech s.r.o., reg. vo vložke Sro 21769/R-Zbl, so sídlom: Štefániková 148/27, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 798 326, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BRIXON TRADE s. r. o., reg. vo vložke Sro 18619/R-Zbl, so sídlom: Puškinova 42, 971 01 Prievidza, IČO: 43 889 905, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BYTAS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15010/R-Zbl, so sídlom: Ľ. Stárka 16, 911 05 Trenčín, IČO: 31 673 112, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BUKO - S, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11786/R-Zbl, so sídlom: J.Kráľa 1269, 020 01 Púchov, IČO: 36 310 794, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Brantner Altgas s. r. o., reg. vo vložke Sro 14477/R-Zbl, so sídlom: Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 334 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BVH, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 3327/R-Zbl, so sídlom: Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza, IČO: 35 674 148, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť BYTTHERM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1045/R-Zbl, so sídlom: Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 446 639, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BULSS s. r. o., v likvidácii, reg. vo vložke Sro 27388/R-Zbl, so sídlom: Dedovec 1334/157, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 939 822, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť BRANDON s. r. o., reg. vo vložke Sro 26086/R-Zbl, so sídlom: Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO: 46 631 682, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť BP elektroinštalácie, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25354/R-Zbl, so sídlom: Stupné 160, 018 12 Stupné, IČO: 46 436 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť C&P consulting, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24822/R-Zbl, so sídlom: Nám. Sv. Anny 361, 911 01 Trenčín, IČO: 46 236 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CASTOR Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 26328/R-Zbl, so sídlom: Slnečná 724, 916 22 Podolie, IČO: 46 659 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CARE +, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14133/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky, IČO: 36 330 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CC TRADE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14512/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 1789, 911 05 Trenčín, IČO: 36 249 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CENTRO MOBILI spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 301/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 1016, 911 01 Trenčín, IČO: 31 408 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CANDELA s.r.o., reg. vo vložke Sro 12847/R-Zbl, so sídlom: Vážska 271/7, 911 05 Trenčín, IČO: 36 320 099, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť C.D.TRANS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16185/R-Zbl, so sídlom: J.Murgaša 6/11, 971 01 Prievidza, IČO: 36 349 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CERAGEM Trenčín s.r.o., reg. vo vložke Sro 18047/R-Zbl, so sídlom: Mateja Bela 2460/22, 911 08 Trenčín, IČO: 36 805 874, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CALVIN, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19676/R-Zbl, so sídlom: Ciglianska 13, 971 01 Prievidza, IČO: 43 945 104, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Caduceus, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20964/R-Zbl, so sídlom: Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, IČO: 44 440 308, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť connworx, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21177/R-Zbl, so sídlom: Centrum I. 36/83, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 552 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť COINBOX s. r. o., reg. vo vložke Sro 20772/R-Zbl, so sídlom: Ligetská 2, 972 51 Handlová, IČO: 44 360 479, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.jpg
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.jpg
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.jpg
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CJ METALKOV s.r.o., reg. vo vložke Sro 20437/R-Zbl, so sídlom: Murgašova 917, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 580 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CleanTech, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17901/R-Zbl, so sídlom: Klčové 2090/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 788 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z Valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 08.03.2016
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 08.03.2016
Spoločnosť CLASSIC V.P.S. s. r. o., reg. vo vložke Sro 26579/R-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 401/117, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 728 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Ciret SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 25057/R-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava, IČO: 36 278 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CF Develop, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27981/R-Zbl, so sídlom: Slovenského národného povst 9/25, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 47 082 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CIT, Tools Engineering s.r.o., reg. vo vložke Sro 30500/R-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 797 459, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CIT, General Engineering s.r.o., reg. vo vložke Sro 30502/R-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 797 432, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť COMWORK, s. r. o., reg. vo vložke Sro 30070/R-Zbl, so sídlom: J. Kollára 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 670 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť D+D FINANCE GROUP s. r. o., reg. vo vložke Sro 29469/R-Zbl, so sídlom: Športová 486/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 538 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Contempo Management, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28882/R-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 1465/16, 911 01 Trenčín, IČO: 47 418 842, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť D - ADLER SK s. r. o., reg. vo vložke Sro 25062/R-Zbl, so sídlom: Bielická 87, 958 04 Partizánske, IČO: 46 342 087, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Cornland s.r.o., reg. vo vložke Sro 31523/R-Zbl, so sídlom: Štvrtok 60, 913 05 Štvrtok, IČO: 48 116 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť CRYSTAL CONSULTING, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31221/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín, IČO: 35 788 402, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2011
Dátum doručenia: 23.03.2016
Spoločnosť CT Real, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16168/R-Zbl, so sídlom: Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 348 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CONTI-eco s. r. o., reg. vo vložke Sro 20009/R-Zbl, so sídlom: Moravská 1633/15, 020 01 Púchov, IČO: 44 069 782, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť D+D FINANCE s.r.o., reg. vo vložke Sro 13719/R-Zbl, so sídlom: Športová 486/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 327 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ContiTech Vibration Control, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3455/R-Zbl, so sídlom: 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 36 008 133, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť D J E Monarch s.r.o., reg. vo vložke Sro 10365/R-Zbl, so sídlom: Pribinovo nám. 8, 971 01 Prievidza, IČO: 36 297 046, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DAK KIABA s. r. o., reg. vo vložke Sro 10003/R-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 483/1, 972 71 Nováky, IČO: 36 293 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DAVER, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1314/R-Zbl, so sídlom: Kmeťova 1282/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 149 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DA SI JIANG, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 11880/R-Zbl, so sídlom: Hasičská 5, Trenčín, IČO: 35 707 666, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DAHLHAUSEN SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12113/R-Zbl, so sídlom: J.Kréna 361/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 313 564, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DADOS Company, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19987/R-Zbl, so sídlom: Považany 51, 916 26 Považany, IČO: 44 094 558, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť D+D Stavinvest s. r. o., reg. vo vložke Sro 20538/R-Zbl, so sídlom: Športová 486/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 317 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Daniel Harušťák - Sojaprodukt s. r. o., reg. vo vložke Sro 21003/R-Zbl, so sídlom: Drietoma 83, 913 03 Drietoma, IČO: 44 489 196, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DAB Trade s. r. o., reg. vo vložke Sro 21444/R-Zbl, so sídlom: Ľ. Podjavorinskej 7/1619, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 594 216, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Delphia TN s. r. o., reg. vo vložke Sro 23388/R-Zbl, so sídlom: Rybárska 3, 911 01 Trenčín, IČO: 45 651 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DATATIME s.r.o., reg. vo vložke Sro 27776/R-Zbl, so sídlom: S. Chalupku 311/21, 971 01 Prievidza, IČO: 47 032 316, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DERON SLOVAKIA s. r. o., reg. vo vložke Sro 28196/R-Zbl, so sídlom: Žarnovská 206/36, 972 47 Oslany, IČO: 46 552 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DIAMÍR.E, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29070/R-Zbl, so sídlom: K výstavisku 530/9, 911 01 Trenčín, IČO: 47 430 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DieCastInnova, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24361/R-Zbl, so sídlom: Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 122 559, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Difit s. r. o., reg. vo vložke Sro 30974/R-Zbl, so sídlom: M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza, IČO: 47 912 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DISABELL s.r.o., reg. vo vložke Sro 32780/R-Zbl, so sídlom: J. Murgaša 703/34, 971 01 Prievidza, IČO: 50 187 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 07.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 07.03.2016
-podpisové vzory konateľov
Dátum doručenia: 07.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,
Dátum doručenia: 07.03.2016
Spoločnosť DieConceptDesign, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18153/R-Zbl, so sídlom: Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 820 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Diemer Slovensko, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 11703/R-Zbl, so sídlom: Istebnícka 195, 911 05 Trenčín, IČO: 31 323 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DIAMANT slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3104/R-Zbl, so sídlom: Májová 1/709, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 634 109, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DK TRADE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3172/R-Zbl, so sídlom: Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 638 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DIEMER, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10982/R-Zbl, so sídlom: Istebnícka 195, 911 05 Trenčín, IČO: 31 323 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DOMIN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12444/R-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 456, 018 61 Beluša, IČO: 36 316 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DOMOV SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 17914/R-Zbl, so sídlom: G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza, IČO: 36 790 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DOMINANT SKSK s.r.o., reg. vo vložke Sro 16726/R-Zbl, so sídlom: Hôrka nad Váhom 126, 916 32 Hôrka nad Váhom, IČO: 36 358 142, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DM-PLAST s. r. o., reg. vo vložke Sro 20001/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 065 647, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DMKM, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24306/R-Zbl, so sídlom: Jesenského 828/6, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 46 027 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DOMUR, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23753/R-Zbl, so sídlom: Palackého 12, 911 01 Trenčín, IČO: 45 923 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DOM-Ex, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26777/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 2244/49, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 796 215, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DKI Energy, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26725/R-Zbl, so sídlom: Cintorínska 1366/41, 972 01 Bojnice, IČO: 46 175 393, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Domy - TN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30146/R-Zbl, so sídlom: Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 47 622 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 07.03.2016
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 07.03.2016
-Úplné znenie spoloč. zmluvy
Dátum doručenia: 07.03.2016
Spoločnosť DODOS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 30774/R-Zbl, so sídlom: M. Turkovej 1732/36, 911 01 Trenčín, IČO: 47 870 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DT - Slovenská výhybkáreň, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26481/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 323 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DUKOTRANS – EW, s. r. o., reg. vo vložke Sro 31017/R-Zbl, so sídlom: Javorinská 1196/10, 907 01 Myjava, IČO: 47 232 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Vyhlásenie konateľa
Dátum doručenia: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2011
Dátum doručenia: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DURPES s.r.o., reg. vo vložke Sro 31366/R-Zbl, so sídlom: SNP 1426/4, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 48 025 186, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DT Drink s.r.o., reg. vo vložke Sro 31438/R-Zbl, so sídlom: K. Nováckeho 502/8, 971 01 Prievidza, IČO: 48 097 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Dubnická realitná s. r. o., reg. vo vložke Sro 18595/R-Zbl, so sídlom: Centrum II 88, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 43 856 616, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 18902/R-Zbl, so sídlom: Priepasné 109, 906 15 Priepasné, IČO: 34 139 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť DRAFTER, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17192/R-Zbl, so sídlom: Príles 604/40, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 36 694 215, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DOODUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 15428/R-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín, IČO: 36 342 378, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť DT Servis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15395/R-Zbl, so sídlom: Majerská 2/12, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 106, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť DOMYSTAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 11848/R-Zbl, so sídlom: Košovská cesta 22, 971 01 Prievidza, IČO: 36 311 383, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EKOPOL PLUS spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 13014/R-Zbl, so sídlom: Beckov 148, Beckov, IČO: 36 321 656, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ELDE Stará Turá, s.r.o., reg. vo vložke Sro 651/R-Zbl, so sídlom: SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, IČO: 34 121 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť El Greco Company, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15767/R-Zbl, so sídlom: Moyzesova 1909, 020 01 Púchov, IČO: 36 345 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Duvlan s.r.o., reg. vo vložke Sro 18085/R-Zbl, so sídlom: Textilná 5/897, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 811 033, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť EBASTAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 18967/R-Zbl, so sídlom: Myjavská 471/5, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 36 735 566, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť eGRADE s.r.o., reg. vo vložke Sro 31590/R-Zbl, so sídlom: SNP 77, 916 01 Stará Turá, IČO: 46 582 568, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť e Move s.r.o., reg. vo vložke Sro 30936/R-Zbl, so sídlom: 1. mája 166/5, 911 01 Trenčín, IČO: 47 924 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť EC Real, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32153/R-Zbl, so sídlom: Hoštínska 1910/29B, 020 01 Púchov, IČO: 31 686 095, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ELAPP, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25462/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 455 833, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť EGE – STAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 30548/R-Zbl, so sídlom: Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 782 242, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ELEKPA s. r. o., reg. vo vložke Sro 27871/R-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 285/51, 019 01 Ilava, IČO: 47 072 318, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ELKON, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27959/R-Zbl, so sídlom: Kočovská 2252/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 076 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ELEKTROMONT RŠ s. r. o., reg. vo vložke Sro 25520/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2010/24, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 456 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť EL-FRIG s. r. o., reg. vo vložke Sro 24840/R-Zbl, so sídlom: Lúčna 160/22, 971 01 Prievidza, IČO: 46 278 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Elitmat s. r. o., reg. vo vložke Sro 24563/R-Zbl, so sídlom: Beckovská 2199/32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 177 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Elektrorevízie BK s.r.o., reg. vo vložke Sro 31010/R-Zbl, so sídlom: Púchovská 358/54, 020 01 Streženice, IČO: 47 952 679, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Elecsa s. r. o., reg. vo vložke Sro 30720/R-Zbl, so sídlom: Zámok a okolie 944/10, 972 01 Bojnice, IČO: 47 180 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ELETECHNO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18043/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 3, I.475/213, 971 01 Prievidza, IČO: 36 805 050, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ELEKTRIK SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10757/R-Zbl, so sídlom: Benkova 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 300 659, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Elitsoft, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12214/R-Zbl, so sídlom: Považany 143, 916 26 Považany, IČO: 36 314 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ELSTA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12244/R-Zbl, so sídlom: Udiča 682, 018 01 Považská Bystrica, IČO: 36 314 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Emersys, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12969/R-Zbl, so sídlom: Horný Lieskov 50, 018 21 Horný Lieskov, IČO: 36 321 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ELSEREMO SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11495/R-Zbl, so sídlom: Horné Srnie 183, Horné Srnie, IČO: 36 308 013, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ELMARP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11124/R-Zbl, so sídlom: Papradno 122, 018 13 Papradno, IČO: 36 304 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ELTIME in, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18867/R-Zbl, so sídlom: Poriadie 171, 906 22 Poriadie, IČO: 36 338 702, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ELKOPLAST Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 18413/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 851 264, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 11.03.2016
