Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095053
Značka Obchodného registra : R112620
Podané : Okresný súd Nitra
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 33130/N
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: MIRATEX, s.r.o. - v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Žalmana 1715/3, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01
IČO: 46 883 975
DEŇ ZÁPISU: 22.11.2012
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka N , Deň zápisu 22.11.2012, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 25.03.2016.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 29.12.2014
LIKVIDÁTOR
Meno a priezvisko: Miriam Gabriel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Žalmana 1715/3, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 29.12.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:
samostatne
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 29.12.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 25.03.2016
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro vložka číslo 33130/N sa vymazáva dňom 25.03.2016 obchodná spoločnosť MIRATEX, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Kpt. Žalmana 1715/3, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 883 975, na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 29.12.2014 o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 29.12.2014, na základe účtovnej závierky zo dňa 29.12.2015, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 30.12.2015, rozhodnutia o schválení konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a účtovnej závierky zo dňa 30.12.2015 a súhlasu správcu dane zo dňa 11.01.2016.