Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095135
Značka Obchodného registra : R112616
Podané : Okresný súd Trnava
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20225/T
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: NACHARBEIT GALLRAPP SK, s.r.o. „v likvidácii“
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zavarská 10/H, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01
IČO: 36 792 772
DEŇ ZÁPISU: 19.06.2007
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka T , Deň zápisu 19.06.2007, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 25.03.2016.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 22.05.2015
rozhodnutie jediného spoločníka
LIKVIDÁTOR
Meno a priezvisko: Johann Gallrapp, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Untersalhof 4, Názov obce: Mengkofen, PSČ: 841 52, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 22.05.2015
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:
Likvidátor vykonáva v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ustanovenia § 72 Obchodného zákonníka. Likvidátor koná v mene spoločnosti voči tretím osobám samostatne.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 22.05.2015
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 25.03.2016
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz