Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 74/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 19.4.2016
  • Značka:
  • R100396
Značka Obchodného registra : R119128
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 22813/B
OBCHODNÉ MENO: C O R A C s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záleská cesta 144/6, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45
IČO: 31 585 353
DEŇ ZÁPISU: 03.05.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. expertízna, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hodnotenia životného a pracovného prostredia
2. nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
3. výroba zdravotníckych pomôcok,
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. organizovanie kurzov a školení,
7. organizačné a ekonomické poradenstvo,
8. poradenská a konzultačná činnosť v obchodnej činnosti,
9. automatizované spracovanie dát,
10. administratívne práce,
11. prenájom motorových vozidiel, strojov, zariadení a priemyselného tovaru,
12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: RNDr. Jaroslav Kovalančík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záleská cesta 144/6, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: RNDr. Jaroslav Kovalančík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záleská cesta 144/6, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice zo dňa l9.4.l993 NZ 25/93 Mgr. Zory Kašiarovej, podľa §§ 57, lO5 a nasl. zák.č. 5l3/9l Zb.
2. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia zo dňa 14.7.1998 v NZ 154/98 napísanej v NÚ
JUDr. Márie Malíkovej, Bratislava, Hurbanovo nám. 5
v súlade s ust.zák. č. 11/1998 Z.z.
3. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.9.2000 spoločník formou notárskej zápisnice č. NZ 294/2000 schválil zmenu zakladateľskej listiny - Dodatok č. 2.

Spis odstúpený 7.11.2000 na OS Bratislava-zmena sídla.
4. Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 455/01 spísanou JUDr. Milošom Kaanom.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.07.2005.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2016.