Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095009
Značka Obchodného registra : R112612
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 1064/B
OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: ROTO ELZETT Kft., organizačná zložka Slovensko
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 5/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04
DEŇ ZÁPISU: 22.01.2003
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/,
3. oprava spotrebného tovaru,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
5. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
6. inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe,
7. personálne poradenstvo,
8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
9. marketing a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):
Meno a priezvisko: Martin Grae, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hasselkamp 24, Názov obce: Mettmann, PSČ: 408 22, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 25.03.2016
Meno a priezvisko: László Sándor Álmos, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pihenökereszt utca 1/A, Názov obce: Sopron, PSČ: 9400, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 25.03.2016
Meno a priezvisko: Ferenc Major, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Elza utca 5, Názov obce: Mosonmagyarovár, PSČ: 9200, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 25.03.2016
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Za organizačnú zložku koná a podpisuje vedúci Martin Grae samostatne. V neprítomnosti vedúceho Martina Graeho konajú a podpisujú za organizačnú zložku vedúci László Sándor Álmos a vedúci Major Ferenc spoločne.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Rozhodnutie zakladateľa o založení organizačnej zložky osvedčené v notárskej zápisnici N 477/02, Nz 472/02 spísanej dňa 20.12.2002 notárom JUDr. Grellovou Phd. v zmysle ust. § 21 ods. 4 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 6.2.2013.
3. Rozhodnutie zakladateľa organizačnej zložky zo dňa 01.03.2016
ZAHRANIČNÁ OSOBA:
OBCHODNÉ MENO: ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Korlátolt Felelosségu Tarsaság
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kossuth 25, Názov obce: Lovo, PSČ: 9461, Štát: Maďarsko
PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným
PRÁVO ŠTÁTU, KTORÝM SA SPRAVUJE: právo Maďarskej republiky

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ
Register:OR Gyor-Moson-Sopronského župného súdu ako Registračného súdu Gyor, 3
Číslo zápisu:Cg. 08-09-010000
ŠTATUTÁRNY ORGÁN:
Meno a priezvisko: Martin Grae, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hasselkamp 24, Názov obce: Mettmann, PSČ: 408 22, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 14.08.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu: samostatne
KONANIE V MENE ZAHR. OSOBY:
V mene zahraničnej osoby koná: samostatne
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. veľkoobchod so železiarskym tovarom, s armatúrami,
2. veľkoobchod obchodným zastúpením s drevom a stavebným materiálom,
3. veľkoobchod obchodným zastúpením s nábytkom a tovarom pre domácnosť, železiarskym tovarom,
4. veľkoobchod s ostatnými výrobkami, určenými pre výrobu,
5. veľkoobchod s obrábacími strojmi,
6. ostatný veľkoobchod,
7. maloobchod s rozličným priemyselným tovarom,
8. oprava ostatného spotrebného tovaru,
9. prenájom a prevádzkovanie nehnuteľností,
10. prírodovedný, technický výskum,
11. inžinierska činnosť, poradenstvo,
12. technické šetrenie, analýza,
13. nábor pracovnej sily, sprostredkovanie,
14. inde nezaradené, ostatnú hospodársku činnosť podporujúce služby,
15. stredná odborná výuka,
16. výuka dospelých a iné,
HODNOTA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000 000,- Ft. /maďarských forintov v hotovosti/