Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
  • Podanie:
  • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • S000376
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Rodičovské združenie pri Materskej škole Močenok
Sídlo: Vinohradská 1595/3, 951 31 Močenok
IČO: 42116627
SID:
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2013
prijate v roku: 2014
Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 Vytvorenie podmienok na plnenie cieľov v dopravnej výchove 1814,04 nákup detských dopravných prostriedkov - bicykel detský, odrážadlo, kolobežka, traktor s vlečkou, dopravné značky, semafór
2 plnenie cieľov v dopravnej výchove 612,20 detské ochranné prostriedky - reflexná vesta, prilba
3 práce na úprave dopravného ihriska 198,41 nákup materiálu, výkopové práce
4 archivácia plnenia cieľov v dopravnej výchove 375,35 zakúpenie fotoaparátu, školských potrieb
5 skvalitnenie výchovno vzdelávacieho procesu 252,50 zakúpenie rádiomagnetofónov
6 skvalitnenie výchovno vzdelávacieho procesu 141,90 zakúpenie odmien
Spolu: 3394.4