Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
  • Podanie:
  • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • S000386
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Nadácia
Názov: Nadácia Rozum a Cit
Sídlo: M.Rázusa 23, 01001 Žilina
IČO: 36135658
SID:
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2013
prijate v roku: 2014
Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 Finančná podpora 5 rodín 5785,00 Príspevok na liečbu pre deti v PS a ZŤP
2 Finančná podpora 3 rodín 650,00 Príspevok na rek. domov, bytov, soc.zariadení, výmena okien a pod.
3 Finančná podpora 2 rodín 334,23 Príspevok na dieťa v PS-ošatenie, soc. výpomoc
4 Finančná podpora 4 rodín 1100,00 Príspevok na vybavenie detskej izby
5 Finančná podpora 2 rodín 500,00 Príspevok na domácnosť-chladnička, práčka a pod.
6 Finančná podpora 6 rodín 1210,00 Príspevok na nákup PC, umelecké krúžky, štúdium na VŠ
7 Prevádzkové náklady - audit 420,00 Prevádzkové náklady - audit
Spolu: 9999.23