Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 74/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 19.4.2016
  • Značka:
  • R100522
Značka Obchodného registra : R119144
Podané : Okresný súd Nitra
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30460/N
OBCHODNÉ MENO: Lenart gold s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radničná 5, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01
IČO: 46 469 567
DEŇ ZÁPISU: 17.12.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
7. prenájom hnuteľných vecí
8. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. čistiace a upratovacie služby
11. reklamné a marketingové služby
12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. finančný lízing
14. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
15. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
16. faktoring a forfaiting
17. zlatníctvo a klenotníctvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Bc. Ľuboš Lénárd, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andovská 7755/9B, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01, Vznik funkcie: 17.12.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis, tak ako je uvedené v podpisovom vzore.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Bc. Ľuboš Lénárd, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andovská 7755/9B, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Briliant L. s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radničná 5, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01, IČO: 46 597 689
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.01.2016 o zrušení spoločnosti Briliant L. s.r.o., so sídlom Radničná 5, 940 01 Nové Zámky, IČO : 46 597 689 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Lenart gold s.r.o., so sídlom Radničná 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 469 567.
Zmluva o zlúčení zo dňa 26.01.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 80/2016, Nz 2348/2016, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou Briliant L. s.r.o., ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou Lenart gold s.r.o. ako nástupníckou spoločnosťou.
Spoločnosť Lenart gold, s.r.o., so sídlom Radničná 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 469 567 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 30460/N, sa stáva dňom 15.04.2016 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Briliant L. s.r.o., so sídlom Radničná 5, 940 01 Nové Zámky, IČO : 46 597 689 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 31168/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 15.04.2016 teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.