Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Výzvy likvidátorov
  • Podanie:
  • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • L000600
Likvidátor/Likvidátori
Druh Osoby: Fyzická osoba
Meno: Peter Masarovič
Bydlisko: Park Angelinum 2, 04001 Košice
podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že: obchodná spoločnosť (s.r.o, a.s., v.o.s., k.s.)
Štátny Podnik:
Obchodné meno: SK PROFIT INVESTMENT, a.s. v likvidácii
Sídlo: Bellova 3, 04001 Košice
IČO: 36409103
SID:
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I
Oddiel: Sa
Vložka č.: 1335/V
Zapísaný v inom registri.:
Registrovaná.:
Registračné číslo.:
na základe rozhodnutia: valného zhromaždenia spoločnosti
zo dňa : 23. 11. 2015
vstúpila do likvidácie: 31. 12. 2015
a súčastne vyzýva/vyzývaju veriteľov: obchodnej spoločnosti (s.r.o, a.s., v.o.s., k.s.)
iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva
v lehote: 3 mesiacov
od zverejnenia tejto výzvy na adrese:
meno: Mgr. Peter Masarovič
Bydlisko/Sídlo: Park Angelinum, 2 04001 Košice Slovenská republika