Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095073
Značka Obchodného registra : R112626
Podané : Okresný súd Prešov
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 13565/P
OBCHODNÉ MENO: MOBILA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Stodolu 1938/15, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01
IČO: 36 480 291
DEŇ ZÁPISU: 17.06.2002
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. maloobchod v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
4. podnikateľské poradenstvo
5. organizovanie športových a spoločenských podujatí
6. vzdelávanie a mimoškolská výchova v rozsahu voľných živností
7. organizovanie kurzov, seminárov a školení
8. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení na rekondíciu a regeneráciu
9. výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok
10. reklamná a propagačná činnosť
11. prenájom strojov a zariadení
12. čistiace a upratovacie práce
13. nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava (osobným autom)
14. požičiavanie a distribúcia videa
15. tlmočnícke a prekladateľské služby (nemecký, anglický, francúzsky jazyk)
16. inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
17. prieskum trhu
18. marketingové služby
19. masérske služby
20. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. Mária Hencelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Stodolu 1938/15, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01, Vznik funkcie: 17.06.2002
Meno a priezvisko: MUDr. Ján Hencel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Stodolu 1938/15, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01, Vznik funkcie: 14.03.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Mária Hencelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Stodolu 1938/15, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.3.2002 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2002 k spoločenskej zmluve.