Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Povinne zverejňované zmluvy
  • Podanie:
  • Zmluva (Obchodný vestník)
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • ZML000673
Názov zmluvy: Zmluva č. GAYA/2051068.10
Predmet zmluvy: Poskytovanie služieb v sieti Internet
Evidenčné číslo:
Koncový odberateľ: Obec Turčiansky Peter
Hodnota plnenia: 0
Mena Hodnoty plnenia: EUR
Hodnota plnenia DPH: bez DPH
Stav:
Zmluva: (Rámcová) Zmluva
Typ:
Právny režim:
Garant:
Dodávateľ:
DODÁVATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: GAYA, s.r.o.
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: P. O. Hviezdoslava 23B
Mesto: Martin
IČO : 36430307
Štát: SR
Právna norma: spoločnosť s ručením obmedzeným
DRC :
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : neuvedené
Priezvisko : neuvedené
Funkcia : neuvedené
Odberateľ:
ODBERATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: Obec Turčiansky Peter
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: Turčiansky Peter č. 2
Mesto: Turčiansky Peter
IČO : 00316989
Štát: SR
Právna norma: obec alebo mesto
DRC :
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : Ondrej
Priezvisko : Výbošťok
Funkcia : starosta obce
Dátum uzavretia zmluvy : 02. 03. 2016
Deň súhlasu :
Doplňujúca informácia :
Výpovedná Doba :
Spôsob obstarávania :
Doplnky navýšenie :
Obchodné tajomstvo : Nie
Zaväzné znenie :
Toto podanie obsahuje prílohy na stiahnutie: ZML000673-OV_ZMLUVA-v-1-8478d2c8-e56d-46ec-84c8-14efdfd069d7@gaya.pdf