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 11.03.2016
-Dodatok č. 1/
Dátum doručenia: 11.03.2016
Spoločnosť EnergoConstruct, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 22017/R-Zbl, so sídlom: Hoštínska 1910/29B, 020 01 Púchov, IČO: 36 779 342, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EMVIA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25092/R-Zbl, so sídlom: Severná 26, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 351 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť EMAT tools, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26472/R-Zbl, so sídlom: Udiča 194, 018 01 Udiča, IČO: 46 725 580, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť emescorp, s. r. o., reg. vo vložke Sro 30199/R-Zbl, so sídlom: Bottova 2588, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47 682 485, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ENTEPS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 30873/R-Zbl, so sídlom: Horné Naštice 207, 956 41 Horné Naštice, IČO: 44 605 498, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ERGAstav s. r. o., reg. vo vložke Sro 27325/R-Zbl, so sídlom: M. Mišíka 16/1, 971 01 Prievidza, IČO: 46 935 452, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť EQ Horný Váh, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23390/R-Zbl, so sídlom: Sasinkova 2550/4, 911 01 Trenčín, IČO: 45 640 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ENFA s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 22729/R-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 1454/5, 911 01 Trenčín, IČO: 43 830 978, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EP SERVIS s.r.o., reg. vo vložke Sro 31218/R-Zbl, so sídlom: Hlinícka 14, 907 01 Myjava, IČO: 47 981 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Equisale, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31961/R-Zbl, so sídlom: Jána Derku 1703, 911 01 Trenčín, IČO: 48 284 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EPUR, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 20101/R-Zbl, so sídlom: Brodzany 149, 958 42 Brodzany, IČO: 36 296 937, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Energy Support SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16843/R-Zbl, so sídlom: Robotnícka 7, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 35 945 915, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EPD, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16860/R-Zbl, so sídlom: Zábreh 1509, 020 01 Púchov, IČO: 36 615 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ENERGOKONTROL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2968/R-Zbl, so sídlom: Nábrežná 2969, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 625 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Esprit plus s. r. o., reg. vo vložke Sro 17164/R-Zbl, so sídlom: Hurbanova 3154/66, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 690 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ET - Invest, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16258/R-Zbl, so sídlom: Považské Podhradie 117, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 349 658, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ESPRIT SK, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19784/R-Zbl, so sídlom: Dvory 581, 020 01 Púchov, IČO: 43 970 338, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EU Real Stav, s. r. o., reg. vo vložke Sro 18646/R-Zbl, so sídlom: Bošáca 231, 913 07 Bošáca, IČO: 43 867 006, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ERWEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 18963/R-Zbl, so sídlom: Horný rad 533/3, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 36 711 608, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ESAMED s.r.o., reg. vo vložke Sro 20691/R-Zbl, so sídlom: Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá, IČO: 44 350 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ERIAL Design s.r.o., reg. vo vložke Sro 32025/R-Zbl, so sídlom: Selec 45, 913 36 Selec, IČO: 48 225 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ERGOLAB s. r. o., reg. vo vložke Sro 24547/R-Zbl, so sídlom: Beckovská 2199/32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 177 973, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ERTOUR s.r.o., reg. vo vložke Sro 27657/R-Zbl, so sídlom: Pruské 286, 018 52 Pruské, IČO: 46 994 262, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Esstrea s. r. o., reg. vo vložke Sro 28309/R-Zbl, so sídlom: Pod hájom 1082/37, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47 092 718, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť EUROMAX Púchov s.r.o., reg. vo vložke Sro 28815/R-Zbl, so sídlom: Nábrežie Slobody 529/15, 020 01 Púchov, IČO: 47 408 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Europa Lease Car s.r.o., reg. vo vložke Sro 28009/R-Zbl, so sídlom: Záriečie 230, 020 52 Záriečie, IČO: 47 090 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť EVIMED TN, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27421/R-Zbl, so sídlom: Smetanova 4, 911 01 Trenčín, IČO: 46 856 706, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť EUR-MED Slovakia, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24382/R-Zbl, so sídlom: Športová 503, 916 01 Stará Turá, IČO: 46 154 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z Vz
Dátum doručenia: 02.10.2015
-Výpis zo živ. registra
Dátum doručenia: 02.10.2015
-Úplné znenie spoloč. zmluvy
Dátum doručenia: 02.10.2015
Spoločnosť F.bagety s. r. o., reg. vo vložke Sro 26464/R-Zbl, so sídlom: Cigeľ 311, 971 01 Cigeľ, IČO: 46 724 958, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EUROON, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19759/R-Zbl, so sídlom: Kňažské 524/16, 911 05 Trenčín, IČO: 43 970 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EURO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10802/R-Zbl, so sídlom: Pribinova 1171/13, 020 01 Púchov, IČO: 36 301 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť EXINT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10221/R-Zbl, so sídlom: Haluzice 705, 913 07 Haluzice, IČO: 36 295 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť EX METAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14724/R-Zbl, so sídlom: Dibrovova 25, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 336 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Facility, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14393/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 2190/31, 911 05 Trenčín, IČO: 36 333 280, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Ferno Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 12862/R-Zbl, so sídlom: Bošáca 893, 913 07 Bošáca, IČO: 35 809 400, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť FEST- HIMS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11519/R-Zbl, so sídlom: Mierové námestie 30/16, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36 308 234, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Finax Holding, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10976/R-Zbl, so sídlom: Staromyjavská 719, 907 01 Myjava, IČO: 36 302 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Fispo Clean Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10784/R-Zbl, so sídlom: Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, IČO: 36 301 035, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť FALCON UNITED s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 21185/R-Zbl, so sídlom: Zemianske Podhradie 303, 913 07 Zemianske Podhradie, IČO: 44 590 938, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť FAMT CONSULT - LOGISTIC s.r.o., reg. vo vložke Sro 15542/R-Zbl, so sídlom: Piešťanská 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 343 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť FITNESS CENTRUM VITAL, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23932/R-Zbl, so sídlom: Stred 53/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 45 956 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť FARBY LJ, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23985/R-Zbl, so sídlom: Okružná 1429/42, 020 01 Púchov, IČO: 46 007 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť FLAMA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27945/R-Zbl, so sídlom: Dlhá 418, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 47 096 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť FLEIZ s. r. o., reg. vo vložke Sro 28407/R-Zbl, so sídlom: Saratovská 2373, 911 08 Trenčín, IČO: 47 222 069, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť FONTIS TERRAE s.r.o., reg. vo vložke Sro 30708/R-Zbl, so sídlom: Hurbanova 358/23, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 47 815 680, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť FMI s.r.o., reg. vo vložke Sro 30468/R-Zbl, so sídlom: Odbojárska 271, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 47 756 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť FM Consulting, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 15466/R-Zbl, so sídlom: Ružová 1779/9 , 020 01 Púchov, IČO: 36 342 696, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť FORWARD RENT, s. r. o., reg. vo vložke Sro 15739/R-Zbl, so sídlom: SNP 1450 , 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 345 016, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GD WATER, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15309/R-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 341 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GASTRO STAR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18244/R-Zbl, so sídlom: Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 831 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť G - press, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20788/R-Zbl, so sídlom: Sedličná 132, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 44 429 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GASTRO SLUŽBY FABO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20719/R-Zbl, so sídlom: Lesnícka 6169, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 283 059, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť FONTEA Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 12853/R-Zbl, so sídlom: Ružičková 4, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, IČO: 36 320 145, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GEO 3 TRENČÍN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12341/R-Zbl, so sídlom: Gen. M. R. Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín, IČO: 36 315 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GLOBAL INTERIER, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12442/R-Zbl, so sídlom: Podvažie 216, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 36 316 440, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Geodetická služba, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11122/R-Zbl, so sídlom: Západná 2502/22, 911 08 Trenčín, IČO: 36 304 425, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GETOS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14954/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 31, 911 05 Trenčín, IČO: 36 338 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GIBALEX spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1229/R-Zbl, so sídlom: Slovenskej armády 48, 914 41 Nemšová, IČO: 31 408 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GEOWELL s. r. o., reg. vo vložke Sro 20505/R-Zbl, so sídlom: Vrbovce 413, 906 06 Vrbovce, IČO: 44 232 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GIMAX Servis, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21439/R-Zbl, so sídlom: T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 44 675 852, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GEOPROJEKT - SK, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20242/R-Zbl, so sídlom: Záfortňa 579/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 44 169 647, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GIMAX ADZ s. r. o., reg. vo vložke Sro 27160/R-Zbl, so sídlom: T. Vansovej 4485, 020 01 Púchov, IČO: 46 889 086, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GlobeMade s. r. o., reg. vo vložke Sro 24520/R-Zbl, so sídlom: Gen. M.R.Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín, IČO: 46 171 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GGF s. r. o., reg. vo vložke Sro 31718/R-Zbl, so sídlom: Kukučínova 224, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 48 180 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GynCentrum F, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24806/R-Zbl, so sídlom: Dolný Moštenec 263, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 266 747, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GLOBREAL s. r. o., reg. vo vložke Sro 24348/R-Zbl, so sídlom: Moyzesova 1744, 020 01 Púchov, IČO: 46 136 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GOLD MÓDA s. r. o., reg. vo vložke Sro 24001/R-Zbl, so sídlom: Moyzesova 417/14, 958 01 Partizánske, IČO: 46 005 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Grande finance s.r.o., reg. vo vložke Sro 29391/R-Zbl, so sídlom: Prusy 21, 957 03 Prusy, IČO: 47 468 696, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GOLD MONEY, s. r. o., reg. vo vložke Sro 18636/R-Zbl, so sídlom: B. Björsona 139/20, 971 01 Prievidza, IČO: 36 855 898, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GOLD VICTORY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17900/R-Zbl, so sídlom: Hviezdová 128/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 788 503, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GORATEX - SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13615/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 30, 911 05 Trenčín, IČO: 36 327 107, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GUROPEA TRADING, spol.s r.o., reg. vo vložke Sro 12128/R-Zbl, so sídlom: ul. 17. novembra 37, Trenčianske Teplice, IČO: 31 600 875, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť GSK, majetkoprávny servis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12470/R-Zbl, so sídlom: SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 316 709, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť GT - MERKEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 12845/R-Zbl, so sídlom: 17. novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 320 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14787/R-Zbl, so sídlom: Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 336 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť H.E.E. CONSULT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10436/R-Zbl, so sídlom: Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín, IČO: 36 297 542, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HAYAZI, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17153/R-Zbl, so sídlom: K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín, IČO: 36 688 606, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GYNEKA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15983/R-Zbl, so sídlom: Horný Šianec 39, 911 01 Trenčín, IČO: 36 347 272, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Heller spol.s r.o., reg. vo vložke Sro 19074/R-Zbl, so sídlom: T. Vansovej 32, 958 01 Partizánske, IČO: 31 430 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Gynekológia - MUDr. Eva Gogová, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21028/R-Zbl, so sídlom: Ľ. Štúra 843/36, 019 01 Ilava, IČO: 44 452 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HANZ s. r. o., reg. vo vložke Sro 27780/R-Zbl, so sídlom: Sibírska 697/14, 911 01 Trenčín, IČO: 47 043 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť GYNEKA plus s. r. o., reg. vo vložke Sro 24146/R-Zbl, so sídlom: Horný Šianec 6574/39, 911 01 Trenčín, IČO: 46 067 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Hardware Support s.r.o., reg. vo vložke Sro 24539/R-Zbl, so sídlom: Švermova 23, 911 01 Trenčín, IČO: 46 178 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Health & Success, s. r. o., reg. vo vložke Sro 32015/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 48 283 029, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť hellscorp s.r.o., reg. vo vložke Sro 32763/R-Zbl, so sídlom: Šumperská 5, 971 01 Prievidza, IČO: 50 217 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 04.03.2016
-Podpisový vzor - listina konateľa
Dátum doručenia: 04.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,
Dátum doručenia: 04.03.2016
Spoločnosť HERBAE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30991/R-Zbl, so sídlom: Okružná 5A, 972 51 Handlová, IČO: 47 924 659, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 03.03.2016
-rozhodnutie VÚC
Dátum doručenia: 03.03.2016
-zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 03.03.2016
Spoločnosť HL Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 29450/R-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 68, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 522 950, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť HKS Beton s.r.o., reg. vo vložke Sro 21600/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 1910, 911 05 Trenčín, IČO: 35 785 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť HESCON s. r. o., reg. vo vložke Sro 19624/R-Zbl, so sídlom: Nám. sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín, IČO: 43 900 658, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HELVET, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3558/R-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 013 439, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HK INTERMONT, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1304/R-Zbl, so sídlom: Podlužany 358, 956 52 Podlužany, IČO: 34 149 007, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HLADKÝ & BIBIŠ, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2710/R-Zbl, so sídlom: Nám. A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 610 013, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť HOLOUBEK Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14785/R-Zbl, so sídlom: ul. Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 336 874, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť HIMEL MS s. r. o., reg. vo vložke Sro 11837/R-Zbl, so sídlom: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 311 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HP spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1566/R-Zbl, so sídlom: Považany 460, 916 26 Považany, IČO: 31 424 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť HUFI spol.s r.o., reg. vo vložke Sro 1613/R-Zbl, so sídlom: Vaďovce 67, 916 13 Vaďovce, IČO: 31 430 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť HS - Tec, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10143/R-Zbl, so sídlom: Niva 13, 911 01 Trenčín, IČO: 36 294 659, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HS - METAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18940/R-Zbl, so sídlom: Štverníky 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 36 355 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HS Services, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22016/R-Zbl, so sídlom: Mostová 2055/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 928 815, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť HS insertion s.r.o., reg. vo vložke Sro 30413/R-Zbl, so sídlom: Hrnčiarové 799, 916 12 Lubina, IČO: 47 737 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť HOLZ-consulting s. r. o., reg. vo vložke Sro 27363/R-Zbl, so sídlom: Čierna Lehota 137, 956 53 Čierna Lehota, IČO: 46 929 649, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť HPC s. r. o., reg. vo vložke Sro 24331/R-Zbl, so sídlom: SNP 58/35, 956 41 Uhrovec, IČO: 46 117 857, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť HS-stavby s. r. o., reg. vo vložke Sro 25779/R-Zbl, so sídlom: Rudnianska Lehota 287, 972 26 Rudnianska Lehota, IČO: 46 533 052, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Hydraulik servis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31700/R-Zbl, so sídlom: Papradno 393, 018 13 Papradno, IČO: 48 171 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť HÝGIA TN, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25576/R-Zbl, so sídlom: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 46 441 760, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Hydroizolácie NRC s.r.o., reg. vo vložke Sro 24067/R-Zbl, so sídlom: Legionárska 618, 911 01 Trenčín, IČO: 46 002 502, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IDDQD s. r. o., reg. vo vložke Sro 23307/R-Zbl, so sídlom: SNP 379/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45 637 156, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Charme Point, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28594/R-Zbl, so sídlom: Pribinova 1074/16, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 47 351 659, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť I.R.S. s.r.o., reg. vo vložke Sro 16131/R-Zbl, so sídlom: Soblahovská 1109/23, 911 01 Trenčín, IČO: 36 348 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť IDEA DEKOR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3587/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2060/127, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 014 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 437/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska Turná 1034, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 34 113 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť CHLADTECH, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 14113/R-Zbl, so sídlom: Dr. I. Markoviča 2086/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 330 868, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť CHRYMA s. r. o., reg. vo vložke Sro 13417/R-Zbl, so sídlom: Mierové námestie 5, 911 01 Trenčín, IČO: 36 325 317, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť IBRA PLUS EU, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13323/R-Zbl, so sídlom: Royova 1908/12A, 020 01 Púchov, IČO: 36 324 485, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IDONA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1057/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska cesta 58, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 138 277, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ILFES, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10234/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 753/68, 019 01 Ilava, IČO: 36 295 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť INPOS Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15288/R-Zbl, so sídlom: Hlavná 259/68, 972 11 Lazany, IČO: 36 341 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2016 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť interCONTI s.r.o., reg. vo vložke Sro 18123/R-Zbl, so sídlom: Moravská 1633/15, 020 01 Púchov, IČO: 36 817 082, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť InvestHouse s. r. o., reg. vo vložke Sro 22687/R-Zbl, so sídlom: Považská 67/1710, 911 01 Trenčín, IČO: 45 441 456, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť INVEX PB s.r.o., reg. vo vložke Sro 18392/R-Zbl, so sídlom: Lánska 935/27, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 850 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Indecs, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27823/R-Zbl, so sídlom: Soblahov 480, 913 38 Soblahov, IČO: 47 061 138, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ISA projekta, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27335/R-Zbl, so sídlom: Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 46 894 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť INOVA Technology s. r. o., reg. vo vložke Sro 26499/R-Zbl, so sídlom: Kostolná - Záriečie 520, 913 04 Kostolná - Záriečie, IČO: 46 734 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IS COLOR s. r. o., reg. vo vložke Sro 31051/R-Zbl, so sídlom: Biskupická 1769/35, 911 04 Trenčín, IČO: 47 973 579, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IT technologies s. r. o., reg. vo vložke Sro 23904/R-Zbl, so sídlom: Halalovka 2392/18, 911 08 Trenčín, IČO: 45 981 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IVAR SK, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 27066/R-Zbl, so sídlom: Janka Cádru 83/3, 907 01 Myjava, IČO: 46 853 219, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Isperia s.r.o., reg. vo vložke Sro 28624/R-Zbl, so sídlom: Hlavná 613/152, 911 05 Trenčín, IČO: 47 357 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ITcube s.r.o., reg. vo vložke Sro 28939/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2061/128, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 440 848, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť IT set, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30208/R-Zbl, so sídlom: Centrum II. 91/47, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47 667 559, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť J&J HANDGROUP, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20228/R-Zbl, so sídlom: Prievidzská 77/A, 972 51 Handlová, IČO: 44 147 449, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť J&K Plus, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21814/R-Zbl, so sídlom: Pod hájom 1089/60, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 831 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť J & S green s.r.o., reg. vo vložke Sro 17818/R-Zbl, so sídlom: Nová Bošáca 506, 913 08 Nová Bošáca, IČO: 36 776 807, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť J & D trading s.r.o., reg. vo vložke Sro 17834/R-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 778 257, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ISTRASLOV spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2284/R-Zbl, so sídlom: Hlboké 1564, 972 01 Bojnice, IČO: 31 583 334, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Ján Vlčko spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1090/R-Zbl, so sídlom: Husitská 1326/30, Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 425 399, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JASEK, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 100/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska cesta 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00 612 219, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JAMEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3272/R-Zbl, so sídlom: Považské Podhradie 438, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 31 644 813, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JD Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18156/R-Zbl, so sídlom: K. Nováckeho 8/7, 971 01 Prievidza, IČO: 36 820 989, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť J.T.J. s.r.o., reg. vo vložke Sro 15120/R-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 1154/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 339 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JANEGYN, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 15357/R-Zbl, so sídlom: Gagarinova 8, 911 01 Trenčín, IČO: 36 341 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JFS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21319/R-Zbl, so sídlom: Sádočné 64, 018 16 Domaniža, IČO: 44 646 372, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť JALES s. r. o., reg. vo vložke Sro 27273/R-Zbl, so sídlom: Prečín 279, 018 15 Prečín, IČO: 46 914 242, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť J+M tech, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27488/R-Zbl, so sídlom: Pruské 124, 018 52 Pruské, IČO: 46 962 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JABUKA s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 24868/R-Zbl, so sídlom: Víťazná 235, 958 04 Partizánske, IČO: 46 274 138, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2014 - Súvaha.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-2014 - Poznámky.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-2014 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JOHAN MEDICAL, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24617/R-Zbl, so sídlom: K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín, IČO: 46 185 844, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť JK8 s. r. o., reg. vo vložke Sro 22888/R-Zbl, so sídlom: M. Mišíka I.2718, 971 01 Prievidza, IČO: 45 512 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JM & Co. s.r.o., reg. vo vložke Sro 30213/R-Zbl, so sídlom: Horný Šianec 228/7, 911 01 Trenčín, IČO: 47 696 290, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JR - AUTODOPRAVA s.r.o., reg. vo vložke Sro 29535/R-Zbl, so sídlom: Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 521 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť JP-METAL, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20627/R-Zbl, so sídlom: Obrancov mieru 1092/54, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 44 299 478, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JOKER, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 18749/R-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 70, 907 01 Myjava, IČO: 36 293 920, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JM TN s.r.o., reg. vo vložke Sro 17536/R-Zbl, so sídlom: Žabinská 281/26, 911 05 Trenčín, IČO: 36 740 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JR-PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 16950/R-Zbl, so sídlom: Ružová 112, 019 01 Ilava, IČO: 36 660 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11136/R-Zbl, so sídlom: Centrum 2795, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 304 549, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JMP s.r.o., reg. vo vložke Sro 11801/R-Zbl, so sídlom: Kúty 1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 310 956, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Juvitex, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15137/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 1320, 020 01 Púchov, IČO: 36 339 903, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť JUVON, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15665/R-Zbl, so sídlom: Bojnická 10, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 344 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 03.03.2016
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 03.03.2016
-Dodatok k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 03.03.2016
Spoločnosť JV - VRT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16543/R-Zbl, so sídlom: Puškinova 598/24, 971 01 Prievidza, IČO: 36 352 284, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JUVENTA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 19276/R-Zbl, so sídlom: Ul. Jilemnického 17, 958 03 Partizánske, IČO: 36 311 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JUDr. Martin Lukačovič - advokát, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20723/R-Zbl, so sídlom: F. Madvu 330/27, 971 01 Prievidza, IČO: 36 860 247, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JUDr. Dušan Divko, advokát, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 20867/R-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 860 654, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JUFRA Servis, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21959/R-Zbl, so sídlom: Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 921 683, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť JUBE TEAM s.r.o., reg. vo vložke Sro 21313/R-Zbl, so sídlom: Čulenova 1522/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 646 348, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť JUDING, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24776/R-Zbl, so sídlom: Brezová 4331/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 240 837, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť JURI-TRANS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25698/R-Zbl, so sídlom: Sverepec 99, 017 01 Sverepec, IČO: 46 513 833, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KARA DELUX, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25927/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 22, 911 05 Trenčín, IČO: 46 576 363, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť K4 Consulting, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23651/R-Zbl, so sídlom: Martina Rázusa 20/1, 972 01 Bojnice, IČO: 45 846 626, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KAČABÁR reštaurácia s. r. o., reg. vo vložke Sro 27460/R-Zbl, so sídlom: Športová 486/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 956 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KALIS group, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32650/R-Zbl, so sídlom: Košovská cesta 65-1, 971 01 Prievidza, IČO: 50 148 265, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.03.2016
-osvedčenie o zápise do registra
Dátum doručenia: 09.03.2016
Spoločnosť K+S drevo, s. r. o., reg. vo vložke Sro 18601/R-Zbl, so sídlom: Cigeľ 377, 971 01 Cigeľ, IČO: 43 881 092, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KANIX s.r.o., reg. vo vložke Sro 15493/R-Zbl, so sídlom: Zelená 887/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 342 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KAD P, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16994/R-Zbl, so sídlom: Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 666 904, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KAMEŇOLOMY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 653/R-Zbl, so sídlom: Priemyselná č.5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 121 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KABI, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12007/R-Zbl, so sídlom: Teplická 843/81, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 34 142 843, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Kaliareň, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10560/R-Zbl, so sídlom: Robotnícka 2120, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 298 522, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť KCN KOMPLEXNÉ CENTRUM NÁRADIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10708/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 2466/66, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 300 136, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Kinet s.r.o., reg. vo vložke Sro 17009/R-Zbl, so sídlom: Diviaky nad Nitricou 203, 972 25 Diviaky nad Nitricou, IČO: 36 668 940, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Kargonet, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18065/R-Zbl, so sídlom: Plevník - Drienové 92, 018 26 Plevník - Drienové, IČO: 36 808 075, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Klasik 1, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15455/R-Zbl, so sídlom: Nábr. A. Kmeťa 11, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KJF, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22321/R-Zbl, so sídlom: Javorinská 1051/1, 907 01 Myjava, IČO: 45 288 127, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KIARA GmbH s. r. o., reg. vo vložke Sro 31005/R-Zbl, so sídlom: Horné Ozorovce 282, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO: 47 908 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KDM INTERIER s.r.o., reg. vo vložke Sro 27915/R-Zbl, so sídlom: Hradište 275, 958 54 Hradište, IČO: 47 093 978, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Kinet Inštal s.r.o., reg. vo vložke Sro 30081/R-Zbl, so sídlom: Novackého 37, 971 01 Prievidza, IČO: 47 647 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Kinet-Nováky s. r. o., reg. vo vložke Sro 26658/R-Zbl, so sídlom: Diviaky nad Nitricou 208, 972 25 Diviaky nad Nitricou, IČO: 46 740 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Kinet-PD s. r. o., reg. vo vložke Sro 25464/R-Zbl, so sídlom: Diviaky nad Nitricou 208, 972 25 Diviaky nad Nitricou, IČO: 46 439 846, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť KLEMA GUITARS EUROPE, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26250/R-Zbl, so sídlom: Kameničany 134, 018 54 Kameničany, IČO: 46 656 596, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KONTRAKTY, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23538/R-Zbl, so sídlom: S. Chalupku 1384/22, 972 01 Bojnice, IČO: 45 851 107, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KLIMED, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24070/R-Zbl, so sídlom: SNP 509/7, 019 01 Ilava, IČO: 46 028 749, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Kopanice s. r. o., reg. vo vložke Sro 24326/R-Zbl, so sídlom: kpt. M. Uhra 72/24, 907 01 Myjava, IČO: 46 120 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť KLIMASLAVIK s.r.o., reg. vo vložke Sro 29688/R-Zbl, so sídlom: K nemocnici 37/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 47 561 467, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KOCKA TN s. r. o., reg. vo vložke Sro 20888/R-Zbl, so sídlom: Pred poľom 368/12, 911 01 Trenčín, IČO: 44 409 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KOHÚTOVÁ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21268/R-Zbl, so sídlom: Hlavná 108, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO: 44 607 717, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KONEKT-REALITY, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20069/R-Zbl, so sídlom: Mierové námestie 17, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 44 072 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť KOMPAVA spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 10030/R-Zbl, so sídlom: Piešťanská 1202/44, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 293 296, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KOMÍNSYSTÉM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 79/R-Zbl, so sídlom: Komenského 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 099 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KOVOVÉ PROFILY SR, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10626/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 2, Trenčín, IČO: 36 299 243, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KT - STAV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12771/R-Zbl, so sídlom: Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 319 414, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KORIGYN s. r. o., reg. vo vložke Sro 20736/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 2210, 911 05 Trenčín, IČO: 44 377 517, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KORUNKA-REAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16368/R-Zbl, so sídlom: Jarná 3, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 699, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť KOVOFIN HP s.r.o., reg. vo vložke Sro 27943/R-Zbl, so sídlom: Horuba Poruba 342, 018 35 Horná Poruba, IČO: 47 081 368, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Krabičková diéta s. r. o., reg. vo vložke Sro 28613/R-Zbl, so sídlom: Farská 467/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 47 183 322, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KUK COILS Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 23023/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 45 575 312, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Kvalitné bývanie, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26162/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 441/28, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 46 651 748, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť KOPER International s. r. o., reg. vo vložke Sro 26238/R-Zbl, so sídlom: Za cintorínom 1260/25, 020 01 Púchov, IČO: 46 672 036, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť KRBstav s. r. o., reg. vo vložke Sro 25817/R-Zbl, so sídlom: Pod Vinicou 404/19, 972 17 Kanianka, IČO: 46 550 992, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LABDENT, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24178/R-Zbl, so sídlom: Holubyho 353/29, 916 01 Stará Turá, IČO: 46 057 145, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť L.F.T. Pro s.r.o., reg. vo vložke Sro 29708/R-Zbl, so sídlom: Ku Kyselke 560/38, 911 06 Trenčín, IČO: 47 565 934, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LAMBORGINI s.r.o., reg. vo vložke Sro 30887/R-Zbl, so sídlom: Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, IČO: 47 911 719, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Kvety a Záhrada s.r.o., reg. vo vložke Sro 30787/R-Zbl, so sídlom: Pružina 273, 018 22 Pružina, IČO: 47 878 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Lalili, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32852/R-Zbl, so sídlom: Palackého 621/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 235 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 15.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.03.2016
Spoločnosť La Strada, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16408/R-Zbl, so sídlom: Dukelská 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 351 083, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LAVADOR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15928/R-Zbl, so sídlom: Tajovského 18, 971 01 Prievidza, IČO: 36 346 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Laugo credit, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15919/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 6, 911 01 Trenčín, IČO: 36 346 675, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť L & L PLUS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20229/R-Zbl, so sídlom: Matice slovenskej 2707/27, 971 01 Prievidza, IČO: 44 127 006, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LAUG - TECHNO - BAU spol.s r.o., reg. vo vložke Sro 325/R-Zbl, so sídlom: Jána Zemana 77, 911 01 Trenčín, IČO: 34 109 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LEITNER Slovensko s.r.o., reg. vo vložke Sro 10413/R-Zbl, so sídlom: Tehelná 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 297 445, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Lekáreň na Sihoti, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20310/R-Zbl, so sídlom: Martina Rázusa 1471/36, 911 01 Trenčín, IČO: 44 188 153, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LEKÁREŇ ELIXÍR s.r.o., reg. vo vložke Sro 18951/R-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 936/44, 907 01 Myjava, IČO: 36 662 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LEMNIX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19014/R-Zbl, so sídlom: Nitrianska 114/1764, 958 01 Partizánske, IČO: 34 100 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o., reg. vo vložke Sro 16140/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36 348 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Leafcar, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16137/R-Zbl, so sídlom: Beckovská 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 348 627, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LB servis, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 15013/R-Zbl, so sídlom: Ruskovce 160, 956 54 Ruskovce, IČO: 36 338 826, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2016 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LEGEND s. r. o., reg. vo vložke Sro 31528/R-Zbl, so sídlom: M. Turkovej 1732/36, 911 01 Trenčín, IČO: 48 131 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LEADERBET s.r.o., reg. vo vložke Sro 30016/R-Zbl, so sídlom: Majerská 924/23, 958 03 Partizánske, IČO: 47 601 094, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LEKÁREŇ SANUS s. r. o., reg. vo vložke Sro 27203/R-Zbl, so sídlom: Nádražná 686, 958 01 Partizánske, IČO: 46 892 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LiveA s.r.o., reg. vo vložke Sro 30582/R-Zbl, so sídlom: Baračka 85/87, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 47 799 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Lider Dnepr s. r. o., reg. vo vložke Sro 30545/R-Zbl, so sídlom: Halalovka 2399/46, 911 08 Trenčín, IČO: 47 789 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LEMON MEDIA s. r. o., reg. vo vložke Sro 25256/R-Zbl, so sídlom: Dolný Šianec 7159/18B, 911 01 Trenčín, IČO: 46 396 705, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LES & Farma s. r. o., reg. vo vložke Sro 25433/R-Zbl, so sídlom: Gápel 47, 972 28 Valaská Belá, IČO: 46 439 013, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LORRY TRANS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18008/R-Zbl, so sídlom: Areál ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 800 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LOTOS - garden, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17432/R-Zbl, so sídlom: 28. októbra 1177/41, 911 01 Trenčín, IČO: 36 725 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LINEA - grafická dielňa, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18965/R-Zbl, so sídlom: V jarku 725/1, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 36 723 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LKW - MOBILE, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 916/R-Zbl, so sídlom: Kožušnícka 36, 911 05 Trenčín, IČO: 31 425 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LT Profit, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12152/R-Zbl, so sídlom: K výstavisku 4/527, 911 01 Trenčín, IČO: 36 313 866, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LIESKOVEC, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13380/R-Zbl, so sídlom: Červené kopanice 690/35, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 324 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť M.O. s.r.o., reg. vo vložke Sro 11863/R-Zbl, so sídlom: Trenčianske Jastrabie 460, 913 22 Trenčianske Jastrabie, IČO: 36 311 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LUKRO spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 1257/R-Zbl, so sídlom: Piešťanská 1202/44, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 417 094, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť M & V SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3236/R-Zbl, so sídlom: Vsetínska cesta 1487/9, 020 01 Púchov, IČO: 31 642 462, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť LUJANA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18855/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 931/52, 907 01 Myjava, IČO: 36 336 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Lugera Holding, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22307/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 3/7053, 911 01 Trenčín, IČO: 45 251 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LUDA s.r.o., reg. vo vložke Sro 17820/R-Zbl, so sídlom: Dr. I. Markoviča 2085/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 776 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LUX-A.M s. r. o., reg. vo vložke Sro 25848/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 548/12, 911 01 Trenčín, IČO: 46 560 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť LUMASOL s.r.o., reg. vo vložke Sro 29935/R-Zbl, so sídlom: Lubina 351, 916 12 Lubina, IČO: 47 605 596, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LUTOI s.r.o., reg. vo vložke Sro 29516/R-Zbl, so sídlom: Obrancov mieru 347/20, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47 529 920, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť LUSIKO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28557/R-Zbl, so sídlom: Kálnica 62, 916 37 Kálnica, IČO: 47 332 387, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Machunka D&R s.r.o., reg. vo vložke Sro 28231/R-Zbl, so sídlom: K výstavisku 623, 911 01 Trenčín, IČO: 47 245 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MARJOS s. r. o., reg. vo vložke Sro 28249/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska Turná 863, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 47 191 104, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MAN Technik, s. r. o., reg. vo vložke Sro 29432/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47 515 902, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MANUS-SK s. r. o., reg. vo vložke Sro 23112/R-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 90/14B, 971 01 Prievidza, IČO: 45 590 486, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MajoMedic s.r.o., reg. vo vložke Sro 31820/R-Zbl, so sídlom: Kálnica 46, 916 37 Kálnica, IČO: 48 218 766, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MABIO s.r.o., reg. vo vložke Sro 31864/R-Zbl, so sídlom: Skladová 7, 971 01 Prievidza, IČO: 45 456 348, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 01.10.2015
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 01.10.2015
Spoločnosť Manz Slovakia, s. r. o., reg. vo vložke Sro 17049/R-Zbl, so sídlom: Rybárska 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 673 234, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MANDY FASHION, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16780/R-Zbl, so sídlom: A. Stodolu 2, 971 01 Prievidza, IČO: 36 365 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MAJOMAX spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2192/R-Zbl, so sídlom: Podhlinie 1159, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 576 516, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MANUS-MED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14402/R-Zbl, so sídlom: Štefana Závodníka 506/41, 971 01 Prievidza, IČO: 36 333 379, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MAROŠ spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 11111/R-Zbl, so sídlom: Kasárenská 1708, 911 05 Trenčín, IČO: 36 304 280, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Massage Shop s. r. o., reg. vo vložke Sro 17482/R-Zbl, so sídlom: Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie, IČO: 36 731 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Martinus s. r. o., reg. vo vložke Sro 21138/R-Zbl, so sídlom: SNP 1470/112, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 44 556 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MEAD PB, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24419/R-Zbl, so sídlom: Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 146 806, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Maser, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24484/R-Zbl, so sídlom: Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie, IČO: 46 180 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Massage Store, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26145/R-Zbl, so sídlom: Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie, IČO: 46 648 828, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Markus Capital, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25403/R-Zbl, so sídlom: Jesenského 1892/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 46 440 445, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MASIBA s.r.o., reg. vo vložke Sro 24900/R-Zbl, so sídlom: Družstevná 616/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 46 048 456, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Mark Transport s.r.o., reg. vo vložke Sro 29418/R-Zbl, so sídlom: Dvorec 127, 956 55 Veľké Chlievany, IČO: 47 501 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MAYO tech s.r.o., reg. vo vložke Sro 27546/R-Zbl, so sídlom: Súvoz 732/1, 911 01 Trenčín, IČO: 46 975 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MED-MAG, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25552/R-Zbl, so sídlom: SNP 37, 972 47 Oslany, IČO: 46 484 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MEDICAL spol., s. r. o., reg. vo vložke Sro 26007/R-Zbl, so sídlom: Pažiť 106, 958 03 Pažiť, IČO: 46 598 146, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MedSoft s. r. o., reg. vo vložke Sro 24486/R-Zbl, so sídlom: Fraňa Kráľa 2204/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 163 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MEDIAL IN, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20328/R-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 1401, 020 01 Púchov, IČO: 44 040 610, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.09.2015
-Uznesenie zo zasad. Ms. zast.
