Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095134
Značka Obchodného registra : R112616
Podané : Okresný súd Trnava
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30002/T
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: MAX MANAGEMENT s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Dechtice 451, PSČ: 919 53
IČO: 46 809 856
DEŇ ZÁPISU: 05.09.2012
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka T , Deň zápisu 05.09.2012, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 25.03.2016.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 18.03.2016
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 25.03.2016
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: VERDATE s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 16, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 50 203 720