Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 74/2016
  • Kapitola:
  • Povinne zverejňované zmluvy
  • Podanie:
  • Zmluva (Obchodný vestník)
  • Deň vydania:
  • 19.4.2016
  • Značka:
  • ZML000760
Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Poskytnutie peňažného daru
Evidenčné číslo:
Koncový odberateľ: ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680
Hodnota plnenia: 100
Mena Hodnoty plnenia: EUR
Hodnota plnenia DPH: s DPH
Stav:
Zmluva: (Rámcová) Zmluva
Typ:
Právny režim:
Garant:
Dodávateľ:
DODÁVATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: ZRPŠ pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: Stará Bystrica
Mesto: Stará Bystrica
IČO : .
Štát: SR
Právna norma: iné
DRC :
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : Janka
Priezvisko : Liščáková
Funkcia : predsedkyňa ZRPŠ
Odberateľ:
ODBERATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: Stará Bystrica 680
Mesto: Stará Bystrica
IČO : 37811444
Štát: Slovenská republika
Právna norma: rozpočtová alebo príspevková organizácie obce (mesta) alebo VÚC
DRC : 2021651302
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : Mgr. Anna
Priezvisko : Kalužná
Funkcia : riaditeľka školy
Dátum uzavretia zmluvy : 08. 04. 2016
Deň súhlasu :
Doplňujúca informácia :
Výpovedná Doba :
Spôsob obstarávania :
Doplnky navýšenie :
Obchodné tajomstvo : Nie
Zaväzné znenie :