Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095101
Značka Obchodného registra : R112616
Podané : Okresný súd Trenčín
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10104/R
OBCHODNÉ MENO: ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 925/27, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41
IČO: 36 302 848
DEŇ ZÁPISU: 16.03.1998
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. výroba tovaru z plastov
2. výroba a stavba strojov, prístrojov s mechanickým pohonom
3. výroba a stavba jednoduchej a s mechanickým pohonom reklamnej techniky
4. výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
5. prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
6. prenájom nehnuteľností, (vrátane poskytovania doplnkových služieb)
7. leasing spojený s financovaním
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
9. kúpa tovaru na účly jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
10. skladovanie
11. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
12. výroba strojov a zariadení
13. kovoobrábanie
14. zámočníctvo
15. výroba foriem a nástrojárstvo
16. brúsenie a leštenie kovov a jednoduchých nástrojov
17. výroba nepriebojných poistných armatúr
18. výroba reklamnej techniky
19. výroba kovových konštrukcií a ich častí
20. vývoj a výroba zbraní alebo streliva
21. opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
22. ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva
23. nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
24. preprava zbraní a streliva
25. prenájom motorových vozidiel
26. vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní (vojenskej techniky)
27. vývoj, výroba streliva (vojenskej techniky)
28. znehodnocovanie streliva (vojenskej techniky)
29. prevádzkovanie strelnice
30. výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
31. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu- v rozsahu rozhodnutia MH SR č. Po6/2012-1060 zo dňa 15.03.2012, vydaného v zmysle ust. § 9 zákona č. 392/2011 Z.z.
32. nákladná cestná doprava v rozsahu Rozhodnutia OU-TN-OCDPK-2014/019396-002 zo dňa 29.7.2014
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva a.s., Meno a priezvisko: Ing. Marián Goga, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1471/48, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71, Vznik funkcie: 23.01.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu podpisujúci predseda predstavenstva pripojí svoj podis.
DOZORNÁ RADA:
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Sáraz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1282/19, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, Vznik funkcie: 20.08.2013
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Janeček, Bydlisko: Názov obce: Becherov 68, PSČ: 086 35, Vznik funkcie: 24.04.2015
Meno a priezvisko: Marián Goga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1471/48, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71, Vznik funkcie: 17.03.2016
AKCIONÁR:
Obchodné meno: MSM GROUP s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kasárenská 8, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 600,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 600,000000 EUR
AKCIE:
Počet: 5900, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 30/97, NZ 21/98 zo dňa 22.01.1998 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
2. Dňa 03.11.1998 valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti formou notárskej zápisnice N 465/98, NZ 452/98.
3. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 (notárska zápisnica N 231/2000, Nz 243/2000) schválilo zmenu stanov a.s. a zmeny v orgánoch a.s.
4. Dňa 27.6.2001 Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti formou Notárskej zápisnice N 290/2001, Nz 281/2001 zo dňa 27.6.2001.
5. Valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 rozhodlo o zmene stanov a schválilo úplné nové znenie stanov a.s. (notárska zápisnica N 339/20002, Nz 330/2002 zo dňa 26.06.2002).
6. Dňa 26.06.2003 riadne valné zhromaždenie schválilo zmenu predsedu Dozornej rady IMPEX, a.s., formou Notárskej zápisnice N 339/03, Nz 52693/03 zo dňa 26.06.2003.