Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 74/2016
  • Kapitola:
  • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
  • Podanie:
  • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  • Deň vydania:
  • 19.4.2016
  • Značka:
  • S000556
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: LIMBA
Sídlo: Sibírska 37, 83102 Bratislava
IČO: 30848440
SID:
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2013
prijate v roku: 2014
Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 Hračky, pomôcky pre deti 1 188,60 Nákup rôznych pomôcok na vzdelávanie a hry detí
2 Športové a kultúrne podujatia 4206,23 Organizovanie akcií ako - kurzy plávania, korčulovania, anglic. jazyka, vozenia na koníku, a pod.
Spolu: 4207.23