Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • R082468
Značka Obchodného registra : R189573
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19254/B
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: TENG DA, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04
IČO: 35 768 606
DEŇ ZÁPISU: 30.06.1999
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 30.06.1999, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 13.09.2017.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 07.09.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 13.09.2017
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: Bulb s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 3769/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, IČO: 47 540 451
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2017. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 661/2017, Nz 30674/2017, NCRls 31355/2017 zo dňa 07.09.2017.