Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • R082471
Značka Obchodného registra : R189573
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 88153/B
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: Virkin s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07
IČO: 47 068 442
DEŇ ZÁPISU: 21.03.2013
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 21.03.2013, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 13.09.2017.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: URBANSTAV, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 28, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01, IČO: 44 689 543
Obchodné meno: VARGASTAV - TRANSPORT s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B. Nemcovej 1057/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, IČO: 45 430 349
Obchodné meno: L - MONT, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, IČO: 36 290 858
Obchodné meno: D.A.R. Trade s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 28, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01, IČO: 44 968 302
Obchodné meno: Kňazovický +, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koperníkova 44, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, IČO: 47 491 540
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 15.08.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 13.09.2017
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: KtM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07, IČO: 47 091 169
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 702/2017, NZ 28031/2017, NCRls 28611/2017 zo dňa 15.8.2017.