Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095058
Značka Obchodného registra : R112619
Podané : Okresný súd Nitra
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10051/N
OBCHODNÉ MENO: HDM - REALITY, a.s. "v likvidácii"
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie M.R. Štefánika 3635, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01
IČO: 36 526 835
DEŇ ZÁPISU: 19.02.1998
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. prenájom nehnuteľností
2. leasing
3. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
4. sprostredkovanie stavebnej výroby, služieb a obchodu
5. upratovacie práce
6. reklamná činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. František Valient, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 2, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 24.01.2014
člen, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Poliak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hattalova 36, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 24.01.2014
člen, Meno a priezvisko: Ing. Tibor Melichárek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 51, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 24.01.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
DOZORNÁ RADA:
Meno a priezvisko: Ing. Marián Šimune, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipánová 26, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 24.01.2014
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Depeš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípová 21, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 24.01.2014
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 602 469,627672 EUR
AKCIE:
Počet: 363, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 659,695944 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 03.03.2016
LIKVIDÁTOR
Meno a priezvisko: Ing. František Valient, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 2828/2, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 03.03.2016
Meno a priezvisko: Ing. Tibor Melichárek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 51, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 03.03.2016
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:
Likvidátori konajú v mene spoločnosti spoločne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou dňa 22.12.1997 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve dňa 10.02.1998 podľa §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.1999 (not. záp. č. N 317/99, NZ 311/99).
3. Členovi predstavenstva Ing. Jánovi Bánskemu, Ing. Františkovi Valientovi, Ing. Tiborovi Melichárekovi zanikli funkcie dňom 12.12.2002.
Členom dozornej rady Ing. Dušanovi Poliakovi, Ing. Mariánovi Šimunemu, Ing. Vladimírovi Depešovi zanikli funkcie dňom 12.12.2002.
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 12.12.2002 (notárska zápisnica č. N 538/02, NZ 532/02).