Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095033
Značka Obchodného registra : R112622
Podané : Okresný súd Žilina
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 53525/L
OBCHODNÉ MENO: DUSS, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1749, Názov obce: Turany, PSČ: 038 53
IČO: 45 693 552
DEŇ ZÁPISU: 17.09.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
4. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
5. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
- výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadené činnosti alebo na riadenie prevádzky pre technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu v objektoch triedy A, B
- výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických pre technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu triedy v objektoch triedy A, B
6. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
7. výroba a hutnícke spracovanie kovov
8. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických na druh činnosti:
- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
- oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
oprava a údržba
rekonštrukcia
montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
v rozsahu:
technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov triedy objektov:
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
objekty s nebezpečenstvom výbuchu
9. výroba jednoúčelových strojov
10. výroba strojov pre hospodárske odvetvia
11. výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
12. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
13. výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
14. výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
15. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
16. výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
17. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
18. výroba meracích, kontrolných, testovacích a navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
19. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
20. výroba a montáž tieniacej techniky
21. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
22. prenájom hnuteľných vecí
23. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
24. správa bytového alebo nebytového fondu
25. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
26. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
27. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
28. počítačové služby
29. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
30. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
31. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
32. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
33. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
34. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
35. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
36. vydavateľská činnosť
37. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
38. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
39. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
40. čistiace a upratovacie služby
41. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
42. reklamné a marketingové služby
43. skladovanie
44. pánske, dámske a detské kaderníctvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Stanislav Bajtoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 3169/82, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01, Vznik funkcie: 13.06.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: UNIGROSTECHNIK s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ČSA 5872/3A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: EKONOMIK Slovakia, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hájska 1100/7, Názov obce: Močenok, PSČ: 951 31, IČO: 36 218 961
Obchodné meno: Primastroje s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Richnava 36, Názov obce: Richnava, PSČ: 053 51, IČO: 46 893 083
Obchodné meno: AMP+, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 4, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, IČO: 44 953 780
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Jediný spoločník obchodnej spoločnosti DUSS, s.r.o. dňa 29.05.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti DUSS, s.r.o. so sídlom Komenského 1749, 038 53 Turany, IČO: 45 693 552 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou EKONOMIK Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Hájska 1100/7, 951 31 Močenok, IČO: 36 218 961 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti EKONOMIK Slovakia, spol. s r.o., na obchodnú spoločnosť DUSS, s.r.o. Obchodná spoločnosť DUSS, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti EKONOMIK Slovakia, spol. s r.o.
2. Jediný spoločník spoločnosti DUSS, s.r.o. dňa 26.11.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti DUSS, s.r.o. so sídlom Komenského 1749, 038 53 Turany, IČO: 45 693 552 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Primastroje s.r.o. so sídlom Richnava 36, 053 51 Richnava, IČO: 46 893 083 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Primastroje s.r.o. na obchodnú spoločnosť DUSS, s.r.o. Obchodná spoločnosť DUSS, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SKY Primastroje s.r.o.

3. Jediný spoločník spoločnosti DUSS, s.r.o. dňa 18.12. 2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti DUSS, s.r.o. so sídlom Komenského 1749, 038 53 Turany, IČO: 45 693 552 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou AMP+, s.r.o. so sídlom Ševčenkova 4, 066 01 Humenné, IČO: 44 953 780 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti AMP+, s.r.o. na obchodnú spoločnosť DUSS, s.r.o. Obchodná spoločnosť DUSS, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AMP+, s.r.o.