Dátum doručenia: 14.09.2015
-Podpisový vzor konateľa - JUDr. Anton Školek
Dátum doručenia: 14.09.2015
-Úplné znenie zakl. listiny
Dátum doručenia: 14.09.2015
Spoločnosť MEDEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15799/R-Zbl, so sídlom: Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 390 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MEDICAL M+J, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16465/R-Zbl, so sídlom: Mierová 311, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 351 580, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1687/R-Zbl, so sídlom: Armádna 1659/12, 911 01 Trenčín, IČO: 31 441 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MED-FER, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14287/R-Zbl, so sídlom: Cintorínska 1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 332 364, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MELISA s.r.o., reg. vo vložke Sro 14060/R-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 15, 972 01 Bojnice, IČO: 36 330 493, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MEDIA REAL s.r.o., reg. vo vložke Sro 13752/R-Zbl, so sídlom: Karpatská 365/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 328 286, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MIDOPO s.r.o., reg. vo vložke Sro 13210/R-Zbl, so sídlom: Robotnícka 4354, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 323 454, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MIKROTECH, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2717/R-Zbl, so sídlom: Považské strojárne - objekt 25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 610 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2768/R-Zbl, so sídlom: Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 31 613 314, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť METALVIS SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1180/R-Zbl, so sídlom: Považany 287, 916 26 Považany, IČO: 34 143 955, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MILKBERRY s.r.o., reg. vo vložke Sro 17087/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 441, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 679 216, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MILOŠ PAPŠO s. r. o., reg. vo vložke Sro 20016/R-Zbl, so sídlom: Hliny 1272/95, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 44 037 376, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MIA Engineering s. r. o., reg. vo vložke Sro 21854/R-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 865 023, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MF Company s. r. o., reg. vo vložke Sro 24470/R-Zbl, so sídlom: Turá Lúka 511, 907 03 Myjava, IČO: 46 158 936, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MIMAKS, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 23326/R-Zbl, so sídlom: L. Stančeka 1280/9, 971 01 Prievidza, IČO: 45 654 409, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MIGASTOL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23907/R-Zbl, so sídlom: Radlinského 389/25, 911 05 Trenčín, IČO: 45 982 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Montech, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22818/R-Zbl, so sídlom: Omšenie 31, 914 43 Omšenie, IČO: 45 455 783, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MONTECH WELDING s.r.o., reg. vo vložke Sro 32151/R-Zbl, so sídlom: Nádražná 647/17, 958 01 Partizánske, IČO: 48 329 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 08.03.2016
-podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 08.03.2016
-zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 08.03.2016
Spoločnosť MMP Minárik, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31755/R-Zbl, so sídlom: Pivovarská 429/10, 019 01 Ilava, IČO: 48 181 102, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MONDA-MED, s. r. o., reg. vo vložke Sro 18577/R-Zbl, so sídlom: Štefana Králika 26, 971 01 Prievidza, IČO: 43 839 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MONRO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17091/R-Zbl, so sídlom: Komenského 110/6, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 680 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MIV STAV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2870/R-Zbl, so sídlom: SPH 1364/163, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 31 619 304, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MOTEL TROJA s.r.o., reg. vo vložke Sro 10910/R-Zbl, so sídlom: ČSA 337/33, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 302 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MIŠKECH, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12610/R-Zbl, so sídlom: Považské Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 317 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MINT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14505/R-Zbl, so sídlom: Hviezdová 1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 334 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MisCell, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1848/R-Zbl, so sídlom: T.Vansovej 14, 971 01 Prievidza, IČO: 30 224 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MOZAPEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11188/R-Zbl, so sídlom: Teplická 788, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 36 305 090, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MTO KOVOSPOL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 596/R-Zbl, so sídlom: Kúty č. 1, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 345, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MUDr. Ftorková, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18168/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 383/99, 018 61 Beluša, IČO: 36 822 248, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MSO - Klimatizácie, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18325/R-Zbl, so sídlom: Jesenského 619/31, 972 01 Bojnice, IČO: 36 842 567, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MUDr. FALATOVÁ s. r. o., reg. vo vložke Sro 20006/R-Zbl, so sídlom: J. M. Hurbana 20, 971 01 Prievidza, IČO: 44 001 398, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MUDr. Katarína Petránska, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21469/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 4241/45, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 710 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MS PRODUKT, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20526/R-Zbl, so sídlom: Častkovce 151, 916 27 Častkovce, IČO: 44 316 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MUDr. Danica Marečková, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23274/R-Zbl, so sídlom: Legionárska 68, 911 01 Trenčín, IČO: 45 567 123, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MOTO SIBI s. r. o., reg. vo vložke Sro 29077/R-Zbl, so sídlom: Valaská Belá 469, 972 28 Valaská Belá, IČO: 47 458 704, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MUDr. Jozef Mikuš s. r. o., reg. vo vložke Sro 30364/R-Zbl, so sídlom: Bernolákova 321/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 47 674 385, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MUDr. Viera Vezérová, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29264/R-Zbl, so sídlom: Lúčky 1252/9, 972 01 Bojnice, IČO: 47 452 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť NAIL AMBIENTE s.r.o., reg. vo vložke Sro 29772/R-Zbl, so sídlom: Moyzesova 741/5, 911 01 Trenčín, IČO: 47 557 494, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť N.B.D. SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 29671/R-Zbl, so sídlom: Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza, IČO: 47 586 869, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť MVE Hubová s. r. o., reg. vo vložke Sro 27954/R-Zbl, so sídlom: Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín, IČO: 47 062 495, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MVE Nové zdroje s. r. o., reg. vo vložke Sro 27955/R-Zbl, so sídlom: Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín, IČO: 47 061 383, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MVE Švošov s.r.o., reg. vo vložke Sro 27960/R-Zbl, so sídlom: Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín, IČO: 47 062 762, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť MUDr. Peter Blaško, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25165/R-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 45, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 44 012 489, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť N.A.J. Group, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32052/R-Zbl, so sídlom: Sadová 601/7, 020 01 Púchov, IČO: 48 311 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MUDr. Korecová, metabolické centrum s.r.o., reg. vo vložke Sro 18082/R-Zbl, so sídlom: Veľkomoravská 2154/2, 911 05 Trenčín, IČO: 36 810 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MUDr. MIKUŠKOVÁ s.r.o., reg. vo vložke Sro 16317/R-Zbl, so sídlom: Lipník 129, 972 32 Lipník, IČO: 36 350 222, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16061/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 348 015, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť NOVAKOPHARM, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 16343/R-Zbl, so sídlom: A.Hlinku 16, 972 71 Nováky, IČO: 36 350 478, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Nová Realita, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17973/R-Zbl, so sídlom: Pádivého 685/3, 911 01 Trenčín, IČO: 36 797 189, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť NEW WAVE SK, s. r. o., reg. vo vložke Sro 17025/R-Zbl, so sídlom: Robotnícka 7, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 361 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť OBUV A KOŽENÁ GALANTÉRIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19149/R-Zbl, so sídlom: Horská 1297/11, 958 01 Partizánske, IČO: 36 307 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť NIVOS, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 19002/R-Zbl, so sídlom: Nitrianska cesta 60, 958 01 Partizánske, IČO: 31 450 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť NÁMORNÍK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13580/R-Zbl, so sídlom: Lánska 950, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 326 798, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Neftali s. r. o., reg. vo vložke Sro 25181/R-Zbl, so sídlom: Pod Húštikom 602, 018 51 Nová Dubnica - Veľký Kolačín, IČO: 46 378 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť najdireality, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22763/R-Zbl, so sídlom: Veľkomoravská 2162/16, 911 05 Trenčín, IČO: 45 449 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť O.PEN s.r.o., reg. vo vložke Sro 30546/R-Zbl, so sídlom: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 46 669 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť OKENIT s. r. o., reg. vo vložke Sro 27437/R-Zbl, so sídlom: Kamenec 273/19, 914 41 Nemšová, IČO: 46 946 748, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Oravec KOVO, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27445/R-Zbl, so sídlom: Zemianske Lieskové 308, 913 05 Melčice-Lieskové, IČO: 46 949 020, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Overa s. r. o., reg. vo vložke Sro 24253/R-Zbl, so sídlom: Malé Stankovce 265, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 46 073 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť OLYMPIA fit, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25219/R-Zbl, so sídlom: Ružová 110/14, 019 01 Ilava, IČO: 46 388 079, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť OVKS SOCHOŇ, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25539/R-Zbl, so sídlom: Kočovce 280, 916 31 Kočovce, IČO: 46 492 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť OWEGA creative s. r. o., reg. vo vložke Sro 25853/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 7141/119A, 911 01 Trenčín, IČO: 46 486 178, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť OKTA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12746/R-Zbl, so sídlom: Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 319 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť OKART, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3060/R-Zbl, so sídlom: Pod Zábrehom 1575, 020 01 Púchov, IČO: 31 631 096, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť OKULA EYEWEAR s. r. o., reg. vo vložke Sro 21060/R-Zbl, so sídlom: Mierové námestie 65/13, 019 01 Ilava, IČO: 44 524 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ORBIS INVEST, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14763/R-Zbl, so sídlom: Soblahovská 4A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 336 688, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PARDON-TO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19100/R-Zbl, so sídlom: Horská 1306/31, 958 01 Partizánske, IČO: 36 293 083, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PAMAS-Trenčín, spoločnosť s ručením obmedzeným "v skratke PAMAS - Trenčín, s.r.o.", reg. vo vložke Sro 12532/R-Zbl, so sídlom: Legionárska 6419, 911 01 Trenčín, IČO: 36 317 250, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Pauer, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25918/R-Zbl, so sídlom: Považská Teplá 12, 017 05 Považská Teplá, IČO: 46 578 706, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PAY s. r. o., reg. vo vložke Sro 26585/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 46 749 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť P&T corp., s. r. o., reg. vo vložke Sro 24300/R-Zbl, so sídlom: Beckov 148, 916 38 Beckov, IČO: 46 110 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PAMA TRADE, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22932/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 10/41, 911 05 Trenčín, IČO: 45 542 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť P. Š. stavb s. r. o., reg. vo vložke Sro 28829/R-Zbl, so sídlom: Podhorie 1552, 018 61 Beluša, IČO: 47 421 479, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PAB s.r.o., reg. vo vložke Sro 30782/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 416, 911 05 Trenčín, IČO: 47 870 672, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PATAK Trans, s. r. o., reg. vo vložke Sro 32746/R-Zbl, so sídlom: Stred 2202/40, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 198 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 02.03.2016
-Podpisový vzor konateľa 1 /
Dátum doručenia: 02.03.2016
-Podpisový vzor konateľa 2/
Dátum doručenia: 02.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,
Dátum doručenia: 02.03.2016
Spoločnosť Partymenu.eu s.r.o., reg. vo vložke Sro 31654/R-Zbl, so sídlom: Kragujevackých hrdinov 453/7, 911 01 Trenčín, IČO: 48 160 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PC PROMPT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31234/R-Zbl, so sídlom: Súvoz 13, 911 01 Trenčín, IČO: 35 688 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PEKMIC s.r.o., reg. vo vložke Sro 29117/R-Zbl, so sídlom: Medňanská 520, 019 01 Ilava, IČO: 47 455 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PEME home builder, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27624/R-Zbl, so sídlom: Horná 1403/17, 958 03 Partizánske, IČO: 47 005 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PEDRO SK, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23043/R-Zbl, so sídlom: Hollého 1175/26, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 45 538 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Pear2Pear, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24770/R-Zbl, so sídlom: Šafárikova 2735/1, 911 08 Trenčín, IČO: 46 230 840, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PC ENGINEERING SOLUTIONS s.r.o., reg. vo vložke Sro 14750/R-Zbl, so sídlom: Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 336 564, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PEGAS SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14506/R-Zbl, so sídlom: Trenčianske Stankovce 3054, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 36 334 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PEGAS TRAVEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 931/R-Zbl, so sídlom: Bavlnárska 13, 911 01 Trenčín, IČO: 34 132 538, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PELVET SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16722/R-Zbl, so sídlom: A. Rudnaya 205/18, 971 01 Prievidza, IČO: 36 357 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Peluma Trade, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17972/R-Zbl, so sídlom: Kasárenská 1708, 911 05 Trenčín, IČO: 36 797 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PK Kovmat, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20457/R-Zbl, so sídlom: Krajné 232, 916 16 Krajné, IČO: 44 276 656, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PETRADE, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 20644/R-Zbl, so sídlom: Gen. Svobodu 1096/4, 958 01 Partizánske, IČO: 36 519 847, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PEVIZ spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1021/R-Zbl, so sídlom: Podjavorinskej 1614, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 384 749, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PHARMAKO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2651/R-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 16, 972 71 Nováky, IČO: 31 606 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PENTIMEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11109/R-Zbl, so sídlom: Tužina 26, 972 14 Tužina, IČO: 31 622 054, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PERSPEKTA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10183/R-Zbl, so sídlom: Nám. A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 295 116, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PM IMMOBILIEN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14793/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 336 947, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PM trans, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23264/R-Zbl, so sídlom: Mestečko 14, 020 52 Mestečko, IČO: 45 599 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Perfect plus s. r. o., reg. vo vložke Sro 25041/R-Zbl, so sídlom: Bučkovec 1124, 916 42 Moravské Lieskové, IČO: 46 345 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Pencil s. r. o., reg. vo vložke Sro 31383/R-Zbl, so sídlom: J. Zemana 3141/99, 911 01 Trenčín, IČO: 48 072 010, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Povatech plus s.r.o., reg. vo vložke Sro 31277/R-Zbl, so sídlom: Pivovarská 849/84, 019 01 Ilava, IČO: 47 409 860, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PORTIKUM s. r. o., reg. vo vložke Sro 24327/R-Zbl, so sídlom: Záhumenská 1807/5, 911 01 Trenčín, IČO: 46 115 455, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť POVODENT s.r.o., reg. vo vložke Sro 27090/R-Zbl, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 46 871 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Pod vežou s.r.o., reg. vo vložke Sro 29819/R-Zbl, so sídlom: Ul. Ľ. Štúra 1682/4, 018 61 Beluša, IČO: 47 587 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PP - Palivá s.r.o., reg. vo vložke Sro 30920/R-Zbl, so sídlom: Bolešov 469, 018 53 Bolešov, IČO: 47 904 518, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PORFIX Sand s. r. o., reg. vo vložke Sro 30898/R-Zbl, so sídlom: 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 47 512 296, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PNEU-CAR s.r.o., reg. vo vložke Sro 13966/R-Zbl, so sídlom: Prečín 274, 018 15 Prečín, IČO: 36 329 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PNEUMAX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10575/R-Zbl, so sídlom: Pod Lachovcom 1182/19, 020 01 Púchov, IČO: 36 298 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PMR s.r.o., reg. vo vložke Sro 81/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska cesta 1337, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 099 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Povex s.r.o., reg. vo vložke Sro 20803/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2018/40, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 416 326, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PRIME Consulting, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18083/R-Zbl, so sídlom: K Výstavisku 529/5, 911 01 Trenčín, IČO: 36 810 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ProBo, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17481/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 17, 911 01 Trenčín, IČO: 36 731 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PROFIPARTNER s.r.o., reg. vo vložke Sro 15696/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 407, 911 05 Trenčín, IČO: 36 344 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PROEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 15916/R-Zbl, so sídlom: Opatovská 238/87, 911 01 Trenčín, IČO: 36 346 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PRAKTIMED, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 16420/R-Zbl, so sídlom: Bojnická cesta 26/11, 972 17 Kanianka, IČO: 36 351 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Prodata plus, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3383/R-Zbl, so sídlom: ul. 1. mája 878/22, 020 01 Púchov, IČO: 36 003 310, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Prenosil, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14561/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 11, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 334 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PRINTEL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12135/R-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 28, 971 01 Prievidza, IČO: 36 313 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť presi-DENT.sk s.r.o., reg. vo vložke Sro 29773/R-Zbl, so sídlom: Dulov 38, 018 52 Dulov, IČO: 47 587 881, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PROFEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 28323/R-Zbl, so sídlom: Udiča 332, 018 01 Udiča, IČO: 47 194 014, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Prvá poradenská spoločnosť, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27573/R-Zbl, so sídlom: Námestie Matice Slovenskej 1296/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47 001 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného
Dátum doručenia: 08.10.2015
-Úplné znenie zakl. listiny
Dátum doručenia: 08.10.2015
Spoločnosť ProTherm, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29326/R-Zbl, so sídlom: Duklianska 6, 972 51 Handlová, IČO: 47 446 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PROTEF, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24015/R-Zbl, so sídlom: Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 016 040, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PRVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23724/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 126/68, 911 05 Trenčín, IČO: 45 923 418, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PS - Treu s. r. o., reg. vo vložke Sro 12185/R-Zbl, so sídlom: Nové Prúdy 4, 911 01 Trenčín, IČO: 36 314 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PRORECO s.r.o., reg. vo vložke Sro 11847/R-Zbl, so sídlom: Vlárska 49, 911 05 Trenčín, IČO: 36 311 375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., reg. vo vložke Sro 11606/R-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, IČO: 36 308 994, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Prvá trenčianska dražobná, spoločnosť s ručením obmedzeným /v skratke Prvá trenčianska dražobná, s.r.o./, v likvidácii, reg. vo vložke Sro 13667/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, IČO: 36 327 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2016 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť PROMO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10252/R-Zbl, so sídlom: K Výstavisku 530/9, 911 01 Trenčín, IČO: 36 295 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť PROFIPOTER, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19241/R-Zbl, so sídlom: Gen. Svobodu 852/19, 958 01 Partizánske, IČO: 36 826 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť R.M.L. TRENČÍN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16254/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 121/1297, 911 05 Trenčín, IČO: 36 349 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť R & R autobazár, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16121/R-Zbl, so sídlom: Niva 305, 916 21 Čachtice, IČO: 36 348 503, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Q - Zet s.r.o., reg. vo vložke Sro 15526/R-Zbl, so sídlom: Remata 32, 972 31 Ráztočno, IČO: 36 343 188, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť QUIRIS s.r.o., reg. vo vložke Sro 13988/R-Zbl, so sídlom: Nimnica 181, 020 71 Nimnica, IČO: 36 329 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť R.N., s.r.o., reg. vo vložke Sro 12070/R-Zbl, so sídlom: Košeca 387, 018 64 Košeca, IČO: 36 313 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť R & R OTS-Z, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22579/R-Zbl, so sídlom: Jesenského 220/11, 972 71 Nováky, IČO: 45 382 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PZT s. r. o., reg. vo vložke Sro 25874/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 1062/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 569 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RADO Reality Group s.r.o., reg. vo vložke Sro 29100/R-Zbl, so sídlom: Soblahovská 45, 911 01 Trenčín, IČO: 47 412 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť RAILWAY s.r.o., reg. vo vložke Sro 28330/R-Zbl, so sídlom: G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, IČO: 47 201 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť PTDK, s. r. o., reg. vo vložke Sro 31349/R-Zbl, so sídlom: Krajné 232, 916 16 Krajné, IČO: 47 954 515, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RANILA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27464/R-Zbl, so sídlom: Opatovce nad Nitrou 103, 972 02 Opatovce nad Nitrou, IČO: 46 927 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RC genesis s. r. o., reg. vo vložke Sro 25573/R-Zbl, so sídlom: Dlhá 589, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 46 496 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť RAK, spol. s.r.o., reg. vo vložke Sro 1661/R-Zbl, so sídlom: kpt. Jaroša 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 437 923, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RB servis s. r. o., reg. vo vložke Sro 15791/R-Zbl, so sídlom: Novomeského 1321/8, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 345 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REALIMEX, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 15695/R-Zbl, so sídlom: Trenčianske Bohuslavice 163, 913 06 Trenčianske Bohuslavice, IČO: 31 422 683, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 16461/R-Zbl, so sídlom: Dukelská štvrť 4224/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 351 547, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť REALITY COMFORT PD, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 17139/R-Zbl, so sídlom: Opatovce nad Nitrou 241, 972 02 Opatovce nad Nitrou, IČO: 36 686 514, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť REAL - IR s. r. o., reg. vo vložke Sro 20303/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2010/24, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 195 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť REAL.EST, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18372/R-Zbl, so sídlom: Jána Kollára 13/2014, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 848 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť RAR real s. r. o., reg. vo vložke Sro 22268/R-Zbl, so sídlom: Jablonka 260, 906 21 Jablonka, IČO: 35 857 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť REGIMA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22339/R-Zbl, so sídlom: Jesenského 277/2, 958 01 Partizánske, IČO: 45 281 840, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť REALITY DCA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20972/R-Zbl, so sídlom: Pod hájom 4254/210, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 509 405, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť REGUKOV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20666/R-Zbl, so sídlom: Diviacka Nová Ves 632, 972 24 Diviacka Nová Ves, IČO: 44 362 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť REKUK, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 19510/R-Zbl, so sídlom: Nitrianska cesta 310, 958 01 Partizánske, IČO: 36 284 319, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REATRADING s. r. o., reg. vo vložke Sro 19942/R-Zbl, so sídlom: Vajanského 8, 911 01 Trenčín, IČO: 44 035 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť REHAMEDIK s.r.o., reg. vo vložke Sro 16653/R-Zbl, so sídlom: Staničná 9A, 911 05 Trenčín, IČO: 36 353 256, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RecruIT Assistant, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15243/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 3, 911 01 Trenčín, IČO: 36 340 715, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., reg. vo vložke Sro 1885/R-Zbl, so sídlom: Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 31 558 429, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť REALSTAV JH, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15033/R-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 338 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REALSTAV stavebniny s. r. o., reg. vo vložke Sro 27556/R-Zbl, so sídlom: Družstevná 764, 916 21 Čachtice, IČO: 46 992 448, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Repa + partners, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26816/R-Zbl, so sídlom: Soblahov 665, 913 38 Soblahov, IČO: 46 810 307, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Resistance Investments, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25583/R-Zbl, so sídlom: Pred poľom 372/8, 911 01 Trenčín, IČO: 46 476 105, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť REMINY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14196/R-Zbl, so sídlom: Hliny 1413/149, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 331 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť RIAVA s.r.o., reg. vo vložke Sro 3019/R-Zbl, so sídlom: Pod hájom 1359/140, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 31 628 150, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť RELM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 145/R-Zbl, so sídlom: Malinovského 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 102 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť RN-PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 16588/R-Zbl, so sídlom: Ružová 112, 019 01 Ilava, IČO: 36 352 659, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť REVELS s.r.o., reg. vo vložke Sro 17589/R-Zbl, so sídlom: Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 746 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť REMETAL s. r. o., reg. vo vložke Sro 19855/R-Zbl, so sídlom: Veľké Stankovce 771, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 44 011 938, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť RIALTO s r.o., reg. vo vložke Sro 19051/R-Zbl, so sídlom: Obuvnícka 428, 958 01 Partizánske, IČO: 31 420 796, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť RENOMONT Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 22285/R-Zbl, so sídlom: Legionárska 1844/77, 911 04 Trenčín, IČO: 45 278 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Rutilus, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22344/R-Zbl, so sídlom: Pod Juhom 3842/33, 911 01 Trenčín, IČO: 45 276 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SADKAR, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22548/R-Zbl, so sídlom: Domaniža 446, 018 16 Domaniža, IČO: 45 368 422, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť S.M.S., spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2729/R-Zbl, so sídlom: Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 31 610 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť RODOS spoločnosť s ručením obmedzeným, v likvidácii, reg. vo vložke Sro 2001/R-Zbl, so sídlom: ul. Šoltésovej 1661/163, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 565 280, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ROTEX ELEKTRO s.r.o., reg. vo vložke Sro 13074/R-Zbl, so sídlom: SNP 77, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 322 229, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť RPPS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23126/R-Zbl, so sídlom: Inovecká 1319/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45 547 424, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Rozprávkový svet s.r.o., reg. vo vložke Sro 27963/R-Zbl, so sídlom: Tužina 395, 972 14 Tužina, IČO: 47 106 794, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Rozhodcovský inštitút, s.r.o. " v likvidácii ", reg. vo vložke Sro 27932/R-Zbl, so sídlom: Švermova 23, 911 01 Trenčín, IČO: 36 359 025, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ROTADENT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29476/R-Zbl, so sídlom: Kocurany 125, 972 02 Kocurany, IČO: 47 534 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ROCHELL, s. r. o., reg. vo vložke Sro 31492/R-Zbl, so sídlom: Jánošíkova 121/7, 911 05 Trenčín, IČO: 47 190 922, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SALUS-BG, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23415/R-Zbl, so sídlom: SNP 52/1258, 956 18 Bošany, IČO: 45 704 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SBK TRADE, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24011/R-Zbl, so sídlom: Vinohradnícka 34/952, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 025 812, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Sassa Mode, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14347/R-Zbl, so sídlom: J. Murgaša 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36 332 887, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Saturnia s.r.o., reg. vo vložke Sro 12246/R-Zbl, so sídlom: Sasinkova 13/757, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 314 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SAROUTE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11825/R-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 606 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SBS ZVS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11273/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 306 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.03.2016
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 16.03.2016
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 16.03.2016
