Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095005
Značka Obchodného registra : R112606
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 2575/B
OBCHODNÉ MENO: QBSW, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09
IČO: 35 798 297
DEŇ ZÁPISU: 23.10.2000
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
2. predaj a servis hardware (mimo elektročastí),
3. konzultačná a lektorská činnosť v oblasti informatiky,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
6. sprostredkovateľská činnosť,
7. reklamná a propagačná činnosť,
8. prieskum trhu,
9. Prenájom hnuteľných vecí
10. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
13. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrnko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3507/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 16.11.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne a bez obmedzenia.
DOZORNÁ RADA:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Nagy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod krížom 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, Vznik funkcie: 25.02.2010
Meno a priezvisko: Mgr. Patrik Malý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cyprichova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 54, Vznik funkcie: 25.02.2010
Meno a priezvisko: Ing. Peter Pavlák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 27.03.2015
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
AKCIE:
Počet: 100, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.10.2000 pod č. N 361/2000, Nz 327/2000. Stanovy spoločnosti v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.8.2001.
3. Notárska zápisnica N 148/02, Nz 141/02 spísaná dňa 5.4.2002 notárom JUDr. Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo.
Dodatok č. 1 k stanovám - úplné znenie stanov zo dňa 5.4.2002.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2002.
Ing. Mikuláš Czajlik, deň zániku funkcie: 26.6.2002.
5. Ing. Mária Szabóová, deň zániku funkcie: 25.7.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2002.
6. Notárska zápisnica N 216/2004, Nz 45847/2004 spísaná dňa 27.5.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2004, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov.
7. Notárska zápisnica N 113/2005, NZ 23659/2005, NCRls 23366/2005 napísaná dňa 26.05.2005 notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia (zmena stanov). Ing. Martin Čekel, funkcia predsedu predstavenstva do 26.05.2005. Ing. Martin Hrnko, funkcia člena dozornej rady od 27.05.2004 do 26.05.2005.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2010.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.09.2010
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2011. Notárska zápisnica č. N 732/2011, Nz 45518/2011, NCRls 46607/2011 zo dňa 16.11.2011.
11. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2015 vo forme Notárskej zápisnice N 95/2015 Nz 10447/2015 NCRIs 10707/2015.