Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • R082535
Značka Obchodného registra : R189559
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 675/B
OBCHODNÉ MENO: FEIS a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikovo nám. 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 31 378 935
DEŇ ZÁPISU: 09.09.1994
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
podpredseda, Meno a priezvisko: Ghiora Izsak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajzova 8, Názov obce: Bratislava
člen, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šembera, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondrejovova 7, Názov obce: Bratislava
člen, Meno a priezvisko: Miroslav Markovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bilíkova 22, Názov obce: Bratislava
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda alebo podpredseda predstavenstva. K účinnosti právnychúkonov uzatváraných v písomnej forme, je potrebný k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnostipripojiť podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva. V prípade, že v mene spoločnostikoná podpredseda predstavenstva, je potrebný k účinnosti právneho úkonu uzatváraného v písomnej formek podpisu podpredsedu predstavenstva pripojiť podpis člena predstavenstva menovaného majiteľa prioritnýchakcií typu "B".
DOZORNÁ RADA:
člen, Meno a priezvisko: Mgr. Janka Borovičková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toryská 6, Názov obce: Bratislava
člen, Meno a priezvisko: Jana Markovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 10, Názov obce: Bratislava
člen, Meno a priezvisko: Dr. Rastislav Posluch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 8, Názov obce: Bratislava
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 260 020 000 Sk
AKCIE:
Počet: 260, Druh: kmeňové na majiteľa, Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Počet: 20, Druh: prioritné na majiteľa, Menovitá hodnota: 1 000 Sk
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 97/94, Nz 95/94 napísanou dňa 6.7.1994 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou a dodatkom k stanovám vo forme notárskej zápisnice N 115/94, Nz 114/94 napísané dňa 5.9.1994 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou. Stary spis: Sa 1249
2. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.9.2006 č.k. 34Exre/336/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2006 bola z obchodného registra pri obchodnej spoločnosti FEIS a.s. z funkcie člena predstavenstva vymazaná JUDr. Anna Niku, deň zániku funkcie 10.9.1999.
3. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.6.2011 č.k. 34Exre/962/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.2011 bola z obchodného registra pri obchodnej spoločnosti FEIS a.s. z funkcie člena predstavenstva vymazaná JUDr. Anna Moravová deň zániku funkcie 2.1.2005.
4. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.6.2011 č.k. 34Exre/1057/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.2011 bol z obchodného registra pri obchodnej spoločnosti FEIS a.s. z funkcie člena predstavenstva vymazaný JUDr. Roman Bušo, deň zániku funkcie 10.9.1999.