Spoločnosť SEA SK spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2863/R-Zbl, so sídlom: Tenisová 3, 971 01 Prievidza, IČO: 31 619 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SAMŠPORT s.r.o., reg. vo vložke Sro 18683/R-Zbl, so sídlom: Hodžova 261/1, 907 01 Myjava, IČO: 18 048 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SAMAT TRADE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17038/R-Zbl, so sídlom: Lúčna 3029/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 671 983, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SADLON TECHNOLOGIES s.r.o., reg. vo vložke Sro 15788/R-Zbl, so sídlom: Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 345 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SELOS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15198/R-Zbl, so sídlom: Ľudovíta Stárka 16A, 911 05 Trenčín, IČO: 36 340 464, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Senelin, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20052/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 21A, 911 01 Trenčín, IČO: 44 094 205, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SERVIND SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 2557/R-Zbl, so sídlom: Pivovarská 892/92, 019 01 Ilava, IČO: 31 600 760, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SENECIO spoločnosť s r.o., reg. vo vložke Sro 1611/R-Zbl, so sídlom: Tehelná 42, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 430 147, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným, reg. vo vložke Sro 1498/R-Zbl, so sídlom: Lipová 19, 911 05 Trenčín, IČO: 31 415 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SENZI WOOD s.r.o., reg. vo vložke Sro 3547/R-Zbl, so sídlom: Lánska 925/1-36, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 700, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SEKO Trenčín, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12210/R-Zbl, so sídlom: Hollého 928, 911 05 Trenčín, IČO: 36 314 323, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SEKO Partizánske s. r. o., reg. vo vložke Sro 25001/R-Zbl, so sídlom: Tajovského 1218/32, 958 03 Partizánske, IČO: 46 327 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Shadow Sys s. r. o., reg. vo vložke Sro 26088/R-Zbl, so sídlom: Teplická 774/17, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 46 615 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SERVISTOS s.r.o., reg. vo vložke Sro 30165/R-Zbl, so sídlom: Dubodiel 391, 913 23 Dubodiel, IČO: 47 660 368, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SiBi s.r.o., reg. vo vložke Sro 30166/R-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 706/22, 019 01 Ilava, IČO: 47 639 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SILMED, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25125/R-Zbl, so sídlom: Opatovská 15, 911 01 Trenčín, IČO: 46 369 350, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SHOP STYLE s. r. o., reg. vo vložke Sro 24509/R-Zbl, so sídlom: Hôrka 92/7, 958 04 Partizánske - Veľké Bielice, IČO: 44 956 428, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SID - SMART INNOVATION DEVELOPMENT, s. r. o., reg. vo vložke Sro 31215/R-Zbl, so sídlom: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 48 029 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Shoe Factory Holding, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14028/R-Zbl, so sídlom: Priemyselná 2, 971 01 Prievidza, IČO: 36 247 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SCHMOLZ + BICKENBACH Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 13005/R-Zbl, so sídlom: Trenčianske Stankovce 3054, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 36 241 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SIECO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 161/R-Zbl, so sídlom: Hollého 1969/50, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 102 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Sigmia OaSS s.r.o., reg. vo vložke Sro 2278/R-Zbl, so sídlom: Moyzesova 69, 019 01 Ilava, IČO: 31 582 877, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SIGMIA SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 2736/R-Zbl, so sídlom: Moyzesova 69, 019 01 Ilava, IČO: 31 611 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SHAS s. r. o., reg. vo vložke Sro 20979/R-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín, IČO: 44 501 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SISI Land, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22499/R-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov, IČO: 45 320 497, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SKH AGRO, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22495/R-Zbl, so sídlom: Továrenská 4069/44, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 45 328 803, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SKI ČERTOV JAVORNÍKY s.r.o., reg. vo vložke Sro 15540/R-Zbl, so sídlom: 1.mája 876 , 020 01 Púchov, IČO: 36 343 315, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SKI Podjavorník s.r.o., reg. vo vložke Sro 16835/R-Zbl, so sídlom: Hliníky 764/77, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 612 375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SLÁDEK a syn, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2793/R-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 1900/64, 020 01 Púchov, IČO: 31 614 892, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Ski - TMG Remata, Stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3281/R-Zbl, so sídlom: Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza, IČO: 31 645 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10099/R-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 1900/64, 020 01 Púchov, IČO: 36 294 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SKORFIN, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25550/R-Zbl, so sídlom: Pažiť 1510, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 46 474 315, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SK-BAU, s. r. o., reg. vo vložke Sro 30586/R-Zbl, so sídlom: Dobrá 1361, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 45 376 115, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Silver Cloud s. r. o., reg. vo vložke Sro 27920/R-Zbl, so sídlom: Nad tehelňou 7374/71, 911 01 Trenčín, IČO: 47 072 440, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť sln - ko s.r.o., reg. vo vložke Sro 27521/R-Zbl, so sídlom: Pravenec 207, 972 16 Pravenec, IČO: 46 862 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Slovenská Spoločnosť Technológií s.r.o., reg. vo vložke Sro 29179/R-Zbl, so sídlom: Obrancov mieru 1154/12, 020 01 Púchov, IČO: 47 479 507, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SONDA Shoes s. r. o., reg. vo vložke Sro 22883/R-Zbl, so sídlom: Puškinova 665/16, 958 03 Partizánske, IČO: 45 525 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SOMI Trenčín, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10315/R-Zbl, so sídlom: Švermova 3, 911 01 Trenčín, IČO: 36 296 589, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SLOVMED, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 13115/R-Zbl, so sídlom: Jiráskova 3, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 322 580, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SOJAPRODUKT, s. r. o. "v likvidácii", reg. vo vložke Sro 14167/R-Zbl, so sídlom: Drietoma 85, 913 03 Drietoma, IČO: 36 331 309, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Slovita s.r.o., reg. vo vložke Sro 16993/R-Zbl, so sídlom: Sládkoviča 831, 018 61 Beluša, IČO: 36 012 912, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SOKOS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15703/R-Zbl, so sídlom: Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 344 699, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SMAMPO s. r. o., reg. vo vložke Sro 21390/R-Zbl, so sídlom: Moravské Lieskové 618, 916 42 Moravské Lieskové, IČO: 44 680 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SOHLED s.r.o., reg. vo vložke Sro 19049/R-Zbl, so sídlom: Nitrianska cesta 60, 958 15 Partizánske, IČO: 34 126 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť spol. Réma, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20232/R-Zbl, so sídlom: Vajanského 26/1365, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 148 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 22517/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska cesta 1873, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 45 282 722, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť STAD SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 20472/R-Zbl, so sídlom: Lány 1415/48, 972 01 Bojnice, IČO: 44 298 889, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť SP-MÓDA s.r.o., reg. vo vložke Sro 16393/R-Zbl, so sídlom: Moyzesova 862/32, 019 01 Ilava, IČO: 36 350 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SPIL, s. r. o., reg. vo vložke Sro 16928/R-Zbl, so sídlom: Červený Kameň 232, 018 56 Červený Kameň, IČO: 36 657 573, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Spoločnosť pre chov dobytka, oviec a kôz - VRCHÁR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3316/R-Zbl, so sídlom: Štátny majetok , Valaská Belá, IČO: 31 647 464, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť STAMOS PÚCHOV s.r.o., reg. vo vložke Sro 2682/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 1320/9, 020 01 Púchov, IČO: 31 608 213, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SP-MÓDA Elegant, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30881/R-Zbl, so sídlom: Záhumenská 717/32, 019 01 Ilava, IČO: 47 900 725, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SP-MÓDA Anton Mitický. s.r.o., reg. vo vložke Sro 30465/R-Zbl, so sídlom: Nám. Matice Slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47 756 055, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Stanley - DENT s. r. o., reg. vo vložke Sro 31850/R-Zbl, so sídlom: SNP 1883/8, 019 01 Ilava, IČO: 48 241 334, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť STAVOKOV PROJEKT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10869/R-Zbl, so sídlom: Brnianska 10, 911 05 Trenčín, IČO: 36 301 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť STAVA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11096/R-Zbl, so sídlom: Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 304 182, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť STK Rybany, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11243/R-Zbl, so sídlom: Rybany 2, 956 36 Rybany, IČO: 36 305 723, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť STAVin s.r.o., reg. vo vložke Sro 14193/R-Zbl, so sídlom: Čachtická 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 331 562, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť STAVMONT - V, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 13879/R-Zbl, so sídlom: Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 329 134, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16521/R-Zbl, so sídlom: Námestie Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 352 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Stavebné realizácie s. r. o., reg. vo vložke Sro 20165/R-Zbl, so sídlom: Veľká Hradná 267, 913 24 Svinná, IČO: 44 072 872, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť STAPREN, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19949/R-Zbl, so sídlom: Švermova 1617/37, 911 01 Trenčín, IČO: 44 076 517, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť STAS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18759/R-Zbl, so sídlom: Brezovská 459/7, 907 01 Myjava, IČO: 36 298 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť STIM s. r. o., reg. vo vložke Sro 18588/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska Turná 863, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 43 891 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Svison, s. r. o., reg. vo vložke Sro 18541/R-Zbl, so sídlom: Za priepasťou 217/68, 972 11 Lazany, IČO: 43 832 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Synapsa, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17418/R-Zbl, so sídlom: Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 722 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť STREMSTAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 10992/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 1580, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 303 054, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SUNLUM, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii, reg. vo vložke Sro 292/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 40, 911 05 Trenčín, IČO: 34 107 533, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SWISSCOLOR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1641/R-Zbl, so sídlom: Medňanského 11, 911 05 Trenčín, IČO: 31 435 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o., reg. vo vložke Sro 31723/R-Zbl, so sídlom: Nábr. Gorazdovo 404/9, 971 01 Prievidza, IČO: 48 192 694, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť STOPKA SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29827/R-Zbl, so sídlom: Ružová 111, 019 01 Ilava, IČO: 47 584 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť SUPA s.r.o., reg. vo vložke Sro 27230/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 7141/119 A, 911 01 Trenčín, IČO: 46 872 833, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Stomatologická ambulancia MUDr. Bujna Stanislav s.r.o., reg. vo vložke Sro 27704/R-Zbl, so sídlom: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, IČO: 46 933 255, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť SYMI, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28510/R-Zbl, so sídlom: SNP 534/90, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 47 228 695, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 901/R-Zbl, so sídlom: Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 131 396, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť T.O.B. s.r.o., reg. vo vložke Sro 628/R-Zbl, so sídlom: Bánovská 1033, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 31 410 359, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TATO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2681/R-Zbl, so sídlom: Sama Chalupku 670/18, 972 01 Bojnice, IČO: 31 608 205, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť T E K O S spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1845/R-Zbl, so sídlom: Kaňová - Teheľňa 1571/1, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 30 224 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ŠANDOR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13800/R-Zbl, so sídlom: Považské Podhradie 4249, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 36 328 693, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť T&T PLUS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13537/R-Zbl, so sídlom: Braneckého 14, 911 01 Trenčín, IČO: 36 326 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TAI - COM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12094/R-Zbl, so sídlom: Dvory 1951/26-26, 020 01 Púchov, IČO: 36 313 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TAIMEX, s. r. o., reg. vo vložke Sro 15388/R-Zbl, so sídlom: Dvory 1951/26-26, 020 01 Púchov, IČO: 36 342 033, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TANDEM DIVE s.r.o., reg. vo vložke Sro 15351/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 688/43, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 341 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť T3 invest, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19841/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, IČO: 43 972 730, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Tech-mold.sk s.r.o., reg. vo vložke Sro 18391/R-Zbl, so sídlom: Horný Lieskov 179, 018 21 Horný Lieskov, IČO: 36 850 063, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Teas Slovakia spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 19416/R-Zbl, so sídlom: Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, IČO: 43 894 160, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TatraCom - PC s. r. o., reg. vo vložke Sro 21911/R-Zbl, so sídlom: Centrum II 70/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 831 714, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TEFIS s.r.o., reg. vo vložke Sro 16986/R-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 213/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 665 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TECHKLIMA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11961/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 312 363, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TatraCom, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1777/R-Zbl, so sídlom: CENTRUM II 70/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 634 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TAX CONSULT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11868/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 570, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TECH - HOLDING, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11894/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 311 782, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s.r.o., reg. vo vložke Sro 2223/R-Zbl, so sídlom: Košovská 1, 971 01 Prievidza, IČO: 31 579 183, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TAX Optimal s. r. o., reg. vo vložke Sro 26410/R-Zbl, so sídlom: A. Mišúta 709/1/8, 971 01 Prievidza, IČO: 46 713 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TERMION, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25070/R-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, IČO: 36 390 003, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Tespra SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 30190/R-Zbl, so sídlom: Braneckého 14, 911 01 Trenčín, IČO: 47 652 195, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť THYMASPED s.r.o., reg. vo vložke Sro 31443/R-Zbl, so sídlom: Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 48 097 853, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TESTA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3567/R-Zbl, so sídlom: Nadjazdová ul. 2768/2K, 971 01 Prievidza, IČO: 36 013 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TIANA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12967/R-Zbl, so sídlom: Istebnícka 64/3, 911 05 Trenčín, IČO: 36 321 192, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TechnoCargo Logistik Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16931/R-Zbl, so sídlom: Johanna Vaillanta 3000/1, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 35 944 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o., reg. vo vložke Sro 17278/R-Zbl, so sídlom: Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 704 482, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Terra Green, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17174/R-Zbl, so sídlom: SNP 684/88, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 690 716, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TECHREAL, s. r. o., reg. vo vložke Sro 16078/R-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, IČO: 36 348 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Technopalt Páleš, s. r. o., reg. vo vložke Sro 20355/R-Zbl, so sídlom: Cesta Vl. Clementisa 65B, 971 01 Prievidza, IČO: 44 198 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TOV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18746/R-Zbl, so sídlom: Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 36 293 580, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť T-K & K s. r. o., reg. vo vložke Sro 21981/R-Zbl, so sídlom: Víťazná 473/77, 958 04 Partizánske, IČO: 44 928 203, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TOPIKOM s. r. o., reg. vo vložke Sro 22355/R-Zbl, so sídlom: Nádražná 892/10, 958 01 Partizánske, IČO: 45 288 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TOBACON s. r. o., reg. vo vložke Sro 20792/R-Zbl, so sídlom: Hanzlíkovská 1976/87, 911 05 Trenčín, IČO: 44 419 708, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TRA PLUS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21231/R-Zbl, so sídlom: Kukučínova 472/25, 019 01 Ilava, IČO: 44 590 300, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť TRADE-PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 13760/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 4051/40, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 328 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TOVOCHEM spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1595/R-Zbl, so sídlom: Psotného 12, 911 01 Trenčín, IČO: 31 428 045, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TopObuv s. r. o., reg. vo vložke Sro 32772/R-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 196/36, 972 71 Nováky, IČO: 50 204 530, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 08.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 08.03.2016
