Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R094954
Značka Obchodného registra : R112612
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41592/B
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: AQUA gold Servis s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07
IČO: 36 656 305
DEŇ ZÁPISU: 22.07.2006
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 22.07.2006, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 25.03.2016.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 01.03.2016
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 25.03.2016
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: Angelo, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rooseveltova 6, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01, IČO: 36 677 710
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Zmluva o zlúčení zo dňa 01.03.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 195/2016, NZ 7056/2016, NCRls 7254/2016.

Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť AQUA gold Servis s.r.o., so sídlom Obchodná 35, 811 07 Bratislava, IČO: 36 656 305, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 41592/B.