Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Povinne zverejňované zmluvy
  • Podanie:
  • Zmluva (Obchodný vestník)
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • ZML000679
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácie
Predmet zmluvy: propagačná a osvetová činnosť
Evidenčné číslo:
Koncový odberateľ: ZO Slovenského zväzu včelárov Stará Bystica
Hodnota plnenia: 200
Mena Hodnoty plnenia: EUR
Hodnota plnenia DPH: bez DPH
Stav:
Zmluva: (Rámcová) Zmluva
Typ:
Právny režim:
Garant:
Dodávateľ:
DODÁVATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: Obec Stará Bystrica
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: Stará Bystrica 537
Mesto: Stará Bystrica
IČO : 314307
Štát: Slovensko
Právna norma: obec alebo mesto
DRC :
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : PhDr. JUDr. Ján
Priezvisko : Podmanický
Funkcia : starosta
Odberateľ:
ODBERATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: ZO Slovenského zväzu včelárov
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: Stará Bystrica
Mesto: Stará Bystrica
IČO : neuvedené
Štát: SR
Právna norma: iné
DRC :
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : Stefan
Priezvisko : Zachar
Funkcia : tajomník ZO
Dátum uzavretia zmluvy : 15. 03. 2016
Deň súhlasu :
Doplňujúca informácia :
Výpovedná Doba :
Spôsob obstarávania :
Doplnky navýšenie :
Obchodné tajomstvo : Áno
Zaväzné znenie :