-súhlas s ustanovením do funkcie konateľa
Dátum doručenia: 08.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,
Dátum doručenia: 08.03.2016
Spoločnosť TISAS s.r.o., reg. vo vložke Sro 27705/R-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO: 46 596 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TO & TO, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 25728/R-Zbl, so sídlom: Mnešická 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 511 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26562/R-Zbl, so sídlom: Nosice 51, 020 01 Púchov, IČO: 46 750 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TROCKEN, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27078/R-Zbl, so sídlom: Zemianske Lieskové 385, 913 05 Melčice - Lieskové, IČO: 46 869 590, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Tulip s.r.o., reg. vo vložke Sro 30417/R-Zbl, so sídlom: SNP 1445/37, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 47 694 122, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica zo zasadnutia VZ
Dátum doručenia: 10.03.2016
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 10.03.2016
-Spoločenská zmluva aktuálne znenie
Dátum doručenia: 10.03.2016
Spoločnosť TREVORIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31499/R-Zbl, so sídlom: Tajovského 225/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 48 118 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TRUMF SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 31542/R-Zbl, so sídlom: Vlárska 383/2H, 911 05 Trenčín, IČO: 36 534 498, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť TREVOL COMPONENTS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 31063/R-Zbl, so sídlom: Vrchteplá 150, 017 05 Vrchteplá, IČO: 47 980 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TRIAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1152/R-Zbl, so sídlom: Kočovce 290, 916 31 Kočovce, IČO: 31 425 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Trend & Capital Consulting, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16391/R-Zbl, so sídlom: Bezručova 6792/64A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 350 923, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TRUCK CENTRUM TN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15698/R-Zbl, so sídlom: Kňažské 521/21, 911 06 Trenčín, IČO: 36 344 648, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Trenčianska Mediálna Spoločnosť s.r.o., reg. vo vložke Sro 16704/R-Zbl, so sídlom: Kúty 7488/9C, 911 01 Trenčín, IČO: 35 772 344, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť uniKLINIKA s. r. o., reg. vo vložke Sro 16401/R-Zbl, so sídlom: Nábrežná ulica 5, 971 01 Prievidza, IČO: 36 351 008, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť UNIVERZÁL-Ondrejovič s.r.o., reg. vo vložke Sro 16581/R-Zbl, so sídlom: Vinohradnícka 953/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 352 594, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť UDO SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20700/R-Zbl, so sídlom: Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 381 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť UNIVER spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2409/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2062/132, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 592 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť TUREK sped. s.r.o., reg. vo vložke Sro 30580/R-Zbl, so sídlom: Malinovského 1228/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 784 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Tyner s. r. o., reg. vo vložke Sro 30045/R-Zbl, so sídlom: Horné Ozorovce 256, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO: 47 634 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť UNISTAV VP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27320/R-Zbl, so sídlom: Lubina 359, 916 12 Lubina, IČO: 46 916 512, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť UroDent, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25981/R-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 1936/9, 020 01 Púchov, IČO: 46 550 429, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť UNIDENS s. r. o., reg. vo vložke Sro 25291/R-Zbl, so sídlom: Košecká 838/42, 019 01 Ilava, IČO: 46 394 095, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť UPP s. r. o., reg. vo vložke Sro 23565/R-Zbl, so sídlom: Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín, IČO: 45 854 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VALSPEED, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23631/R-Zbl, so sídlom: Považská Teplá 85, 017 05 Považská Bystrica, IČO: 45 893 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Venus FR s.r.o., reg. vo vložke Sro 29722/R-Zbl, so sídlom: Soblahov 480, 913 38 Soblahov, IČO: 47 584 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Venus DE s.r.o., reg. vo vložke Sro 29704/R-Zbl, so sídlom: Soblahov 480, 913 38 Soblahov, IČO: 47 584 769, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť VEHOX, spoločnosť s ručením obmedzeným, reg. vo vložke Sro 2000/R-Zbl, so sídlom: Kukučínova 1305, 020 01 Púchov, IČO: 31 565 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VEKATERM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13001/R-Zbl, so sídlom: Dlhá 418, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 36 321 559, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VALSABBIA SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14968/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 338 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VAREX SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14893/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 1580, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 337 790, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VEMAX Group s. r. o., reg. vo vložke Sro 22492/R-Zbl, so sídlom: Považská Teplá 21, 017 05 Považská Bystrica, IČO: 45 344 728, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16089/R-Zbl, so sídlom: Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín, IČO: 36 348 279, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Uroderma, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16203/R-Zbl, so sídlom: Rybany 474, 956 36 Rybany, IČO: 36 349 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VESIP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18205/R-Zbl, so sídlom: Pod Sokolice 6851, 911 01 Trenčín, IČO: 36 827 762, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VERAMED, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21215/R-Zbl, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, IČO: 44 419 864, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., reg. vo vložke Sro 13610/R-Zbl, so sídlom: Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, IČO: 35 832 517, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Veterinárna prax EJMI Bojnice, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12698/R-Zbl, so sídlom: Školská 60, 972 01 Bojnice, IČO: 36 318 728, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť VIDLIČKA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1280/R-Zbl, so sídlom: Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 148 078, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Venus PL s.r.o., reg. vo vložke Sro 29731/R-Zbl, so sídlom: Soblahov 480, 913 38 Soblahov, IČO: 47 584 483, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť VIKON - KV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29291/R-Zbl, so sídlom: Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 44 774 010, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VERAMENTE, s. r. o., reg. vo vložke Sro 30445/R-Zbl, so sídlom: Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 745 177, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Veterina Partizánske s. r. o., reg. vo vložke Sro 23861/R-Zbl, so sídlom: Rooseweltová 922/24, 958 01 Partizánske, IČO: 45 970 289, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VHT service s. r. o., reg. vo vložke Sro 24874/R-Zbl, so sídlom: Jiráskova 104/28, 916 01 Stará Turá, IČO: 46 283 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Virgin Building s. r. o., reg. vo vložke Sro 25942/R-Zbl, so sídlom: Pod Sokolice 7289/28A, 911 01 Trenčín, IČO: 46 553 762, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť VS MONT SK, s. r. o., reg. vo vložke Sro 23142/R-Zbl, so sídlom: Lazy pod Makytou 1030, 020 55 Lazy pod Makytou, IČO: 45 613 133, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VIOLETA AG s.r.o., reg. vo vložke Sro 28906/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 422 874, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť V-STAVBA plus s. r. o., reg. vo vložke Sro 30939/R-Zbl, so sídlom: Brnianska 481, 911 01 Trenčín, IČO: 47 928 808, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VISGRA spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 11028/R-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 681/19, 019 01 Ilava, IČO: 36 303 372, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť WATCH, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14610/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 335 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť VK-stroj s. r. o., reg. vo vložke Sro 22220/R-Zbl, so sídlom: Sverepec 320, 017 01 Sverepec, IČO: 45 259 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VVZ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18700/R-Zbl, so sídlom: Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 34 131 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Vision SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 17206/R-Zbl, so sídlom: 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 695 483, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť VYPRO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17283/R-Zbl, so sídlom: Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 705 942, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ZDRAV-TECH BA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17033/R-Zbl, so sídlom: gen. M. R. Štefánika 367/84, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 671 274, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Yura-eltec, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17827/R-Zbl, so sídlom: Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 36 777 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Z - PLUS s. r. o., reg. vo vložke Sro 3564/R-Zbl, so sídlom: Cesta Vl. Clementisa 567/63A, 971 01 Prievidza, IČO: 36 013 625, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ZAMBA s. r. o., reg. vo vložke Sro 29198/R-Zbl, so sídlom: Hrnčiarové 492, 916 12 Lubina, IČO: 47 484 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť YORKY DAK s.r.o., reg. vo vložke Sro 29085/R-Zbl, so sídlom: Tehelná 1870/45A, 958 03 Partizánske, IČO: 47 443 740, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Wcorp, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24694/R-Zbl, so sídlom: Mierové námestie 8/8, 911 01 Trenčín, IČO: 46 218 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Z+Z home, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25783/R-Zbl, so sídlom: F. Madvu 32, 971 01 Prievidza, IČO: 46 554 467, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ZANZARA TRADE s. r. o., reg. vo vložke Sro 25795/R-Zbl, so sídlom: M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza, IČO: 46 559 043, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť WTW, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24859/R-Zbl, so sídlom: Lúčna 160/24, 971 01 Prievidza, IČO: 46 268 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť weCare s. r. o., reg. vo vložke Sro 25703/R-Zbl, so sídlom: Dibrovova 10/836, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 528 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Zubný lekár, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26787/R-Zbl, so sídlom: Gagarinova 1, 911 01 Trenčín, IČO: 46 804 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ZDRAV-TECH SE, s. r. o., reg. vo vložke Sro 29308/R-Zbl, so sídlom: gen. M. R. Štefánika 367/84, 916 01 Stará Turá, IČO: 47 499 630, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ZVAM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30178/R-Zbl, so sídlom: Horná Poruba 400, 018 35 Horná Poruba, IČO: 47 688 220, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť ZIPA plus s. r. o., reg. vo vložke Sro 27347/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska cesta 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 915 117, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ZEMPRA s.r.o., reg. vo vložke Sro 2374/R-Zbl, so sídlom: Sihoť 164/5, 019 01 Ilava, IČO: 31 589 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť ZEDER, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14134/R-Zbl, so sídlom: Vl. Clementisa 33/3, 971 01 Prievidza, IČO: 36 331 007, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ZIPA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12391/R-Zbl, so sídlom: Pod Skalkou 12, 911 01 Trenčín, IČO: 36 316 016, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Zlievareň presných odliatkov, s. r. o., reg. vo vložke Sro 12759/R-Zbl, so sídlom: K výstavisku 13, 911 01 Trenčín, IČO: 36 319 295, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ZDRAVÝ ŽIVOT, s. r. o., reg. vo vložke Sro 17847/R-Zbl, so sídlom: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 36 780 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Zuzana´s People, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15245/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 3, 911 01 Trenčín, IČO: 36 340 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ŽELEZO HRANICE-SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 19983/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 35 858 575, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť ŽUKY s. r. o., reg. vo vložke Sro 25638/R-Zbl, so sídlom: Bielická 178/3, 958 04 Partizánske, IČO: 46 494 723, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch", reg. vo vložke Dr 10085/R-Zbl, so sídlom: Bernolákova ulica 202/18, 956 33 Chynorany, IČO: 00 205 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Výročná správa za rok 2015.pdf
Dátum doručenia: 23.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, reg. vo vložke Dr 8/R-Zbl, so sídlom: Mierové námestie 19, 912 50 Trenčín, IČO: 00 168 912, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou, reg. vo vložke Dr 9/R-Zbl, so sídlom: Slatina nad Bebravou, IČO: 00 205 672, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, reg. vo vložke Dr 20/R-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00 688 177, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo, reg. vo vložke Dr 81/R-Zbl, so sídlom: Skalka nad Váhom, IČO: 00 590 100, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť COOP Jednota Púchov, spotrebné družstvo, reg. vo vložke Dr 119/R-Zbl, so sídlom: Moravská 1633/15, 020 01 Púchov, IČO: 00 651 273, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť OMERS družstvo výroby a služieb, reg. vo vložke Dr 120/R-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 887/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 592 406, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, reg. vo vložke Dr 121/R-Zbl, so sídlom: A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, IČO: 00 169 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Roľnícke družstvo podielnikov, reg. vo vložke Dr 124/R-Zbl, so sídlom: Okružná 784/42, 972 41 Koš, IČO: 00 201 219, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie stanov
Dátum doručenia: 24.03.2016
-Podpisové vzory
Dátum doručenia: 24.03.2016
Spoločnosť Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, reg. vo vložke Dr 125/R-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 307, 972 71 Nováky, IČO: 00 694 894, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Stavebné bytové družstvo, reg. vo vložke Dr 150/R-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 560, 020 01 Púchov, IČO: 36 016 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Bošáca, reg. vo vložke Dr 84/R-Zbl, so sídlom: 913 07 Bošáca, IČO: 00 206 768, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá, reg. vo vložke Dr 92/R-Zbl, so sídlom: Dibrovova ul. 240/5, 916 01 Stará Turá, IČO: 00 587 974, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Roľnícke družstvo Horná Ves, reg. vo vložke Dr 112/R-Zbl, so sídlom: 972 48 Horná Ves, IČO: 31 578 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná, reg. vo vložke Dr 39/R-Zbl, so sídlom: 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 00 207 284, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť Stavebné bytové družstvo občanov Nové Mesto nad Váhom, reg. vo vložke Dr 61/R-Zbl, so sídlom: Inovecká 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00 587 915, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 23.03.2016
Spoločnosť Roľnícke družstvo BUKOVINA so sídlom v Prievidzi, reg. vo vložke Dr 10027/R-Zbl, so sídlom: Františka Hečku 37, 971 01 Prievidza V, IČO: 36 315 575, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 24.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 22.03.2016
Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Krajné, reg. vo vložke Dr 10068/R-Zbl, so sídlom: Krajné 14, 916 16 Krajné, IČO: 36 722 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
Spoločnosť MASCOM s. r. o., organizačná zložka, reg. vo vložke Po 10278/R-Zbl, so sídlom: Pod kaštieľom 634/22, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47 705 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 25.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016
-Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 26.03.2016
Dátum uloženia v RÚZ: 24.03.2016