Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095170
Značka Obchodného registra : R112629
Podané : Okresný súd Košice I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35842/V
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: JMD Germany, s.r.o. „v likvidácii“
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 88, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11
IČO: 46 515 232
DEŇ ZÁPISU: 19.01.2012
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka V , Deň zápisu 19.01.2012, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 25.03.2016.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 05.12.2014
Zápisnica z rokovania mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2014
LIKVIDÁTOR
Meno a priezvisko: Ing. Jiří Bordovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paskovská 550/43, Názov obce: Ostrava - Hrabová, PSČ: 720 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 05.12.2014
Meno a priezvisko: Adrián Dziak, Bydlisko: Názov obce: Ortuťová 37, PSČ: 086 12, Vznik funkcie: 05.12.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:
Likvidátor vykonáva v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ustanovenia § 72 Obchodného zákonníka. Likvidátor koná v mene spoločnosti voči tretím osobám samostatne.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 05.12.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 25.03.2016
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz