Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • R082629
Značka Obchodného registra : R189576
Podané : Okresný súd Trnava
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 21154/T
OBCHODNÉ MENO: R.U., s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 4220/22C, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01
IČO: 43 852 998
DEŇ ZÁPISU: 01.01.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. prípravné práce k realizácii stavby
3. dokončovanie práce pri realizácii stavby
4. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
6. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
7. poradenské služby
8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a iných doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce)
9. prenájom vozidiel, strojov a zariadení
10. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
13. výkon činnosti stavbyvedúceho
14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Radovan Úradníček, Bydlisko: Názov obce: Dvorníky 484, PSČ: 920 56, Vznik funkcie: 01.01.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konť v mene spoločnosti navonok a podpisovať samostatne. Ak je menovaných viac konateľov, každý z nich je oprávnený konať samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Radovan Úradníček, Bydlisko: Názov obce: Dvorníky 484, PSČ: 920 56, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR