Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
  • Podanie:
  • Ministerstvá
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • U000040
Sídlo: Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
Zverejňuje: